eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - przetargiZarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-16
2018-01-25
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-29
2018-01-15
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-11-30
2017-12-08
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu do kwoty 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
2017-11-21
2017-11-29
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu do kwoty 5.583.902,00 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote)
2017-11-06
2017-11-14
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Organizacja i przeprowadzenie staży-wizyt zawodoznawczych w ramach projektu pn. "Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych"
2017-11-03
2017-11-13
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-10-11
2017-10-19
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego
2017-09-22
2017-10-09
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Adaptacja budynku spichlerza położonego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną realizowany w ramach projektu pn. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II
2017-09-14
2017-09-25
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-08-30
2017-09-08
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-03-10
2017-03-27
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowo-usługowego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
2017-02-23
2017-03-03
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych oraz produktów pochodnych, w tym cyfrowej ortofotomapy dla całego obszaru Powiatu Dąbrowskiego
2016-12-19
2016-12-27
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
2016-12-08
2016-12-16
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
2016-11-29
2016-12-07
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zakup karetki specjalistycznej typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
2016-11-18
2016-11-28
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zakup karetki specjalistycznej typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
2016-05-30
2016-06-07
Dąbrowa Tarnowska usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obrębu Luszowice w jednostce ewidencyjnej Radgoszcz
2016-03-15
2016-03-31
Dąbrowa Tarnowska roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Modernizacja budynku byłego hotelu pielęgniarek
2016-02-11
2016-02-26
Dąbrowa Tarnowska roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Modernizacja budynku byłego hotelu pielęgniarek
2016-02-09
2016-02-24
Dąbrowa Tarnowska dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Adaptacja budynku internatu wraz z dobudową klatki schodowej z rozbudową o szyb windowy dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb funkcjonowania autonomicznej grupy usamodzielnianej wchodzącej w struktury JWR w Dąbrowie Tarnowskiej
2016-02-09
2016-02-18
Dąbrowa Tarnowska usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ ZAŁOŻENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT500) I INICJALNEJ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) DLA OBRĘBU LUSZOWICE W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ RADGOSZCZ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-27
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu do kwoty 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
2017-11-24
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-11-24
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Organizacja i przeprowadzenie staży-wizyt zawodoznawczych w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-11-13
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Adaptacja budynku spichlerza położonego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną realizowany w ramach projektu pn. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II
2017-10-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w projekcie pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-09-22
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-04-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowo-usługowego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
2017-03-16
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Modernizacja budynku byłego hotelu pielęgniarek - roboty uzupełniające
2017-01-30
brak danych
Dąbrowa Tarnowska roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
2017-01-13
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Adaptacja budynku internatu wraz z dobudową klatki schodowej z rozbudową o szyb windowy dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb funkcjonowania autonomicznej grupy usamodzielnianej wchodzącej w struktury JWR w Dąbrowie Tarnowskiej
2016-12-21
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
2016-12-15
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zakup karetki specjalistycznej typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
2016-04-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Modernizacja budynku byłego hotelu pielęgniarek
2016-04-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zakup karetki specjalistycznej typu P
2016-03-24
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ ZAŁOŻENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT500) I INICJALNEJ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) DLA OBRĘBU LUSZOWICE W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ RADGOSZCZ
2015-11-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Pełnienie funkcji lidera szkolnego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2015-03-12
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Pełnienie funkcji opiekuna merytorycznego staży w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2015-01-27
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowska w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
2014-09-23
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Pełnienie funkcji lidera szkolnego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2014-06-10
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Aktualizacja operatu ewidencyjnego oraz utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 - obrębyDąbrowa, Ruda, Bagienica, (jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska - miasto).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.