eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 3 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - etap XVIOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 3 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – etap XVI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478771

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00474426/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 35 197,77 zł brutto. Roboty budowlane podobne obejmują w szczególności: wykonanie w lokalu mieszkalnym przy ul. Stanisława Staszica 4/5 w Bielsku-Białej nowej instalacji gazowej do odbiorników, wraz z demontażem urządzeń do wytwarzania c.w.u., dobudowę i dostosowanie przewodów kominowych spalinowych oraz wentylacyjnych pod montaż pieców gazowych kondensacyjnych 2-funkcyjnych, dostawę i montaż pieców gazowych, podłączenie pieców do przewodów kominowych, wykonanie podejścia do kuchenki, pierwsze uruchomienie pieców, wykonanie instalacji wod.-kan., wykonanie odprowadzenia kondensatu, wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych wraz z grzejnikami, demontaż pieców kaflowych, prace odtworzeniowe, roboty elektryczne związane z podłączeniem kotłów, wykonanie prób i sprawdzeń

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.