eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › RespiCare FAYEZ AFANA

Dane wykonawcy:

RespiCare FAYEZ AFANA
Leszno 34/36/U3
01-199 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie RespiCare FAYEZ AFANA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2021Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

29

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 544 187 zł

Liczba zamawiających

23

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma RespiCare FAYEZ AFANA, najczęściej zlokalizowane były w województwie kujawsko-pomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie RespiCare FAYEZ AFANA zamówień to 1 544 187,44 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (7 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 196 261,70 PLN w ramach ogłoszonego przez Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy przetargu, którego przedmiotem było Zakup 10 sztuk respiratorów do terapii domowej - ZDS/37/2009.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 869,16 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Pakiet nr 6. Przetarg ogłoszony był przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA.


Liczba udzielonych firmie RespiCare FAYEZ AFANA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy RespiCare FAYEZ AFANA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2021 1 62 208,00 PLN 1
2012 3 59 360,00 PLN 3
2011 6 154 867,24 PLN 6
2010 7 422 872,46 PLN 7
2009 5 451 160,20 PLN 4
2008 3 85 588,69 PLN 3
2007 4 308 130,85 PLN 4
RAZEM: 29 1 544 187,44 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (28 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 539 759,44 zł). Przetargi, w których wygrywa firma RespiCare FAYEZ AFANA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Urządzenia medyczne, Pompy infuzyjne, System monitorowania pacjentów, Urządzenia do monitorowania czynności serca, Medyczna aparatura oddechowaPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma RespiCare FAYEZ AFANA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Gdańsk (4 przetargi na łączną kwotę 200 019,26 zł). Bydgoszcz (4 przetargi na łączną kwotę 281 912,48 zł). Warszawa (3 przetargi na łączną kwotę 146 808,00 zł). Jelenia Góra (2 przetargi na łączną kwotę 112 148,97 zł). Poznań (2 przetargi na łączną kwotę 21 056,00 zł).

Lista przetargów, w których firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-24 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach. - część 3
62 208,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 62 208,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-07-27 Olsztyn

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Pakiet 6, poz. 8
14 904,00 PLN
2012-03-29 Gdańsk

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawy

Pakiet nr 1
41 000,00 PLN
2012-01-03 Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

zakup (dostawa) opatrunków-7 pakietów
3 456,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 59 360,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-30 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet nr 7 - aparat do gimnastyki oddechowej
40 500,00 PLN
2011-12-29 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Usługi

Pakiet nr 18
4 428,00 PLN
2011-11-02 Olsztyn

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Poz. 6 Kaniula donosowa
6 480,00 PLN
2011-08-29 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM
Dostawy

aparat do całościowej diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu dla Kliniki Hipertensjologii.
79 999,98 PLN
2011-06-28 Gdańsk

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawy

Pakiet nr 1
9 259,26 PLN
2011-04-05 Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawy

Zadanie Nr 2 - dostawa 1 szt. respiratora do nieinwazyjnej terapii dwupoziomowej.
14 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 154 867,24 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-23 Ostrów Mazowiecka

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet Nr 6 - Urządzenie do polisomnografii
28 971,96 PLN
2010-11-18 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 11 - System do diagnostyki i kontroli zaburzeń oddychania w czasie snu - kpl. 2
42 000,00 PLN
2010-10-05 Gdańsk

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ
Dostawy

Zadanie 3 Urządzenia do badania bezdechu ( 2 kpl.)
107 760,00 PLN
2010-10-04 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa pulsoksymetrów
35 370,50 PLN
2010-09-30 Poznań

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej
Dostawy

zakup (dostawa) kaniul nosowych bezlateksowych do badań somnograficznych
17 600,00 PLN
2010-04-28 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

PAKIET NR 8: APARAT DO GIMNASTYKI ODDECHOWEJ
39 000,00 PLN
2010-01-11 Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Dostawy

NZ/215/96/2009
152 170,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 422 872,46 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Jelenia Góra

SP ZOZ Szpital Wojewódzki
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie respiratorów inwazyjnych i nieinwazyjnych, pomp strzykawkowych i objętościowych, stołów operacyjnych.
112 148,97 PLN
2009-12-23   RESPIRAROR NIEINWAZYJNY DO TERAPII SZPITALNEJ 46 728,97 PLN
2009-12-23   RESPIRAROR NIEINWAZYJNY DO TERAPII SZPITALNEJ 65 420,00 PLN
2009-11-30 Godziesze Małe

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Dostawy

Zakup zestawu do całkowitej diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu
112 149,53 PLN
2009-09-29 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Akcesoria do aparatu Poly Mesam
30 600,00 PLN
2009-05-22 Bydgoszcz

Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Dostawy

Zakup 10 sztuk respiratorów do terapii domowej - ZDS/37/2009
196 261,70 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 451 160,20 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-09-22 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Urządzenie do profilaktycznych badań przesiewowych bezdechu w grupach żołnierzy obsługujących wysokospecjalistyczny sprzęt - 3 kpl.
54 000,00 PLN
2008-05-23 Głuchołazy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA
Dostawy

Pakiet nr 6.
1 869,16 PLN
2008-04-29 Bydgoszcz

Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa masek do długotrwałej wentylacji domowej respiratorem, nr sprawy ZDS/4/2008
29 719,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 85 588,69 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-10-17 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet 11.
20 560,75 PLN
2007-09-28 Łódź

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
Dostawy

zakup aparatu do całościowej diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu.
141 121,50 PLN
2007-09-28 Gorzów Wielkopolski

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dostawy

Dostawa aparatu do całościowej diagnostyki bezdechuobturacyjnego podczas snu i aparatu przesiewowego do rozpoznawania bezdechu obturacyjnegopodczas snu.
136 448,60 PLN
2007-08-28 Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. St. Szyszko Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Dostawy

Aparat do przesiegowego rozpoznawania bezdechu obturacyjnego podczas snu.
10 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RespiCare FAYEZ AFANA najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 308 130,85 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.