eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Batowice › Remont drogi powiatowej nr 2133K w km od 0+008 do km 4+056 w miejscowościach Januszowice, Korzkiew, Grębynice, Maszyce - Powiat Krakowski.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont drogi powiatowej nr 2133K w km od 0+008 do km 4+056 w miejscowościach Januszowice, Korzkiew, Grębynice, Maszyce - Powiat Krakowski.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351579270

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 106

1.4.2.) Miejscowość: Batowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-086

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 126221010

1.4.8.) Numer faksu: 126221012

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpk.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179510

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00131840/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:
odległość transportu masy bitumicznej

Po zmianie:
czas transportu masy bitumicznej z wytwórni do miejsca prowadzenia robót

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.