eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni" nr POIS 02.05.00-00-0171/16" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zadanie 2Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Brwinowie - Ogród botaniczny

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2020-05-12

Ogłoszenie nr 540080580-N-2020 z dnia 12-05-2020 r.

Brwinów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zmianie umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560080538-N-2020
Data: 11.05.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brwinów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7382567, e-mail h.bak@brwinow.pl, faks 7295940.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.brwinow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: V
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Na podstawie art. 15r ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. Poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. Poz. 1843 ze zm.) po stwierdzeniu, że okoliczności związane z COVID-19, dotyczące wydłużonych terminów dostaw materiałów, o których mowa w piśmie Wykonawcy z dnia 27 kwietnia 2020 r., mają wpływ na należyte wykonanie umowy, Strony postanawiają zmienić Umowę w ten sposób, że w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 2 Terminy realizacji 1. Strony uzgadniają, że realizacja nastąpi wg następujących terminów: 1) rozpoczęcie w terminie 3 dni od przekazania terenu budowy 2) terminy zakończenia: a) do dnia 30.06.2020r. - etap I b) do dnia 30.10.2020r. - etap II.
W ogłoszeniu powinno być: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Na podstawie art. 15r ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. Poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. Poz. 1843 ze zm.) po stwierdzeniu, że okoliczności związane z COVID-19, dotyczące wydłużonych terminów dostaw materiałów, o których mowa w piśmie Wykonawcy z dnia 27 kwietnia 2020 r., mają wpływ na należyte wykonanie umowy, Strony postanawiają zmienić Umowę w ten sposób, że w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 2 Terminy realizacji 1. Strony uzgadniają, że realizacja nastąpi wg następujących terminów: 1) rozpoczęcie w terminie 3 dni od przekazania terenu budowy 2) terminy zakończenia: a) do dnia 30.06.2020r. - etap I b) do dnia 30.10.2020r. - etap II.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.