eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Remont 11 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-09

Kalisz: Remont 11 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części
Numer ogłoszenia: 51319 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23529 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 598 55 00, faks 62 598 55 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 11 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont 11 lokali mieszkalnych (pustostanów), administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części : Część 1(2 lokale) : Remont lokali mieszkalnych nr 6A i 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 21; Część 2(2 lokale) : Remont lokali mieszkalnych nr 6 i 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórze 3; Część 3(1 lokal) : Remont lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 85; Część 4(1 lokal) : Remont lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 3; Część 5:(3 lokale): Remont lokali mieszkalnych nr 5, 5A i 5B powstałych w wyniku podziału lokali nr 5 i 5A, w budynku mieszkalnym przy ul. Śródmiejskiej 35; Część 6(1 lokal) : Remont lokalu mieszkalnego nr 9C w budynku mieszkalnym przy ul. Czaszkowskiej 4; Część 7(1 lokal) : Remont lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.43.21.00 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45.44.20.00 - Nakładanie powierzchni kryjących 45.44.21.00 - Roboty malarskie 45.26.26.30 - Wznoszenie pieców 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 32.55.26.00 - Domofony .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont lokali mieszkalnych nr 6A i 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 21

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instalatorstwo Sanitarne , Gazowe i Ogrzewania Wiesław Klucznik, Cienia Trzecia 6, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46369,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39161,98

 • Oferta z najniższą ceną: 39161,98 / Oferta z najwyższą ceną: 49707,03

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Remont lokali mieszkalnych nr 6 i 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórze 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instalatorstwo Sanitarne , Gazowe i Ogrzewania Wiesław Klucznik, Cienia Trzecia 6, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20763,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18654,27

 • Oferta z najniższą ceną: 18654,27 / Oferta z najwyższą ceną: 21862,19

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 85

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34011,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34056,20

 • Oferta z najniższą ceną: 34056,20 / Oferta z najwyższą ceną: 35208,45

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15258,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14364,96

 • Oferta z najniższą ceną: 14364,96 / Oferta z najwyższą ceną: 15270,94

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Remont lokali mieszkalnych nr 5, 5A i 5B powstałych w wyniku podziału lokali nr 5 i 5A, w budynku mieszkalnym przy ul. Śródmiejskiej 35

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GREGMAR Krzysztof Rudowicz, ul. Krańcowa 20, 63-421 Topole Osiedle, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73877,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 66666,66

 • Oferta z najniższą ceną: 66666,66 / Oferta z najwyższą ceną: 78356,29

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego nr 9C w budynku mieszkalnym przy ul. Czaszkowskiej 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instalatorstwo Sanitarne , Gazowe i Ogrzewania Wiesław Klucznik, Cienia Trzecia 6, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28392,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25085,99

 • Oferta z najniższą ceną: 25085,99 / Oferta z najwyższą ceną: 28201,42

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Remont lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe `Jawo` Mateusz Jaśkiewicz, ul. Braci Niemojowskich 6 lok 12, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6247,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6188,82

 • Oferta z najniższą ceną: 6188,82 / Oferta z najwyższą ceną: 10706,42

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.