eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGI DRUKOWANIA , PUBLIKOWANIA I PODOBNE.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2006-03-22

POZYCJA 14974

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: ppup Poczta Polska Centrum Infrastruktury, do kontaktów: ppup Poczta Polska Centrum InfrastrukturyWydział Zaopatrzenia Centralnego, ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa - Cecylia Mrozińska, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 51 52 273, fax 022 611 57 76, e-mail: ciwzc@poczta-polska.pl, www.poczta-polska.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI DRUKOWANIA , PUBLIKOWANIA I PODOBNE. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 78.1 . ., 78.13.50.00, 78.16.00.00, 78.11.41.00, 78.12.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 15 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ USŁUGI DLA DANEJ GRUPY CPV: 7 562 500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI REKLAMOWE I MARKETINGOWE. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.4 . ., 74.40.00.00, 74.42.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 13 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ USŁUGI DLA DANEJ GRUPY CPV: 6 160 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI REGULARNEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO POCZTY. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 62.1 . ., 62.12.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 4 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ USŁUGI DLA DANEJ GRUPY CPV: 100 000 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI W ZAKRESIE SERWISOWANIA OPROGRAMOWANIA. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 72.26.70.00 - Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania Kod CPV wg słownika 2008: 72.26.70.00 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 7 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ USŁUGI DLA DANEJ GRUPY CPV: 18 000 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 14.03.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 78.13.50.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie drukowania nowych znaczków. Znaczki. Znaczki o powtarzalnych nakładach. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 78.13.50.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie drukowania nowych znaczków. Znaczki. Znaczki okolicznościowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 78.16.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie drukowania kalendarzy. Kalendarze. Druk kalendarzy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 78.11.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie drukowania broszur. Nowości filatelistyczne. Druk nowości filatelistycznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 78.13.50.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie drukowania skoroszytów, folderów lub okładek na akta. Foldery. Druk folderów okolicznościowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi reklamowe i marketingowe. Kampania. Kampania wizerunkowa strategii regulacyjnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi reklamowe i marketingowe. Kampania. Kampania edukacyjna strategii regulacyjnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.42.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi marketingowe. Badania Przeprowadzenie badań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.