eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zapewnienie czystości pomieszczeń, terenu oraz autobusów w oddziałach spółki.Ogłoszenie z dnia 2006-01-27

POZYCJA 5233

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Dział Gospodarki Materiałowej i Magazynowej, do kontaktów: Seliga Jerzy, ul. Senatorska, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022) 663 80 34, fax (022) 663 32 64, e-mail: malgorzata.labanowska@mza.waw.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Seliga Jerzy, Senatorska 37, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5620-659, fax 022 663-32-64, e-mail: jerzy.seliga@mza.waw.pl, www.mza.waw.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie czystości pomieszczeń, terenu oraz autobusów w oddziałach spółki. 2) Miejsce wykonywania: Warszawa. Kod NUTS: PL127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.70.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 74 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Zapewnienie czystości pomieszczeń, terenu oraz autobusów w oddziałach spółki o wartości szacunkowej 803.104,00 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.10.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń systemu pobierania opłat za przejazdy wyprodukowanych przez ASCOM MONETEL S.A. dla komunikacji miejskiej w Warszawie. 2) Miejsce wykonywania: Warszawa. Kod NUTS: PL127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.31.70.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 50 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń systemu pobierania opłat za przejazdy wyprodukowanych przez ASCOM MONETEL S.A. dla komunikacji miejskiej w Warszawie o wartości szacunkowej 901.947,00 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.10.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. 2) Miejsce wykonywania: Warszawa. Kod NUTS: PL127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.10.00.00 - Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych3 Kod CPV wg słownika 2008: 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 66 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Ubezpieczenie majątku Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.04.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 20.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.