eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 畝bia Wola › Utworzenie modu這wej szko造 podstawowej w miejscowo軼i Ojrzan闚 dla dzieci z teren闚 popegeerowskich"- Rozbudowa i przebudowa szko造 podstawowej w OjrzanowieOg這szenie z dnia 2022-08-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zmianie og這szenia
Utworzenie modu這wej szko造 podstawowej w miejscowo軼i Ojrzan闚 dla dzieci
z teren闚 popegeerowskich"- Rozbudowa i przebudowa szko造 podstawowej w Ojrzanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 涉BIA WOLA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.4.) Adres zamawiaj帷ego:

1.4.1.) Ulica: ul. G堯wna 3

1.4.2.) Miejscowo嗆: 畝bia Wola

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.4.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zabiawola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

1.5.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.6.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00314439

2.2.) Data og這szenia: 2022-08-22

SEKCJA III ZMIANA OGΜSZENIA

3.2.) Numer zmienianego og這szenia w BZP: 2022/BZP 00297037/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego og這szenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

6.4.1. Informacje dotycz帷e wadium

Przed zmian:
1) Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wnie嗆 wadium w wysoko軼i 30 000,00 z (s這wnie: trzydzie軼i tysi璚y z這tych 00/100).
2) Wadium musi obejmowa pe貫n okres zwi您ania ofert tj. do dnia 21.09.2022 r.
3) Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Sp馧dzielczy w Bia貫j Rawskiej,
nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030.
Wadium musi wp造n望 na wskazany rachunek bankowy zamawiaj帷ego najp騧niej przed up造wem terminu sk豉dania ofert (decyduje data wp造wu na rachunek bankowy zamawiaj帷ego).
5) Wadium wnoszone w por璚zeniach lub gwarancjach nale篡 za陰czy do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc dokumentu i powinno zawiera nast瘼uj帷e elementy:
- nazw daj帷ego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj帷ego), gwaranta/por璚zyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub por璚zeniu musi by Gmina 畝bia Wola,
- okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem,
- kwot gwarancji/por璚zenia,
- termin wa積o軼i gwarancji/por璚zenia,
- zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji/por璚zenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 膨danie zamawiaj帷ego, w sytuacjach okre郵onych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wni鏀 wadium lub wni鏀 w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiaj帷y odrzuci ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
7) Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium na zasadach okre郵onych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp

Po zmianie:
1) Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wnie嗆 wadium w wysoko軼i 30 000,00 z (s這wnie: trzydzie軼i tysi璚y z這tych 00/100).
2) Wadium musi obejmowa pe貫n okres zwi您ania ofert tj. do dnia 23.09.2022 r.
3) Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Sp馧dzielczy w Bia貫j Rawskiej,
nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030.
Wadium musi wp造n望 na wskazany rachunek bankowy zamawiaj帷ego najp騧niej przed up造wem terminu sk豉dania ofert (decyduje data wp造wu na rachunek bankowy zamawiaj帷ego).
5) Wadium wnoszone w por璚zeniach lub gwarancjach nale篡 za陰czy do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc dokumentu i powinno zawiera nast瘼uj帷e elementy:
- nazw daj帷ego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj帷ego), gwaranta/por璚zyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub por璚zeniu musi by Gmina 畝bia Wola,
- okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem,
- kwot gwarancji/por璚zenia,
- termin wa積o軼i gwarancji/por璚zenia,
- zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji/por璚zenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 膨danie zamawiaj帷ego, w sytuacjach okre郵onych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wni鏀 wadium lub wni鏀 w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiaj帷y odrzuci ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
7) Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium na zasadach okre郵onych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.1. Termin sk豉dania ofert

Przed zmian:
2022-08-23 10:00

Po zmianie:
2022-08-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmian:
2022-08-23 11:00

Po zmianie:
2022-08-25 11:00

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.