eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zakup samochodu osobowego z napędem 4x4 na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup samochodu osobowego z napędem 4x4 na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200240241

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Dojlidy Fabryczne 23

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-554

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bialystok.rdos.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253864

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00243280

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego z napędem 4x4 na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Białymstoku.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na zadania ponieważ stanowi on jedną całość i nie jest możliwy podział.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego z napędem 4x4 na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na zadania ponieważ stanowi on jedną całość i nie jest możliwy podział.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-12 09:00

Po zmianie:
2023-06-14 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-12 09:05

Po zmianie:
2023-06-14 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-12

Po zmianie:
2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.