eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI
Szosa Ciechanowska 4
06-300 Przasnysz
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

47

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 041 197 zł

Liczba zamawiających

16

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI, najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI zamówień to 3 041 196,50 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (11 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Urząd Gminy Kętrzyn.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 393 114,75 PLN w ramach ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Dostawa oleju napędowego.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3,40 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Usługa transportowa przewozu uczniów w ramach projektu pt. Gimnazjum przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przetarg ogłoszony był przez Gimnazjum w Lubominie.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 2 25 357,44 PLN 1
2014 6 215 143,21 PLN 4
2013 11 483 164,79 PLN 4
2012 1 183 975,00 PLN 1
2011 3 391 392,00 PLN 3
2010 7 857 878,79 PLN 5
2009 7 465 349,31 PLN 3
2008 6 158 487,86 PLN 4
2007 4 260 448,10 PLN 2
RAZEM: 47 3 041 196,50 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (29 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 696 818,43 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Olej napędowy, Benzyna bezołowiowa, (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcąPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Lidzbark Warmiński (20 przetargów na łączną kwotę 1 777 131,37 zł). Kętrzyn (13 przetargi na łączną kwotę 347 879,04 zł). Bartoszyce (5 przetargów na łączną kwotę 737 827,62 zł). Olsztyn (4 przetargi na łączną kwotę 95 613,07 zł). Biskupiec (1 przetarg na łączną kwotę 7 836,21 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kętrzyn

Urząd Gminy Kętrzyn
Usługi

Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły
25 357,44 PLN
2015-08-13   Część nr 3: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu i do Gimnazjum w Karolewie z miejscowości Parcz, Gierłoż, Czerniki. 19 018,08 PLN
2015-08-13   Część IX a: odwożenie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie do miejscowości Windykajmy i Sławkowo. 6 339,36 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 25 357,44 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kętrzyn

Urząd Gminy Kętrzyn
Usługi

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY.
63 393,60 PLN
2014-08-20   dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu z miejscowości Parcz, Jankowo, Mażany, Nowa Różanka, Stara Różanka; 31 696,80 PLN
2014-08-20   odwożenie dzieci z Gimnazjum Gminnego w Karolewie do miejscowości Martiany, Pożarki, Kwiedzina; 13 735,28 PLN
2014-08-20   dowóz dzieci do Gimnazjum Gminnego w Karolewie z miejscowości Stara Różanka, Nowa Różanka, Mażany, Jankowo, Parcz; 17 961,52 PLN
2014-08-18 Biskupiec

Zarząd Szkół i Przedszkoli
Usługi

Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych
7 836,21 PLN
2014-04-02 Lubomino

Gimnazjum w Lubominie
Usługi

Usługa transportowa przewozu uczniów w ramach projektu pt. Gimnazjum przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
3,40 PLN
2014-04-01 Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy

olej napędowy - 27 000 dm3
143 910,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 215 143,21 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kętrzyn

Urząd Gminy Kętrzyn
Usługi

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY.
259 128,00 PLN
2013-08-19   Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu i do Gimnazjum w Karolewie z miejscowości Parcz, Gierłoż, Czerniki 23 058,00 PLN
2013-08-19   dowóz dzieci do Gimnazjum w Karolewie z miejscowości Filipówka, Porębek, Kotkowo, Linkowo, Siemki, Pudwągi, Filipówka kol. (z kier. Pudwąg), Biedaszki, Trzy Lipy, Kętrzyn, 35 136,00 PLN
2013-08-19   Odwożenie dzieci z Gimnazjum Gminnego w Karolewie do miejscowości Martiany, Pożarki, Kwiedzina 14 274,00 PLN
2013-08-19   dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, do Gimnazjum w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 9 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej z miejscowości Sławkowo, Windykajmy, Mała Nowa Wieś, Brzeźnica 39 528,00 PLN
2013-08-19   dowóz dzieci do Gimnazjum Gminnego w Karolewie z miejscowości Stara Różanka, Nowa Różanka, Mażany, Jankowo, Parcz, 18 666,00 PLN
2013-08-19   dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu z miejscowości Parcz, Jankowo, Mażany, Nowa Różanka, Stara Różanka, 32 940,00 PLN
2013-08-19   Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biedaszkach z miejscowości kol. Jeżewo, Gałwuny, Kaskajmy, Grabno i do Gimnazjum w Karolewie z miejscowości Jeżewo, Gałwuny, Kaskajmy, Grabno, Smokowo, Biedaszki Małe, Kętrzyn, 48 312,00 PLN
2013-08-19   Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biedaszkach z miejscowości Filipówka, Porębek, Kotkowo, Linkowo, Siemki, Pudwągi 47 214,00 PLN
2013-07-09 Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Dostawy

