eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Termomodernizacja budynku Przychodni Brackiej Halemba w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 59.OGŁOSZENIE Z DNIA 2020-06-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Fundacja "Unia Bracka"
Adres: Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska
Województwo: śląskie

Telefon: 322401065
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Mól
Telefon: 32 240 10 65 wew. 222
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacja budynku Przychodni Brackiej Halemba w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 59.

Miasto: Ruda Śląska

Województwo: śląskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-02


TREŚĆ PRZETARGU

1.Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przychodni Brackiej Halemba w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 59.

1.1. Adres inwestycji: Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 59.

       1.2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w załączniku nr 5 do SWZ.

      1.3. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

      2. Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 30.11.2020 r., przy czym:

      2.1.Zamawiający zobowiązuje się do przekazania frontu robót Wykonawcy w dniu 01.09.2020 r.

 

3. Wykonawca ma prawo wystawić częściową fakturę VAT/rachunek w przypadku spełnienia przezeń określonego poniżej stopnia zaawansowania robót stanowiących przedmiot Umowy, potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru stwierdzającym nadto, że roboty te wykonane zostały niewadliwie / bezusterkowo. Warunkiem wystawienia częściowej faktury VAT/rachunku jest wykonanie przez Wykonawcę robót objętych niniejszą Umową w zakresie odpowiadającym co najmniej 40 % pełnego zakresu tych robót. Wartość częściowego fakturowania robót nie może przekroczyć 80% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

 

 

 ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.