eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2021-05-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047354 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363369920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wigierska 32

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875635000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Suwałki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442155152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretraita@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442155152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretraita@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólna Mieszkaniowa Osiedle II bl. 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólna Mieszkaniowa Osiedle II bl. 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 2

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044547

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 4A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 4A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 6

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 7

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 7

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 9

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 9

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 10

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 10

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 11

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044671

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 11

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 12

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 12

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 13

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 13

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 14

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 14

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 15

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 15

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 16

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 17

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 17

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 22

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 18

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 18

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 23

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 19

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 19

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 24

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 20

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 20

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 25

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 21

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 21

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 26

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II bl. 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046173

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle II bl. 22

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 27

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 25

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442339745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Waryńskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 28

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 33

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Waryńskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 29

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 35

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Waryńskiego 35

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 30

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciesielska 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwąłki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 31

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 5A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciesielska 5A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 32

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 9

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciesielska 9

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 33

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 9A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciesielska 9A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 34

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 9B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciesielska 9B

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 35

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 13

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciesielska 13

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 36

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 15

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciesielska 15

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 37

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wigierska 19A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046204

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wigierska 19A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 38

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 go Maja 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 go Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 39

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 go Maja 19

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 go Maja 19

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 40

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 go Maja 20

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442228595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 go Maja 20

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 41

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 go Maja 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 go Maja 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 42

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 go Maja 27A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044783

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 go Maja 27A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 43

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Składowa 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Składowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 44

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Składowa 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Składowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 45

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Noniewicza 81

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noniewicza 81

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 46

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 47

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 6

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 48

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 7

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 49

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 10A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 10A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 50

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 14

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 14

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 51

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Sejneńska 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 52

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Sejneńska 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 53

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wesoła 10

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045506

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wesoła 10

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 54

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wesoła 17

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wesoła 17

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 55

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Chłodna 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chłodna 16

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 56

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Chłodna 18

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442358197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chłodna 18

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.p

Zamawiający 57

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442351002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krótka 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwąłki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.p

Zamawiający 58

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 20

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 20

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 59

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 24

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 24

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 60

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 24A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 24A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 61

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 26

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 26

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 62

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 26A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 26A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 63

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 28

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045564

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 28

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 64

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 28A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 28A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 65

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 28B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 28B

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 66

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 30

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 30

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 67

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 37

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 37

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 68

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 43

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Em. Plater 43

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 69

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Suzina 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suzina 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 70

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Suzina 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suzina 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 71

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M.C. Skłodowskiej 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.C. Skłodowskiej 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 72

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M.C. Skłodowskiej 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.C. Skłodowskiej 6

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 73

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M.C. Skłodowskiej 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.C. Skłodowskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 74

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Gałaja 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gałaja 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 75

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Hamerszmita 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hamerszmita 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 76

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 53

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442109755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 53

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 77

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Dwernickiego 9

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dwernickiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 78

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wigierska 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wigierska 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 79

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 16

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 80

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 34

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 34

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 81

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 39

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 39

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 82

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 42

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 42

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 83

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 44

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 44

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 84

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 44A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 44A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 85

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 45A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 45A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 86

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 46

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 46

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 87

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 51

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045676

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 51

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 88

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 55

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 55

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 89

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 57

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 57

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 90

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 65

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 65

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 91

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 76

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 92

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 83

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 83

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 93

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 83A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 83A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 94

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 86

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 86

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 95

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 89

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 89

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 96

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 91

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 91

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 97

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 91A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 91A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 98

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 91B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 91B

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 99

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 92

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 92

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 100

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 96

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 96

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 101

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045966

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 102

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 103

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 24E

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pułaskiego 24E

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 104

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 4A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witosa 4A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 105

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Antoniewicza 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Antoniewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 106

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Antoniewicza 1A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Antoniewicza 1A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 107

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 66

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reja 66

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 108

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 68

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reja 68

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 109

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 70

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reja 70

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 110

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 72

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reja 72

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 111

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Putry 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Putry 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 112

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Putry 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Putry 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 113

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Putry 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442111640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Putry 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 114

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442044872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lityńskiego 16A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 115

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kowalskiego 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kowalskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 116

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kowalskiego 23A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442046279

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kowalskiego 23A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 117

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kowalskiego 23B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kowalskiego 23B

1.5.2.) Miejscowość: Suwąłki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 118

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442110072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klonowa 47

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 119

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Północna 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442045498

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 22

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 120

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Brzostowskiego 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442365702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzostowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

1. Strony wyznaczają: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki – zwanego dalej Zamawiającym Wyznaczonym – jako Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. 2. Strony upoważniają Zamawiającego Wyznaczonego do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia zastrzeżone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kompetencji kierownika zamawiającego, z prawem do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie wyłączając reprezentowania Stron w postępowaniu odwoławczym i skargowym przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd78c5a0-5fb2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz http://bip.zbm.suwalki.eu/zamowieniapubliczne_2/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej; 2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: W sprawie procedury: Michał Kopyra – tel. 87 563 50 05, email: m.kopyra@zbm.suwalki.pl.Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.W sprawie przedmiotu zamówienia: Jacek Koniaszewski – tel. 87 563 50 58, email: j.koniaszewski@zbm.suwalki.pl.Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7) Dane postępowanie można wyszukać Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 8) Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 9) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem10) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 50 00, email: sekretariat@zbm.suwalki.pl; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki jest Pan Tomasz Ostrowski, tel. 87 5635019, email: iod@zbm.suwalki.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ” - Nr sprawy: 09/2021 prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt. 2;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze.6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Powierzchnia terenu przeznaczonego do sprzątania i utrzymania porządku na zewnątrz wynosi: 94 150,50 m2 w tym: 1) Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali mieszkalnych wynosi: 76 865,00 m2 w tym między innymi: a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń: 16 474,00 m2 b) powierzchnia terenów zielonych: 32 075,00 m22) Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali użytkowych wynosi: 17 285,50 m2 w tym między innymi: a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń: 9 923,50 m2 b) powierzchnia terenów zielonych: 3 536,00 m2Powierzchnia do sprzątania wewnątrz budynków objęta zamówieniem ( pierwsze podesty klatek schodowych, wejścia do piwnic i korytarze piwniczne) wynosi: 2 364,00 m2Wykaz nieruchomości do sprzątania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych zawiera załącznik Nr 7 do SWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