CZĘŚĆ I - dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów służbowych obsługujących Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach, 11-200 Bartoszyce
87 831,00 PLN
2013-05-27 Elbląg

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Usługi

Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Bartoszyce
26 513,79 PLN
2013-03-15 Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
109 692,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 483 164,79 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-27 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Bezgotówkowy zakup paliw do samochodów, ciągników i sprzętu użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
183 975,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 183 975,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-10-26 Sępopol

Urząd Miejski
Usługi

Dowożenie na zajęcia uczestników projektu Szkoła wiejska - niczym miejska
20 172,00 PLN
2011-06-15 Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych i koparek Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim
343 000,00 PLN
2011-02-28 Braniewo

Warmińsko-Mazurski Zarząd Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach
Dostawy

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach
28 220,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 391 392,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-23 Bartoszyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc
Dostawy

Zamówienie uzupełniające na dostawę paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
9 070,00 PLN
2010-08-27 Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy

Dostawy sukcesywne benzyny i oleju napędowego do pojazdów będących własnością PWiK Lidzbark Warmiński
110 000,00 PLN
2010-07-26 Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce
Usługi

Obwód przewozowy B
137 895,53 PLN
  Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa paliw płynnych
419 844,26 PLN
2010-06-21   Dostawa oleju opałowego 15 295,08 PLN
2010-06-21   Dostawa oleju napędowego 393 114,75 PLN
2010-06-21   Dostawa Etyliny bezołowiowej 95 11 434,43 PLN
2010-03-31 Bartoszyce

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
Dostawy

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95
181 069,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 857 878,79 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-01 Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
Usługi

Zadanie Nr 6
174,77 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
Usługi

Usługi przewozowe uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w roku szkolnym 2009/2010
633,73 PLN
2009-08-12   Zadanie Nr 1 382,52 PLN
2009-08-12   Zadanie Nr 5 251,21 PLN
2009-07-24 Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy

DOSTAWY SUKCESYWNE OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ DLA POTRZEB PWiK LIDZBARK WARMINSKI
90 778,69 PLN
  Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa paliw płynnych
373 762,12 PLN
2009-07-09   Dostawa oleju napędowego w ilości do 110000,00 litrów w ciągu roku 353 442,62 PLN
2009-07-09   Dostawa oleju opałowego w ilości do 4000,00 litrów w ciągu roku 8 885,24 PLN
2009-07-09   Dostawa etyliny bezołowiowej 95 w ilości do 3000,00 litrów w ciągu roku 11 434,26 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 465 349,31 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-08-18 Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce
Usługi

Dowóz i odwóz dzieci w obwodzie C.
150 113,09 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
Usługi

Usługi przewozowe uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w roku szkolnym 2008/2009.
592,70 PLN
2008-08-18   Zadanie Nr 1. 357,50 PLN
2008-08-18   Zadanie Nr 5. 235,20 PLN
  Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usług sezonowej wymiany kół oraz wymiany i bieżących napraw opon w pojazdach jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego
4 236,07 PLN
2008-04-16   KPP Bartoszyce. 2 859,02 PLN
2008-04-16   KPP Lidzbark Warmiński. 1 377,05 PLN
2008-04-08 Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Dostawy

Oddział Bartoszyce Oddział Graniczny Bezledy.
3 546,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 158 487,86 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-17 Bartoszyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc
Dostawy

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w latach 2008 - 2010.
259 680,00 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
Usługi

Usługi przewozowe uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w roku szkolnym 2007/2008.
768,10 PLN
2007-07-27   Zadanie Nr 5. 219,30 PLN
2007-07-27   Zadanie Nr 6. 156,40 PLN
2007-07-27   Zadanie Nr 1. 392,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BARTOSZYCACH S.A. W LIKWIDACJI najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 260 448,10 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.