eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA

Dane wykonawcy:

"WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11A/13
41-203 Sosnowiec
woj. śląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2014 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

17

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 891 068 zł

Liczba zamawiających

11

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA, najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA zamówień to 1 891 068,35 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (7 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 2.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 550 800,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przetargu, którego przedmiotem było Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 13 398,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Transport uczniów do jednostek oświatowych Miasta Katowice wraz z opieką Przetarg ogłoszony był przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych.


Liczba udzielonych firmie "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 7 611 500,75 PLN 6
2022 2 220 788,00 PLN 2
2017 1 161 902,80 PLN 1
2016 1 550 800,00 PLN 1
2015 1 32 742,00 PLN 1
2014 5 313 334,80 PLN 2
RAZEM: 17 1 891 068,35 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (17 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 891 068,35 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, Usługi w zakresie transportu drogowego, (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowegoPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Katowice (5 przetargów na łączną kwotę 695 940,00 zł). Sosnowiec (4 przetargi na łączną kwotę 431 203,60 zł). Imielin (2 przetargi na łączną kwotę 210 645,60 zł). Wojkowice (2 przetargi na łączną kwotę 129 120,00 zł). Zawiercie (1 przetarg na łączną kwotę 146 076,00 zł).

Lista przetargów, w których firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-11-13 Katowice

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
Usługi

Transport uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024 - nr 6 - część 5
68 364,00 PLN
  Wojkowice

Gmina Wojkowice
Usługi

Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024
129 120,00 PLN
2023-09-29   Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024 - część 2 74 520,00 PLN
2023-09-29   Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024 - część 1 54 600,00 PLN
2023-09-29 Dąbrowa Górnicza

Gmina Dąbrowa Górnicza
Usługi

DOWÓZ DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W R. SZK. 2023/24 Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO ZESP. SZK. - PRZEDSZK. DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH i ODWÓZ PO ZAKOŃCZ. ZAJĘCIACH Z ZAPEWNIENIEM OPIEKUNA
68 555,16 PLN
2023-09-18 Lędziny

Gmina Lędziny
Usługi

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach i Katowicach - część 3
83 980,00 PLN
2023-09-14 Czeladź

Miasto Czeladź
Usługi

Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu (DU-ZP.271.1.4.2023) - część 4
125 547,99 PLN
2023-08-30 Imielin

Miasto Imielin
Usługi

"Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2023/2024." - część 2
135 933,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 611 500,75 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-09-30 Zawiercie

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU
Usługi

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Zawiercie do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 - część 1
146 076,00 PLN
2022-08-29 Imielin

Miasto Imielin
Usługi

"Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023." - część 3
74 712,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 220 788,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-30 Sosnowiec

Centrum Usług Wspólnych
Usługi

Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Sosnowca do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, ul. Grażyńskiego 17
161 902,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 161 902,80 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-08-26 Katowice

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Usługi

Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924
550 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 550 800,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-10-30 Katowice

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Usługi

Trasa 3
32 742,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 32 742,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Sosnowiec

Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 2
Usługi

Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Sosnowca do i z jednostek oświatowych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi.
269 300,80 PLN
2014-12-15   Przewóz dzieci do i z: Szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach, ul. Lompy 17; Gimnazjum Nr 12 w Katowicach, ul. Staszica 2 - trasa o długości około 80 km dziennie; wymagany jest pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum - 12 osób (w tym kierowca i opiekun). 91 349,37 PLN
2014-12-15   Przewóz dzieci do i z: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59 - trasa o długości około 90 km dziennie; wymagany jest pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum - 20 osób (w tym kierowca i opiekun) 101 850,21 PLN
2014-12-15   Przewóz osób niepełnosprawnych do i z: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi OSTOJA w Czeladzi, ul. Gen. Sikorskiego 5 - trasa o długości około 40 km dziennie; wymagany jest pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum - 5 osób (w tym kierowca). 76 101,22 PLN
2014-09-01 Katowice

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Usługi

Trasa 1
30 636,00 PLN
2014-03-10 Katowice

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Usługi

Transport uczniów do jednostek oświatowych Miasta Katowice wraz z opieką
13 398,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "WALDEKBUSY" J.ADAMSKA SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 313 334,80 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie