eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzików, 05-870 Błonie › Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-08-29


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa "IHAR"
Adres: Radzików, 05-870 Błonie
Telefon: 22/7319688
Fax: 22/7319688
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Aleksandrowicz
Telefon: 605228464
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120

Miasto: Radzików, 05-870 Błonie

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-09-13


TREŚĆ PRZETARGU

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e

Nr sprawy:Ogłoszenia SM nr 2/2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,IHAR", Radzików, 05-870 Błonie,

ogłasza w dniu 24.08.2022 roku przetarg na:

 ,,Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na

działce nr 3/120"

 

  1. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego                               bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

  1. Przedmiot Zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie termomodernizacji

budynku mieszkalnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120

 

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

PRZETARG -,,Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120"

Miejsce składania ofert:

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej ,,IHAR", Radzików, 05-870 Błonie

(mieszczące się w bloku nr 2 mieszkania nr 15),

tel./fax.: 22 731 96 88, tel.: 605 228 464, 607 039 688

e-mail:biuro@smihar.pl; https://www.smihar.pl

godziny urzędowania:

09:00 - 11:00 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek; 16:00 - 18:00 środa

Termin składania ofert: do 13.09.2022 r. do godz. 12.10.

 

  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie sm "ihar" w Radzikowie.           

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.09.2022 r.  o godz. 12.15.

W Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,IHAR", Radzików, 05-870 Błonie.

 

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r.

 

  1. Wadium: 2 000,00 zł.

     Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe złożenie oferty w Biurze Spółdzielni oraz wpłacenie 

     wymaganego wadium przelewem na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej: BANK PEKAO S.A. / I

     Oddział w Błoniu nr 16 1240 2164 1111 0010 5149 9470, nie później niż 2 dni przed dniem otwarcia

     przetargu. Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed

     przystąpieniem do przetargu.

 

  1. 7.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać

w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,IHAR" w godzinach urzędowania, tel./fax. 22 731 96 88,

e-mail:biuro@smihar.pl . Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Agnieszka Aleksandrowicz - tel.: 605 228 464 oraz Sylwia Krysiak - tel.: 607 039 688.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia ofert zawierających takie same warunki.

 

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, zmiany warunków przetargu,

odstąpienia od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,IHAR"

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.