eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rymań › Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań Ulice : Szkolna, Nowa, Słoneczna, Wrzosowa, m. GorawinoOgłoszenie z dnia 2022-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań
Ulice : Szkolna, Nowa, Słoneczna, Wrzosowa, m. Gorawino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYMAŃ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920720

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.4.2.) Miejscowość: Rymań

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-125

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ryman.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryman.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036660

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00026872/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Zamawiający wymaga wadium

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
 dla części Nr 1 – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych ),
 dla części Nr 2 – 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych ),
z dopiskiem:
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań
Ulice : Szkolna, Nowa, Słoneczna, Wrzosowa, m. Gorawino
Część Nr ………

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 15.03.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :
Bank : Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Rymaniu
Nr konta: 50 8581 1043 0600 0358 2000 0014
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.