eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchedniów › Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w SuchedniowieOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292394768

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kielecka 11

1.4.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 698095154

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ospsuchedniow@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156937

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00149405/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa świadectwo homologacji podwozia, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
Świadectwo homologacji podwozia lub świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.