eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głuchołazy › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głuchołazy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412792

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 15

1.4.2.) Miejscowość: Głuchołazy

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00326305

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00326208

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.1. Rola zamawiającego

Przed zmianą:
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

Po zmianie:
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Bohaterów Warszawy 7

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Głuchołazy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
48-340

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
opolskie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Nyski

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
biuro@ck-glucholazy.pl

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
https://ck-glucholazy.pl/

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Reymonta 12

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Głuchołazy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
48-340

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
opolskie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Nyski

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
wodociagi@wodgluch.pl

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
https://wodgluch.pl/71/kontakty.html

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
7550008335

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wodociągi Spółka z o. o.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
7550006365

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.