eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoOgłoszenie z dnia 2020-05-26

Ogłoszenie nr 560090938-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Łańcut: Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594287-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510265178-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łańcut, Krajowy numer identyfikacyjny 69058175500000, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 252 202, e-mail urzad@um-lancut.pl, faks 172 252 021.
Adres strony internetowej (url): www.lancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.21.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis przedmiotu zamówienia na Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie 2. Zakres robót obejmuje: 1) Osiedle Trześnik: a) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Ø 200 mm - 971,00 m b) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Ø 160 mm - 226,00 m c) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Ø 315 mm - 30,00 m d) Słup oświetleniowy aluminiowy wys. 4,50 m - 23 szt. e) Oprawa oświetleniowa LED - 23 szt. f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa wiążąca gr. 8 cm - 2 966,22 m2 g) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm - 2 966,22 m2 h) Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm - 743,85 m2 i) Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm - 2 497,72 m2 j) Nawierzchnie z kostki ażurowej typu "jumbo" gr. 10 cm - 986,57 m2 k) Dostawa i montaż - kosz na śmieci wraz z fundamentowaniem - 2 szt. l) Dostawa i montaż - pergola łukowa wraz z fundamentowaniem - 8 szt. m) Dostawa i montaż - ławka z oparciem wraz z fundamentowaniem - 65 szt. n) Dostawa i montaż - pergola ze stolikiem + 2 krzesła wraz z fundamentowaniem - 2 szt. o) Dostawa i montaż - stojak na rowery wraz z fundamentowaniem - 9 szt. p) Dostawa i montaż - elementy siłowni plenerowej (ławka z oparciem + młynek, ławka z oparciem + platforma, ławka z oparciem + rowerek, masażer podwójny na pylonie, orbitrek + koła tai chi na pylonie, przywodziciel i odwodziciel + ławka na pylonie, rowerek + wyciskanie siedząc na pylonie ) wraz z fundamentowaniem - łącznie 8 szt. 2) Osiedle Armii Krajowej: a) Słup oświetleniowy aluminiowy wys. 4.5 m - 11 szt. b) Oprawa oświetleniowa LED - 11 szt. c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa wiążąca gr. 8 cm - 1 346,74 m2 d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1 346,74 m2 e) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1 643,26 m2 f) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1 135,68 m2 g) Nawierzchnie z kostki ażurowej typu "jumbo" gr. 10 cm - 790,70 m2 h) Dostawa i montaż - pergola łukowa wraz z fundamentowaniem - 6 szt. i) Dostawa i montaż - stolik do gry w szachy + 2 krzesełka wraz z fundamentowaniem - 5 szt. j) Dostawa i montaż - stolik do gry w szachy + 4 krzesełka wraz z fundamentowaniem - 2 szt. k) Dostawa i montaż - pergola ze stolikiem + 2 krzesła wraz z fundamentowaniem - 3 szt. l) Dostawa i montaż - stojak na rowery wraz z fundamentowaniem - 5 szt. m) Dostawa i montaż - ławka z oparciem wraz z fundamentowaniem - 32 szt. 3) Osiedle Słowackiego: a) Kanały z rur PVC łączone na wcisk Ø 200 mm - 24,80 m b) Kanały z rur PVC łączone na wcisk Ø 300 mm - 41,80 m c) Słup oświetleniowy aluminiowy wys. 4,50 m - 6 szt. d) Oprawa oświetleniowa LED - 6 szt. e) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa wiążąca gr. 8 cm - 14,24 m2 f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm - 14,24 m2 g) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 731,42 m2 h) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 278,96 m2 i) Nawierzchnie z kostki ażurowej typu "jumbo" gr. 10 cm - 284,03 m2 j) Dostawa i montaż - stolik do gry w szachy + 4 krzesełka wraz z fundamentowaniem - 2 szt. k) Dostawa i montaż - ławka z oparciem wraz z fundamentowaniem - 6 szt. l) Dostawa i montaż - pergola ze stolikiem + 2 krzesła wraz z fundamentowaniem - 3 szt. m) Dostawa i montaż - stojak na rowery wraz z fundamentowaniem - 5 szt. n) Dostawa i montaż - elementy siłowni plenerowej oraz placu zabaw (linowiec, huśtawka podwójna, masażer podwójny na pylonie, orbitrek + biegacz) wraz z fundamentowaniem - łącznie


II.4) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

44160000-9,

45231300-8,

45233120-6,

45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji - do 31.03.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy sposobu rozliczenia. Zmiana nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wpływ epidemii na dostawy materiałów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.