eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU "MŁODY NARCIARZ 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU "MŁODY NARCIARZ 2023"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000866573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MIESZCZAŃSKA 18/3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-313

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 260 99 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@pzn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6314544d-374d-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


SPORT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU "MŁODY NARCIARZ 2023"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6314544d-374d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00352388

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZN/2/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 545652,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1
SPRZĘT BIEGOWY ZIMOWY wg. poniższego zestawienia, posiadający oznakowanie w postaci naklejek z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki (naklejki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany je umieścić na produktach wg szczegółowych wytycznych, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego - orientacyjna lokalizacja w opisach poniżej). Sprzęt należy przygotować w odpowiednich paczkach zawierających pakiety dla poszczególnych klubów sportowych - wg szczegółowych wytycznych (ilości i rozmiary), które zostaną przekazane Dostawcy przez Zamawiającego (dostawa będzie realizowana przez Dostawcę bezpośrednio do klubów sportowych wskazanych przez Zamawiającego).
Łączna ilość – 329 kompletów, w tym:

a) Narty do narciarstwa biegowego (styl klasyczny) wraz z wiązaniami - sprzęt specjalistyczny odpowiedni dla średniozaawansowanych młodych biegaczy narciarskich. Narty na ślizgu z moherową wkładką na poziomie zawodniczym, wyposażone w wysokiej jakości drewniany rdzeń o niskiej gęstości. z przystępnym flexem. Wymienna wkładka moherowa w strefie odbicia zapewniająca kopnięcie i poślizg w każdych warunkach, bez konieczności wcześniejszego przygotowania. Narty kompatybilne z systemem wiązań NNN, który zapewnia najbardziej naturalny flex i czucie narty. Równowaga pomiędzy sztywnością skrętną a elastycznym flexem od czubka do piętki, zapewniająca stabilność w każdych warunkach.
Wiązanie do nart biegowych kompatybilne ze wszystkimi podeszwami butów NNN i Prolink. Łatwy i szybki montaż na płycie (bez użycia narzędzi), łatwe przesuwanie przód/tył pozwalające na regulację środka ciężkości w celu dostosowania zachowania nart do różnych warunków śniegowych lub preferencji zawodnika. Klasyczne flexy (gumki w przedniej części wiązania) twarde do jazdy klasycznej (możliwość wymiany bez użycia narzędzi).

ILOŚĆ: - 171 par (w tym: 136 cm x 2 pary; 146 cm x 15 par; 156 cm x 38 par; 166 cm x 25 par; 176 cm x 47 par; 186 cm x 43 pary; 196 cm x 1 para)

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA OZNAKOWANIA MSIT: na narcie, powyżej zapięcia biegowego.

b) Narty do narciarstwa biegowego (styl dowolny) wraz z wiązaniami - sprzęt specjalistyczny odpowiedni dla średniozaawansowanych młodych biegaczy narciarskich. Narty wyposażone w wysokiej jakości drewniany rdzeń o niskiej gęstości, z przystępnym flexem, kompatybilne z systemem wiązań NNN, który zapewnia najbardziej naturalny flex i czucie śniegu. Równowaga pomiędzy sztywnością skrętną a elastycznym flexem od czubka do piętki, zapewniająca stabilność w każdych warunkach. Rdzeń narty o niskiej gęstości, wykonany z lekkiego drewna, z kanałami powietrznymi i wzmocniony włóknami bazaltowymi.
Wiązanie do nart biegowych kompatybilne ze wszystkimi podeszwami butów NNN i Prolink. Łatwy i szybki montaż na płycie (bez użycia narzędzi), łatwe przesuwanie przód/tył pozwalające na regulację środka ciężkości w celu dostosowania zachowania nart do różnych warunków śniegowych lub preferencji zawodnika.

ILOŚĆ: - 158 pary (w tym: 133 cm x 13 par; 143 cm x 30 par; 153 cm x 53 pary; 163 cm x 56 par; 173 cm x 2 pary; 183 cm x 4 pary)

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA OZNAKOWANIA MSIT: na narcie, powyżej zapięcia biegowego.

c) Buty zawodnicze do narciarstwa biegowego (uniwersalne) - ciepły, łatwy w obsłudze but typu combi przeznaczony do jazdy techniką łyżwową i klasyczną. Zewnętrzny mankiet z wolnym zawiasem, zapewniający ścisłe dopasowanie do stopy w celu utrzymania w cieple i komforcie. Nisko profilowa podeszwa sprzyjająca naturalnemu przetaczaniu się stopy. Ruchomy mankiet optymalizujący swobodę ruchu przód/tył i sztywność skrętną, zapewniający pełną kontrolę nad nartami. Sportowa podeszwa zapewniająca komfort chodzenia, centralnie umieszczone knagi zapewniające maksymalną precyzję i kontrolę na nartach.

ILOŚĆ: - 329 par (w tym: nr 30 x 1 para; nr 31 x 1 para; nr 32 x 8 par; nr 33 x 11 par; nr 34 x 18 par; nr 35 x 24 pary; nr 36 x 40 par; nr 37 x 55 par; nr 38 x 53 pary; nr 39 x 45 par; nr 40 x 35 par; nr 41 x 28 par; nr 42 x 4 pary; nr 43 x 4 pary; nr 44 x 2 pary).

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA OZNAKOWANIA MSIT: przód buta (na zapięciu).

d) Kije narciarskie do narciarstwa biegowego - kije o lekkiej i wytrzymałej konstrukcji, wykonane w 100% z aluminium, posiadające gumowy uchwyt oraz pasek z pętelką dla bezpiecznego i wygodnego poczucia.

