eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Przebudowa gabinetów rehabilitacyjnych zlokalizowanych na parterze w Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach, celem zorganizowania pracowni badań RTGOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-06-05


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Fundacja "Unia Bracka"
Adres: Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska
Województwo: śląskie

Telefon: 322401065
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Mól
Telefon: 32 240 10 65 wew. 222
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa gabinetów rehabilitacyjnych zlokalizowanych na parterze w Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach, celem zorganizowania pracowni badań RTG

Miasto: Mysłowice

Województwo: śląskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-17


TREŚĆ PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gabinetów rehabilitacyjnych zlokalizowanych na parterze w Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach, celem zorganizowania pracowni badań RTG.

Szczegółowy zakres prac został ujęty w załączniku nr 5 do SWZ.

Zamawiający wymaga przeszkolenia z obsługi wentylacji minimum 3 osób wskazanych przez Zamawiającego.

1.3. Przedmiary robót załączone do SWZ ma charakter pomocniczy. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

      Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany przez Wykonawcę w terminie: do 10 tygodni od daty wprowadzenia na budowę.

2.1. RozpoczęcierobótzostaniepotwierdzoneprotokołemwprowadzenianabudowępodpisanymprzezZamawiającegoiWykonawcę.Niepodpisanieprotokołu przez WykonawcęnieodraczarozpoczęciabieguterminurozpoczęciapracprzezWykonawcę z zastrzeżeniem zapisu ujętego we wzorze umowy § 4 ust. 4 i 5.

2.2. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty budowlane w terminie nie dłuższym niż do 7 dni od daty przekazania frontu robót.

3.  Wykonawca przed złożeniem może przeprowadzić wizję na miejscu na własny koszt po uzgodnieniu terminu z Zespołem Techniczno - Majątkowym tel. 032/240-10-65 wew. 170.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.