eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ko雟kie › Organizacja zagranicznego wyjazdu studyjnego w ramach operacji "Wielokierunkowa dywersyfikacja dzia豉lno軼i oko這rolniczej jako innowacyjna alternatywa dla rozwoju ma造ch gospodarstw rolnych"

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-03-04


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
Organizacja zagranicznego wyjazdu studyjnego w ramach operacji „Wielokierunkowa dywersyfikacja dzia豉lno軼i oko這rolniczej jako innowacyjna alternatywa dla rozwoju ma造ch gospodarstw rolnych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 安i皻okrzyski O鈔odek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: 吏DR Modliszewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003689090

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko雟kie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: modliszewice@sodr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.sodr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://sodr.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆


Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Organizacja zagranicznego wyjazdu studyjnego w ramach operacji „Wielokierunkowa dywersyfikacja dzia豉lno軼i oko這rolniczej jako innowacyjna alternatywa dla rozwoju ma造ch gospodarstw rolnych"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3fe573b6-ca45-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00230201

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-03-04

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2024/BZP 00090966/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne realizowane w ramach operacji w豉snych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00102711

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 吏DR-AG.261.2.2024

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 130514,90 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Us逝ga polegaj帷a na wykonaniu kompleksowej organizacji
i przeprowadzeniu jednego pi璚iodniowego wyjazdu studyjnego dla 25 os鏏 do Francji do gospodarstw o r騜nym profilu dzia豉lno軼i pozarolniczej. Wyjazd studyjny realizo-wany b璠zie w ramach operacji „Wielokierunkowa dywersyfikacja dzia豉lno軼i oko這-rolniczej jako innowacyjna alternatywa dla rozwoju ma造ch gospodarstw rolnych".

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 63500000-4 - Us逝gi biur podr騜y, podmiot闚 turystycznych ipomocy turystycznej

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 164800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 251550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 164800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: CRISTAL TRAVELNET Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751482416

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 164800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2024-07-08 do 2024-07-19

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.