eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Dane wykonawcy:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

25

Łączna wartość
wygranych przetargów

5 586 180 zł

Liczba zamawiających

18

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP zamówień to 5 586 180,36 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2011 (7 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Biuro Ochrony Rządu.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 109 460,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Wojskowa Akademia Techniczna przetargu, którego przedmiotem było WYPOSAŻENIE PRACOWNI ROBOTÓW INŻYNIERYJNYCH: ROBOT PATROLOWO-PRZENOŚNY.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 11 635,80 PLN. Przedmiot tego zamówienia to wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Gleboznawstwa IGiGP (P58), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawyCRZP/UJ/425/2012. Przetarg ogłoszony był przez Uniwersytet Jagielloński.


Liczba udzielonych firmie SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 1 1 109 460,00 PLN 1
2022 1 68 880,00 PLN 1
2017 1 259 530,00 PLN 1
2014 1 157 900,00 PLN 1
2013 6 1 440 090,00 PLN 4
2012 3 60 516,00 PLN 2
2011 7 1 625 215,84 PLN 6
2010 1 172 400,00 PLN 1
2009 3 182 188,52 PLN 2
2008 1 510 000,00 PLN 1
RAZEM: 25 5 586 180,36 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (20 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 5 020 284,52 zł). Przetargi, w których wygrywa firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najczęściej dotyczą następujących dziedzin: System wykrywania materiałów wybuchowych, Urządzenia zdalnie sterowane, Usługi szkoleniowe, Pojazdy elektryczne, Mierniki elektronicznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (16 przetargów na łączną kwotę 3 962 318,52 zł). Kraków (2 przetargi na łączną kwotę 25 584,00 zł). Szczytno (1 przetarg na łączną kwotę 81 200,00 zł). Katowice (1 przetarg na łączną kwotę 510 000,00 zł). Łódź (1 przetarg na łączną kwotę 130 365,84 zł).

Lista przetargów, w których firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-07-28 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

WYPOSAŻENIE PRACOWNI ROBOTÓW INŻYNIERYJNYCH: ROBOT PATROLOWO-PRZENOŚNY
1 109 460,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 1 109 460,00 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-04-01 Warszawa

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu do zapobiegania i zwalczania zagrożeń chemicznych, radiologicznych, biologicznych, jądrowych i wybuchowych - część 1
68 880,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 68 880,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-05-17 Warszawa

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa plazmotronu
259 530,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 259 530,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-05-29 Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Dostawy

Dostawa 2 kpl. robota miotanego
157 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 157 900,00 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-10-23 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Dostawy

Dostawa dwóch taktycznych robotów miotanych
299 800,00 PLN
2013-10-23 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Dostawy

Dostawa siedmiu telewizyjnych zestawów inspekcyjnych
129 500,00 PLN
2013-09-05 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa robota pirotechnicznego wraz z kamerą i manipulatorem w ramach projektuMobilne Centrum Monitoringu - bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013; numer sprawy PU-2380-195-032-140/2013/AB
298 890,00 PLN
2013-09-03 Warszawa

Komenda Główna Policji
Dostawy

Dostawa 1 kpl. zrobotyzowanego urządzenia do rozpoznawania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych.
487 000,00 PLN
2013-06-19 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Dostawy

Dostawa taktycznego robota miotanego
149 900,00 PLN
2013-02-18 Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Usługi

Współorganizacja II NOCY ROBOTÓW - Odkryj nieznane
75 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 1 440 090,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-23 Radom

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Dostawy

Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego wraz z osprzętem, dowozem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem dwóch pracowników w zakresie obsługi
34 932,00 PLN
2012-08-03 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geograficznej IGiGP (P18), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawyCRZP/UJ/426/2012.
13 948,20 PLN
2012-08-03 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Gleboznawstwa IGiGP (P58), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawyCRZP/UJ/425/2012.
11 635,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 60 516,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-10-10 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawy

Zakup i dostawa wraz z uzuchomieniem małego robota taktycznego miotanego
63 960,00 PLN
2011-09-22 Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego oryginalnego robota pirotechnicznego do rozpoznania i likwidacji ładunków niekonwencjonalnych na potrzeby Lotniczego Przejścia Granicznego Szczecin-Goleniów
384 990,00 PLN
2011-07-14 Warszawa

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Dostawy

zakup 1 sztuki robota rozpoznania chemicznego
479 700,00 PLN
2011-07-12 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi

przeglady, konserwacja, naprawy i modernizacja urzadzenia typu Inspektor 2000/01..
130 365,84 PLN
2011-06-20 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Dostawy

Cztery telewizyjne zestawy inspekcyjne
60 000,00 PLN
2011-06-01 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

taktyczny robot miotany
81 200,00 PLN
2011-05-12 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Dostawy

Dostawa małego robota do rozpoznania
425 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 625 215,84 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-08-24 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Dostawy

Dostawa małego robota pirotechnicznego
172 400,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 172 400,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-29 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawy

DOSTAWA BEZODRZUTOWEGO DZIAŁKA DO NISZCZENIA ZAPALNIKÓW I NEUTRALIZACJI ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z ROBOTEM PIROTECHNICZNYM EXPERT NA POTRZEBY PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ NA LOTNISKU WARSZAWA - OKĘCIE
81 188,52 PLN
2009-05-12 Warszawa

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej
21 000,00 PLN
2009-05-12 Warszawa

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej
80 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 182 188,52 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-05-29 Katowice

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Dostawy

ZAKUP ROBOTA PIROTECHNICZNEGO DO LIKWIDACJI ŁADUNKÓW NIEKONWENCJONALNYCH
510 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 510 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie