eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Dane wykonawcy:

"GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Przytorowa 19
16-400 Suwałki
woj. podlaskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2011 - 2013Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

20

Łączna wartość
wygranych przetargów

165 190 zł

Liczba zamawiających

7

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, najczęściej zlokalizowane były w województwie podlaskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA zamówień to 165 189,60 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2011 (10 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Centrum Edukacji Nauczycieli.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 62 202,85 PLN w ramach ogłoszonego przez Suwalski Ośrodek Kultury przetargu, którego przedmiotem było druk materiałów dla Suwalskiego Ośrodka Kultury..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 421,89 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa ulotek i plakatów na potrzeby realizacji projektu pt. Edukacja kierunek sukces II edycja. Przetarg ogłoszony był przez Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.


Liczba udzielonych firmie "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2013 4 71 690,48 PLN 4
2012 6 30 053,02 PLN 2
2011 10 63 446,10 PLN 4
RAZEM: 20 165 189,60 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (18 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 102 564,86 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Wyroby biurowe, Papier kserograficzny, Różny sprzęt i artykuły biurowe, Pisaki, OłówkiPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Suwałki (17 przetargów na łączną kwotę 158 205,24 zł). Giżycko (3 przetargi na łączną kwotę 6 984,36 zł).

Lista przetargów, w których firma "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-09-09 Suwałki

Miasto Suwałki
Dostawy

Zakup przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
1 656,97 PLN
2013-06-10 Suwałki

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
Usługi

Opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa ulotek i plakatów na potrzeby realizacji projektu pt. Edukacja kierunek sukces II edycja.
421,89 PLN
2013-06-03 Suwałki

Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego
Dostawy

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
7 408,77 PLN
2013-04-18 Suwałki

Suwalski Ośrodek Kultury
Usługi

druk materiałów dla Suwalskiego Ośrodka Kultury.
62 202,85 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 71 690,48 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Suwałki

Miasto Suwałki
Dostawy

Dostawa artykułów papierniczo-biurowych, materiałów pasmanteryjnych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Otwarty umysł - drogą do sukcesu.
7 112,90 PLN
2012-08-24   Część 1 - Dostawa artykułów papierniczo - biurowych niezbędnych do realizacji projektu Otwarty umysł - drogą do sukcesu w Gimnazjum nr 1 przy ul. Kościuszki 126 w Suwałkach 3 037,76 PLN
2012-08-24   Część 2 - Dostawa artykułów papierniczo - biurowych niezbędnych do realizacji projektu Otwarty umysł - drogą do sukcesu w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sejneńskiej 14 w Suwałkach, 491,78 PLN
2012-08-24   Część 3 - Dostawa artykułów papierniczo - biurowych niezbędnych do realizacji projektu Otwarty umysł - drogą do sukcesu w Gimnazjum nr 3 przy ul. Kościuszki 36/38 w Suwałkach 2 489,57 PLN
2012-08-24   Część 4 - Dostawa artykułów papierniczo - biurowych niezbędnych do realizacji projektu Otwarty umysł - drogą do sukcesu w Gimnazjum nr 5 przy ul. Szpitalnej 66 w Suwałkach, 1 093,79 PLN
  Suwałki

Centrum Edukacji Nauczycieli
Dostawy

Zakup i dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
22 940,12 PLN
2012-02-15   Zakup i dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 19 858,60 PLN
2012-02-15   Zakup i dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 3 081,52 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 30 053,02 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-09-26 Suwałki

Centrum Edukacji Nauczycieli
Dostawy

Zakup i dostawa wyrobów biurowych do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
5 661,94 PLN
  Giżycko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

P/1/08/11
6 984,36 PLN
2011-09-13   Artykuły biurowe różne 3 697,07 PLN
2011-09-13   Artykuły do pisania 1 765,85 PLN
2011-09-13   Taśmy klejące 1 521,44 PLN
2011-08-09 Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach
Dostawy

Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 9 Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51.
2 002,62 PLN
2011-06-03 Suwałki

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
Dostawy

dostawa 60 sztuk kompletów materiałów szkoleniowych na potrzeby projektu Transfer w Przedsiębiorczość WND-POKL.08.02.01-20-038/10
2 647,40 PLN
  Suwałki

Centrum Edukacji Nauczycieli
Dostawy

Dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych.
46 149,78 PLN
2011-03-28   Dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych. 2 411,45 PLN
2011-03-28   Dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych. 24 218,55 PLN
2011-03-28   Dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych 2 946,47 PLN
2011-03-28   Dostawa wyrobów z papieru i materiałów biurowych. 16 573,31 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "GHAJ" KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 63 446,10 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.