eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników Projektu Nowe perspektywy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-05

Pleszew: Zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników Projektu Nowe perspektywy
Numer ogłoszenia: 7724 - 2013; data zamieszczenia: 05.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 460802 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników Projektu Nowe perspektywy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki edukacyjnej w ramach realizacji Projektu Nowe perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3. 2) Postępowanie i obejmuje dostawę: 10 książek / ćwiczeń do nauki języka polskiego na poziomie gimnazjum klasy I - III. Wartość tej pozycji ma stanowić 25% wartości oferty. Rok wydania nie wcześniej niż 2010. 10 książek / zbiór zadań do nauki matematyki na poziomie gimnazjum klasy I - III. Wartość tej pozycji ma stanowić 25% wartości oferty. Rok wydania nie wcześniej niż 2010. 20 kompletów przyborów min. (aktówki z rączką A4, długopisy (min. 2 kolory), ołówek, zakreślacz, notatnik w kratkę A4 50 kartkowy, cienkopis). wartość tej pozycji ma stanowić 50% wartości oferty. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe (zdatne do użytku przez okres co najmniej 12 m-cy od daty dostawy) i pochodzić z bieżącej produkcji, oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczone artykuły szkolne muszą być wysokiej jakości i o wysokich walorach użytkowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00 - Podręczniki szkolne 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki edukacyjnej w ramach realizacji Projektu Nowe perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników Projektu Nowe perspektywy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU DS-KOMP Damian Stępień, ul. Mieszka I 2/7, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1626,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1626,02

  • Oferta z najniższą ceną: 1626,02 / Oferta z najwyższą ceną: 1626,02

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.