eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzyż Wielkopolski › Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz MałyOgłoszenie z dnia 2022-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Mały

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzyż Wielkopolski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791081

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 14

1.4.2.) Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-761

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.krzyz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175030

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00134367/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.12. Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.13. Numer ogłoszenia w BZP

Przed zmianą:

Po zmianie:
2022/BZP 00091784/01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3. Wartość zamówienia

Przed zmianą:
700000,00

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3. Kod waluty

Przed zmianą:
PLN

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków

Przed zmianą:
1

Po zmianie:
2

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.2. Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Przed zmianą:
1

Po zmianie:
2

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.3. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego

Przed zmianą:
1

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:
598807,67

Po zmianie:
861000,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:
598807,67

Po zmianie:
1091812,67

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przed zmianą:
598807,67

Po zmianie:
1091812,67

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przed zmianą:
VIABUD Sp. z o.o., Spółka Komandytowa

Po zmianie:
VIABUD Sp. z o.o. Sp. k.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:
7632133130

Po zmianie:
366145031

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Data zawarcia umowy

Przed zmianą:
2021-08-18

Po zmianie:
2022-05-06

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:
598807,67

Po zmianie:
1091812,67

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Data od-do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Data początkowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2021-08-18

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2021-09-15

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:

Po zmianie:
5

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.