eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszakowice › "Wymiana piecy węglowych na gazowe, opalane gazem propan w leśniczówkach Mścigniew, Niechłód oraz Tłucznia w Nadleśnictwie Włoszakowice".Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wymiana piecy węglowych na gazowe, opalane gazem propan
w leśniczówkach Mścigniew, Niechłód oraz Tłucznia w Nadleśnictwie Włoszakowice”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice

1.2.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Włoszakowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410008501

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wolsztyńska 13 E

1.4.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 65 53 70 355

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wloszakowice@poznan.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloszakowice.poznan.lasy.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519931

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00519713

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana piecy węglowych na gazowe - kotły, opalane gazem propan w leśniczówkach Mścigniew, Niechłód oraz Tłucznia w Nadleśnictwie Włoszakowice polegająca na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny wraz z naziemnym zbiornikiem gazu dla każdej z leśniczówek.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 7 do SWZ, Przedmiarach robót załączniku nr 8 do SWZ oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 6 do SWZ.
Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana piecy węglowych na gazowe - kotły, opalane gazem propan w leśniczówkach Mścigniew, Niechłód oraz Tłucznia w Nadleśnictwie Włoszakowice polegająca na budowie instalacji gazowej: wewnętrznej i zewnętrznej, włączenia w istniejącą instalację c.w.u. i CO, wykonaniu instalacji uziemiającej zbiornik dla każdej z leśniczówek.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 7 do SWZ, Przedmiarach robót załączniku nr 8 do SWZ oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 6 do SWZ.
Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.