eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝g przeprowadzkowo-transportowych dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i jednostek podleg造ch - umowa ramowaOg這szenie z dnia 2023-02-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝g przeprowadzkowo-transportowych dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i jednostek podleg造ch - umowa ramowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021100

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Feli雟kiego 2b

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.warszawa@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ias-warszawa.ezamawiaj帷y.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g przeprowadzkowo-transportowych dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i jednostek podleg造ch - umowa ramowa

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9edfd103-1e23-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00085329

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00093085/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.5 安iadczenie us逝g przeprowadzek ruchomo軼i IAS w Warszawie.

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00311130/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstaw prawn Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/23/2022

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zawarcie umowy ramowej na 鈍iadczenie us逝g przeprowadzkowo-transportowych dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i jednostek podleg造ch. Us逝gi b璠 鈍iadczone na obszarze dzia豉nia Izby i jednostek podleg造ch. Opis przedmiotu zam闚ienia zosta okre郵ony w za陰czniku nr 1 do Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 60000000-8 - Us逝gi transportowe (zwy陰czeniem transportu odpad闚)

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 7604,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 31124,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 31124,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Dorota Bakowicz prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz pod nazw F.T.U. BAKTRANS Dorota Bakowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 368855564

7.3.4) Miejscowo嗆: B璠zino

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 354240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.