eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ

Dane wykonawcy:

FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ
Dzielna 15
01-029 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2011 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

6

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 236 784 zł

Liczba zamawiających

6

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ zamówień to 1 236 784,28 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (3 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 546 403,39 PLN w ramach ogłoszonego przez Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie przetargu, którego przedmiotem było Dzierżawa urządzeń powielających wraz z wyposażeniem dla obiektu Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 27 520,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Naprawa i konserwacja urządzeń kopiujących Canon na potrzeby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Przetarg ogłoszony był przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.


Liczba udzielonych firmie FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 2 303 150,00 PLN 2
2016 3 864 203,39 PLN 3
2011 1 69 430,89 PLN 1
RAZEM: 6 1 236 784,28 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (6 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 236 784,28 zł). Przetargi, w których wygrywa firma FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek, Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych, Usługi w zakresie naprawy fotokopiarekPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (5 przetargów na łączną kwotę 1 134 124,28 zł). Radom (1 przetarg na łączną kwotę 102 660,00 zł).

Lista przetargów, w których firma FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-23 Warszawa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Usługi

Świadczenie gwarancyjnej i pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemu centralnego wydruku
200 490,00 PLN
2017-06-19 Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

Świadczenie usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno - użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałach zamiejscowych KGP
102 660,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 303 150,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-29 Warszawa

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie
Usługi

Dzierżawa urządzeń powielających wraz z wyposażeniem dla obiektu Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych
546 403,39 PLN
2016-08-04 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Usługi

Naprawa i konserwacja urządzeń kopiujących Canon na potrzeby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
27 520,00 PLN
2016-06-15 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie
Usługi

Świadczenie usługi konserwacji i napraw kserokopiarek Canon znajdujących się w komórkach organizacyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie
290 280,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 864 203,39 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-03-08 Warszawa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
Usługi

Świadczenie usługi serwisu komputerowych urządzeń peryferyjnych Mazowieckiego Oddziału Regionalnego: Canon IR 2200.
69 430,89 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 69 430,89 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.