eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › odczynniki do badań przesiewowych noworodków:Ogłoszenie z dnia 2005-11-04

POZYCJA 58437

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka, do kontaktów: Bożena Szymańska, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, tel. 022 8833632, fax 022 8833513, e-mail: szymabo@poczta.onet.pl, www.imid.med.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Bożena Szymańska, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel. 022 8833632, fax 022 8833513, e-mail: szymabo@poczta.onet.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odczynniki do badań przesiewowych noworodków: poz. 1 w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy metodą immunoluminometryczną (LIA) w ilości 2 100 000 oznaczeń poz. 2 w kierunku fenyloketonurii metodą enzymatyczną-kolorymetryczną-PKU Screening 1 300 000 oznaczeń, w tym mikropłytki płaskodenne na 96 dołków oraz mikropłytki okrągłodenne na 96 dołków. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.14.16.25 - Zestawy diagnostyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.25 - Zestawy diagnostyczne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: odczynniki do badań przesiewowych noworodków: poz. 1 w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy metodą immunoluminometryczną (LIA) w ilości 2 100 000 oznaczeń poz. 2 w kierunku fenyloketonurii metodą enzymatyczną-kolorymetryczną-PKU Screening 1 300 000 oznaczeń, w tym mikropłytki płaskodenne na 96 dołków oraz mikropłytki okrągłodenne na 96 dołków powyżej 130 000 euro i poniżej 5 000 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZZP-89/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 26.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.16.25. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: odczynniki do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy metodą immunoluminometryczną (LIA) w ilości 2 100 000 oznaczeń. Okres obowiązywania umowy - 2 lata. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): wartość powyżej 130 000,00 euro i poniżej 5 000 00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.16.25. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: odczynniki do badań przesiewowych noworodków w kierunku fenyloketonurii metodą enzymatyczną-kolorymetryczną-PKU Screening 1 300 000 oznaczeń, w tym mikropłytki płaskodenne na 96 dołków oraz mikropłytki okrągłodenne na 96 dołków Okres obowiązywania umowy - 2 lata. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): wartość powyżej 130 000,00 euro i poniżej 5 000 00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.