eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami i zgłoszeniami, monitorowanie infrastruktury IT, wspomagania audytu AD na potrzeby AIK wraz z usługami serwisu gwarancyjnego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-04-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami i zgłoszeniami, monitorowanie infrastruktury IT, wspomagania audytu AD na potrzeby AIK wraz z usługami serwisu gwarancyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357244777

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 26

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ignatianum.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142374

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00132186/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 6 - 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem następujących okresów realizacji:
Faza I – do 3 miesięcy od zawarcia umowy zakończona Odbiorem Wdrożenia (w tym obejmuje wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy) oraz Faza II Usługi Utrzymania – gwarantowane 3 miesiące od zakończenia Fazy I to jest od Odbioru Wdrożenia (zamówienie podstawowe w zakresie Usług Utrzymania) z możliwością przedłużenia Fazy II o maksymalnie 3 miesiące w ramach prawa opcji (zamówienie opcyjnie w zakresie Usług Utrzymania). Szczegółowe informacje dot. zamówienia opcyjnego zawarte są rozdz. III SWZ w pkt 1 lit e) oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie umowy w zakresie Fazy I (Wdrożenie), a skrócenie terminu wykonania Wdrożenia (Fazy I) stanowi w niniejszym postępowaniu jedno z kryteriów oceny ofert.

Po zmianie:
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 6 - 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem następujących okresów realizacji:
Faza I – do 3 miesięcy od zawarcia umowy zakończona Odbiorem Wdrożenia (w tym obejmuje wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy) oraz Faza II Usługi Utrzymania – gwarantowane 3 miesiące od zakończenia Fazy I to jest od Odbioru Wdrożenia (zamówienie podstawowe w zakresie Usług Utrzymania) z możliwością przedłużenia Fazy II o maksymalnie 3 miesiące w ramach prawa opcji (zamówienie opcyjnie w zakresie Usług Utrzymania). Szczegółowe informacje dot. zamówienia opcyjnego zawarte są rozdz. III SWZ w pkt 1 lit e) oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie umowy w zakresie Fazy I (Wdrożenie), a skrócenie terminu wykonania Wdrożenia (Fazy I) stanowi w niniejszym postępowaniu jedno z kryteriów oceny ofert.
W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma nowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-05-05 16:00

Po zmianie:
2022-05-09 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-05-05 16:05

Po zmianie:
2022-05-09 12:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-06-03

Po zmianie:
2022-06-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.