eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001215330

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Murzynowskiego 24

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-684

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 89 5428177

1.4.8.) Numer faksu: 89 5428177

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@pm32.olsztyn.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pm32.olsztyn.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141533

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00430622/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.2. Podstawa prawna zmiany (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.3. Przyczyny dokonania zmian (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost cen spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.4. Krótki opis zamówienia po zmianie (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
W kontekście powyższych przesłanek należy uznać, że konflikt zbrojny na Ukrainie (zaistnienie zjawiska tak
nadzwyczajnego i niespodziewanego) jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki, zakwalifikować można jako
zewnętrzne zjawisko, którego nie można było można przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W związku z
czym w trakcie obowiązywania umowy nastąpił nadzwyczajny wzrost cen żywności, transportu i innych elementów
mających wpływ na realizację umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.2. Podstawa prawna zmiany (Informacje o zmianach umowy nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.3. Przyczyny dokonania zmian (Informacje o zmianach umowy nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost cen spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.4. Krótki opis zamówienia po zmianie (Informacje o zmianach umowy nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
W kontekście powyższych przesłanek należy uznać, że konflikt zbrojny na Ukrainie (zaistnienie zjawiska tak
nadzwyczajnego i niespodziewanego) jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki, zakwalifikować można jako
zewnętrzne zjawisko, którego nie można było można przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W związku z
czym w trakcie obowiązywania umowy nastąpił nadzwyczajny wzrost cen żywności, transportu i innych elementów
mających wpływ na realizację umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.5. Wartość zmiany umowy (Wartość zmiany umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
1549,99

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.6. Kod waluty (Wartość zmiany umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.7. Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej (jeżeli dotyczy) (Wartość zmiany umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.5. Wartość zmiany umowy (Wartość zmiany umowy nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
3027,40

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.6. Kod waluty (Wartość zmiany umowy nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.7. Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej (jeżeli dotyczy) (Wartość zmiany umowy nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
TAK

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.