eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Rozbudowa budynku ZST-I w Busku -Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. „Rozbudowa budynku ZST-I w Busku -Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU- ZDROJU

1.2.) Oddział zamawiającego: ZST-I

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000198580

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Mickiewicza 23

1.4.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsti@zsti.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsti.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525373

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00508717

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu ( na pod. art 108 ust.1 oraz art.109 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie Bezpieczeństwa Narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lata jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał minimum jedną dokumentację projektową (zrealizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu) dla przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową
lub rozbudową budynku/budynków.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu ( na pod. art 108 ust.1 oraz art.109 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie Bezpieczeństwa Narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lata jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał minimum jedną dokumentację projektową (zrealizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu) dla przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową
lub rozbudową budynku/budynków na łączną kwotę co najmniej 90 000,00 zł.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające, że Wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje usługi w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- minimum jedną dokumentację projektową (zrealizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu) dla przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową
lub rozbudową budynku/budynków.

Po zmianie:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające, że Wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje usługi w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- minimum jedną dokumentację projektową (zrealizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu) dla przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową
lub rozbudową budynku/budynków o wartości min. 90 000,00 zł.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-12-07 09:00

Po zmianie:
2023-12-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-12-07 10:00

Po zmianie:
2023-12-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-01-05

Po zmianie:
2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.