eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stopnica › Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i modernizacja innych dróg na terenie Gminy StopnicaOgłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i modernizacja innych dróg na terenie Gminy Stopnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stopnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010783

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 2

1.4.2.) Miejscowość: Stopnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-130

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 413779800

1.4.8.) Numer faksu: +48 413779606

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@stopnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.stopnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00424644

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00405330

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Modernizacja dróg gminnych w Prusach i Wolicy
Drogi:
a) działka nr ewid. 349, 346 i 342 obręb 0018 Prusy
b) działka nr ewid. 1407 i 1408 obręb Wolica
c) działka nr ewid. 1420 obręb Wolica
Na wymienionych drogach projektuje się następujące roboty:
- obustronne czyszczenie krawędzi jezdni,
- wykonania warstwy wyrównawczej 75 kg/m²,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm

Po zmianie:
Modernizacja drogi gminnej w Prusach
Droga: działka nr ewid. 349, 346 i 342 obręb 0018 Prusy
Na wymienionej drodze projektuje się następujące roboty:
- obustronne czyszczenie krawędzi jezdni,
- wykonania warstwy wyrównawczej 75 kg/m²,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-05 10:00

Po zmianie:
2023-10-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-05 11:00

Po zmianie:
2023-10-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-11-03

Po zmianie:
2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.