eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont instalacji p.poż w budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont instalacji p.poż w budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000799173

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rogalińska 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-206

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@lo3.waw.ids.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lo3-waw.edupage.org/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00318875

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00317996/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5bcc058-1666-11ed b950-8227d40187e8

Po zmianie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2dec95b8-2318-11ed-b8b2-9a321cc30829

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.