eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Manowo › usługi z zakresu gospodarki leśnej w 13 leśnictwach Nadleśnictwa Manowo w 2006 r.Ogłoszenie z dnia 2005-10-27

POZYCJA 57000

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Manowo: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Manowo, do kontaktów: Tomasz Stryczek, Tomasz Kapustyński, Magdalena Gabryszak, Manowo 54, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3183291, fax 094 3183281, e-mail: manowo@szczecinek.lasy.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi z zakresu gospodarki leśnej w 13 leśnictwach Nadleśnictwa Manowo w 2006 r. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej 77.25.11.20 - 77.25.11.20 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości około 1 000 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 21.10.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZG-2710-5/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 19.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA Część nr 1 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Zacisze. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 2 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Manowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 3 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Niedalino. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 4 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Dunowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 5 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Rosnowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 6 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kościernica. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 7 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Mokre. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 8 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Lubiatowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 9 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Rekowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 10 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Wyszewo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 11 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Wyszobórz. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 12 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Osetno. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. Część nr 13 II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Mostowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): powyżej 60 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.