eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mrągowo › Zakup energii elektrycznej od 01.01.2024r. do 31.08.2024r. dla Powiatu Mrągowskiego i szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej od 01.01.2024r. do 31.08.2024r. dla Powiatu Mrągowskiego i szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Mrągowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewiecka 60A

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897410150

1.5.8.) Numer faksu: 897417275

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.mragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat.mragowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510751088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowogródzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897419580

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 004447703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młodkowskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897412606

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps14@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biuletyn.abip.pl/dps_mragowo_bip/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510907573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 53

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897433360

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@powiat.mragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiat.mragowo.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510905982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotra Sobczyńskiego 1A

1.5.2.) Miejscowość: Mragowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897412420

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mraglo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo1.mragowo.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510998096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrongowiusza 13C

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897412024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zssmragowo.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssmragowo.edu.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 519458390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrongowiusza 13B

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897412882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mragowo.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.edu.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 380749090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrongowiusza 65

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897413195

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziumragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziumragowo.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510997398

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrongowiusza 65B

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897412043

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bursa.mragowo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa-mragowo.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 389619732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadbrzeżna 4

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 669066222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosmragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosmragowo.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Mragowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 742-189-22-58

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897433510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupmragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupmragowo.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 742-22-47-985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 12

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897419401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-mragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mragowo.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Starostwo Powiatowe w Mrągowie przygotowuje i przeprowadza całość postepowania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej od 01.01.2024r. do 31.08.2024r. dla Powiatu Mrągowskiego i szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-198481c0-8de7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519689

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048766/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup energii elektrycznej od 01.01.2024r. do 31.08.2024r. dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mragowskiego sp. z o.o.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-198481c0-8de7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z informacjami zawartymi w paragrafach 9,10 i 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z paragrafem 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z paragrafem 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne oraz do Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022 poz.1385 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 05 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2022 poz. 27), szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz projektami umów - stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
Szacowane zużycie energii elektrycznej na cele obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SWZ, od 01.01.2024r. do 31.08.2024r. określa się na 730,972 MWh (z uwzględnionym prawem opcji do 950,264 MWh). Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zamierza korzystać z „prawa opcji” (sumaryczne zapotrzebowanie energii elektrycznej do określenia opcji w niniejszym postępowaniu przetargowym Maksymalne – 950 264 kWh w okresie do 31.08.2024r.) .7) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 30 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone w art. 112 Ustawy warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej (w trakcie realizacji umowy) koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997-Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. W tym przypadku przedmiotowy dokument musi być złożony dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał koncesjonowaną część zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w § 8 pkt 1 SWZ zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis § 8 pkt 3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.
2) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
4. Ofertę podpisują wszyscy Wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projektach umów (zał. nr 4 do SWZ), w tym:
1) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy.
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3) Ilość faktycznie zakupionej energii może różnić się od zadeklarowanej przez Zamawiającego w zał. nr 1 do umowy (przeniesiony do umowy zał. nr 1 do SWZ w zakresie adekwatnym dla danego Odbiorcy czy Punktu Poboru Energii) i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń prawnych i finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej energii w trakcie realizacji umowy.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia ilości punktów poboru energii wyszczególnionych w zał. nr 1 do umowy (przeniesiony do umowy wycinek zał. nr 1 do SWZ w zakresie adekwatnym dla danego podmiotu), w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu (punktu poboru energii) innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu (punktu poboru energii) lub wykonania mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U.2023 poz.1436 z późn. zm.), na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń prawnych i finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej energii w trakcie realizacji umowy. Ograniczenie ilości punktów poboru energii elektrycznej może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia wysłanego przez Zamawiającego listem, faksem lub pocztą elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-198481c0-8de7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.