eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz.Ogłoszenie z dnia 2005-08-29

POZYCJA 44292

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Brzeg: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., do kontaktów: Prokurent, Dyrektor ds. Wdrożenia Projektu ISPA - Artur Stecuła; Kierownik Działu Obsługi Inżynieryjnej - Ryszard Drobniak, ul. Wolności, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4164051 w.125,130; 4161463, fax 077 4163153, e-mail: pwik_brzeg_inwestycje@pro.onet.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz. 2) Miejsce wykonywania: Powiat Brzeski. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.24.40 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.24.40 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Oryginalny kod CPV: 45.23.24.23 - Przepompownie ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków Oryginalny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg Oryginalny kod CPV: 34.14.42.20 - Pojazdy pogotowia technicznego Kod CPV wg słownika 2008: 34.14.42.20 - Pojazdy pogotowia technicznego Oryginalny kod CPV: 29.56.71.00 - Maszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów Kod CPV wg słownika 2008: 42.99.71.00 - Maszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa z projektowaniem sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości około 46 km, sieci kanalizacji tłocznej o długości około 44 km, ok. 34 przepompowni, a także systemu kontroli i monitoringu sieci. Zakres Robót obejmuje także dostawy materiałów i urządzeń (w szczególności samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji, kamery do monitoringu na samochodzie, wozu technicznego z wyposażeniem, pomp, rur, zaworów i innych akcesoriów), próby i usunięci. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 9000000 a 10300000. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.09.2005; robót budowlanych: 20.12.2005. 7) Data zakończenia: 30.06.2008. 8) Główne warunki finansowania i płatności: Fundusz ISPA/Fundusz Spójności Środki Własne. 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 2000/PL/16/P/PE/022-03.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt ISPA pt. Oczyszczanie ścieków w Brzegu Memorandum Finansowe nr 2000/PL/16/P/PE/022. 3) Data wysłania ogłoszenia: 22.08.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.