90922000-6 - Usługi zwalczania szkodników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SWZ. 2. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w sytuacjach nagłych

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SWZ. 2. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Powierzchnia terenu przeznaczonego do sprzątania i utrzymania porządku na zewnątrz wynosi: 69 197,00 m2 w tym: 1) Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali mieszkalnych wynosi: 61 940,00 m2 w tym między innymi: a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń: 19 712,00 m2 b) powierzchnia terenów zielonych: 22 202,00 m22) Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali użytkowych wynosi: 7 257,00 m2 w tym między innymi: a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń: 4 956,00 m2 b) powierzchnia terenów zielonych: 1 080,00 m2Powierzchnia do sprzątania wewnątrz budynków objęta zamówieniem ( pierwsze podesty klatek schodowych, wejścia do piwnic i korytarze piwniczne) wynosi: 2 544,00 m2Wykaz nieruchomości do sprzątania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych zawiera załącznik Nr 8 do SWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

90922000-6 - Usługi zwalczania szkodników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SWZ. 2. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w sytuacjach nagłych

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jkość usługi

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SWZ. 2. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Powierzchnia terenu przeznaczonego do sprzątania i utrzymania porządku na zewnątrz wynosi: 103 285,70 m2 w tym: 1) Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali mieszkalnych wynosi: 87 725,70 m2 w tym między innymi: a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń: 27 035,70 m2 b) powierzchnia terenów zielonych : 40 398,00 m22) Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali użytkowych wynosi: 15 560,00 m2 w tym między innymi: a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń: 7 621,50 m2 b) powierzchnia terenów zielonych : 4 316,50 m2Powierzchnia do sprzątania wewnątrz budynków objęta zamówieniem ( pierwsze podesty klatek schodowych, wejścia do piwnic i korytarze piwniczne) : wynosi : 6 960,50 m2Wykaz nieruchomości do sprzątania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych zawiera załącznik Nr 9 do SWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

90922000-6 - Usługi zwalczania szkodników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SWZ. 2. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w sytuacjach nagłych

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SWZ. 2. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

Część 11

Część 12

Część 13

Część 14

Część 15

Część 16

Część 17

Część 18

Część 19

Część 20

Część 21

Część 22

Część 23

Część 24

Część 25

Część 26

Część 27

Część 28

Część 29

Część 30

Część 31

Część 32

Część 33

Część 34

Część 35

Część 36

Część 37

Część 38

Część 39

Część 40

Część 41

Część 42

Część 43

Część 44

Część 45

Część 46

Część 47

Część 48

Część 49

Część 50

Część 51

Część 52

Część 53

Część 54

Część 55

Część 56

Część 57

Część 58

Część 59

Część 60

Część 61

Część 62

Część 63

Część 64

Część 65

Część 66

Część 67

Część 68

Część 69

Część 70

Część 71

Część 72

Część 73

Część 74

Część 75

Część 76

Część 77

Część 78

Część 79

Część 80

Część 81

Część 82

Część 83

Część 84

Część 85

Część 86

Część 87

Część 88

Część 89

Część 90

Część 91

Część 92

Część 93

Część 94

Część 95

Część 96

Część 97

Część 98

Część 99

Część 100

Część 101

Część 102

Część 103

Część 104

Część 105

Część 106

Część 107

Część 108

Część 109

Część 110

Część 111

Część 112

Część 113

Część 114

Część 115

Część 116

Część 117

Część 118

Część 119

Część 120

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – przynajmniej jednej usługi o podobnym charakterze tj.: polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach przez okres 12 miesięcy w ramach jednej umowy o wartości minimum: Wykonawca składający ofertę na jedną z wybranych części nie mniejszej niż: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca składający ofertę na dwie lub trzy części nie mniejszej niż: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zmawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.2) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wg Załącznika Nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:1) Część Nr 1 - 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).2) Część Nr 2 - 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).3) Część Nr 3 - 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. w Banku Pekao S.A. Nr 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 w terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 09:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). 4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela, zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane).5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: 1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 3) ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania. 6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 12. SWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie. 9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 12. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektach umów, stanowiące Załącznik Nr 3, 4, 5 do SWZ. 2. Wynagrodzenie za usługi sprzątania i utrzymania porządku na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości ustalone będą proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynku.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym poniżej.5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.2) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia tj. zwiększenie bądź zmniejszenie ilości powierzchni objętych utrzymaniem porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.. Zmiana ceny następować będzie w następujący sposób: Zamawiający dostarczy Wykonawcy aktualny wykaz nieruchomości wraz z powierzchnią do utrzymania porządku. nowa cena zostanie ustalona jako iloczyn aktualnych powierzchni i koszt jednostkowy usługi wynikającej z oferty Wykonawcy, nowa cena obowiązywać będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca , w którym powiadomiono Wykonawcę o zmianie.7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.