eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Deszczno › Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy DeszcznoOgłoszenie z dnia 2022-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Deszczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DESZCZNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966935

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lubuska 90

1.4.2.) Miejscowość: Deszczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-446

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mariusz.florczak@deszczno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187693

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00161112/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Deszczno zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną:
- sieć wodociągowa dn 110 PE-HD w m. Ulim, ul. Rolna – Etap II,
- sieć wodociągowa w obrębie działek 299, 193/3 w miejscowości Glinik,
- sieć wodociągowa dn 110 PE-HD w m. Dzierżów, dz. nr 78, 49, 74, 7/2.

Po zmianie:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Deszczno zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną:
- sieć wodociągowa dn 110 PE-HD w m. Ulim, ul. Rolna – Etap I i Etap II,
- sieć wodociągowa w obrębie działek 299, 193/3 w miejscowości Glinik,
- sieć wodociągowa dn 110 PE-HD w m. Dzierżów, dz. nr 78, 49, 74, 7/2.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-01 16:00

Po zmianie:
2022-06-09 16:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-01 16:15

Po zmianie:
2022-06-09 16:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-06-30

Po zmianie:
2022-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.