ILOŚĆ: - 329 par (w tym: 80 cm x 1 para; 85 cm x 1 para; 90 cm x 1 para; 95 cm x 5 par; 100 cm x 6 par; 105 cm x 13 par; 110 cm x 24 pary; 115 cm x 31 par; 120 cm x 40 par; 125 cm x 50 par; 130 cm x 154 pary; 140 cm x 3 pary)

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA OZNAKOWANIA MSIT: poniżej rękojeści, z przodu kija.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37411120-9 - Narty

37411130-2 - Kijki narciarskie

18821100-1 - Buty do biegów narciarskich

37411000-2 - Sprzęt zimowy

4.5.5.) Wartość części: 291553,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2
SPRZĘT BIEGOWY LETNI wg. poniższego zestawienia, posiadający oznakowanie w postaci naklejek z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki (naklejki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany je umieścić na produktach wg szczegółowych wytycznych, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego - orientacyjna lokalizacja w opisach poniżej). Sprzęt należy przygotować w odpowiednich paczkach zawierających pakiety dla poszczególnych klubów sportowych - wg szczegółowych wytycznych (ilości i rozmiary), które zostaną przekazane Dostawcy przez Zamawiającego (dostawa będzie realizowana przez Dostawcę bezpośrednio do klubów sportowych wskazanych przez Zamawiającego).
Łączna ilość – 141 kompletów, w tym:

a) Nartorolki wraz z wiązaniami - sprzęt specjalistyczny odpowiedni dla średniozaawansowanych młodych biegaczy narciarskich. Nartorolki juniorskie do stylu dowolnego. Rama wykonana z aluminium o długości całkowitej 550 mm. Profil frezowania U o wymiarze 55x32mm. Koła wykonane z gumy naturalnej o szerokości 29mm, zwulkanizowane na feldze aluminiowej szprychowanej o średnicy 48 mm i wysokości nalewki 16mm. Prędkość kół średnio-szybka zainstalowana w systemie norweskim. Zainstalowane wiązania juniorskie biegowe manualne w normie NNN/PLK i stopniu twardości flexora 100, posiadające błotniki.

ILOŚĆ: - 141 par (rozmiar 33-44 EU)

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA OZNAKOWANIA MSIT: bok nartorolki, z przodu (przy kole).

b) Buty do nartorolek - wyczynowe buty dla młodych narciarzy. Uniwersalna podstawa podeszwy 3D Skate Chassis zapewniająca połączenie przenoszenia energii w stylu łyżwowym z elastycznością przedniej części stopy w technice klasycznej. Technologia Sensifit gwarantująca precyzyjne i komfortowe trzymanie stopy: od stóp wąskich po szerokie. System szybkiego sznurowania Quicklace oraz kevlarowe sznurówki. Stopień sztywności oraz twardości zapewniający wszechstronność podczas letnich treningów na nartorolkach. Podeszwa zewnętrzna: Junior Racing; Podeszwa wewnętrzna: Wytrzymałość; Norma: NNN/PLK; System stabilizacji: SensiFit; Twardość: COMBI Chassis; Krój dla juniorów; Waga : 0,85 kg

ILOŚĆ: - 141 par (w tym: nr 33 x 1 para; nr 34 x 3 pary; nr 35 x 5 par; nr 35,5 x 2 pary; nr 36 x 6 par; nr 36 2/3 x 15 par; nr 37 1/3 x 12 par; nr 38 x 14 par; nr 38 2/3 x 14 par; nr 39 1/3 x 19 par; nr 40 x 12 par; nr 40 2/3 x 11 par; nr 41 1/3 x 13 par; nr 42 x 14 par)

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA OZNAKOWANIA MSIT: przód buta (na zapięciu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.5.) Wartość części: 124951,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3
SPRZĘT SKOKOWY wg. poniższego zestawienia, posiadający oznakowanie w postaci naklejek z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki (naklejki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany je umieścić na produktach wg szczegółowych wytycznych, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego - orientacyjna lokalizacja w opisach poniżej). Sprzęt należy przygotować w odpowiednich paczkach zawierających pakiety dla poszczególnych klubów sportowych - wg szczegółowych wytycznych (ilości i rozmiary), które zostaną przekazane Dostawcy przez Zamawiającego (dostawa będzie realizowana przez Dostawcę bezpośrednio do klubów sportowych wskazanych przez Zamawiającego).

Narty do skoków narciarskich - narta klasy Junior o lekkiej budowie w technologii kanałów powietrznych, plastra miodu o szerokości od 9 do 10,5 cm w zależności od długości narty i długościach od 140 cm do 215 cm oraz ślizgu grafitowym, który winien zapewniać właściwe wchłanianie smarów, wyposażonego w 3 rowki i wykończonego strukturą fabryczną. Narty winny być łatwe do opanowania dla młodych i początkujących zawodników skoków narciarskich oraz odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom FIS.

ILOŚĆ: - 105 par (w tym: 140 cm x 15 par; 150 cm x 15 par; 160 cm x 15 par; 170 cm x 15 par; 180 cm x 15 par; 190 cm x 15 par; 200 - 215 cm x 15 par)

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA OZNAKOWANIA MSIT: na narcie, powyżej zapięcia skokowego przedniego (w poprzek).

4.5.3.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37411120-9 - Narty

4.5.5.) Wartość części: 129148,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 157981,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 157981,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 157981,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW NARTOROLEK "ROLLSPEED NARTOROLKI"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000866573

7.3.3) Ulica: ul. Żwirowa 25

7.3.4) Miejscowość: Ogrodniczki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-030

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 157981,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.