eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - przetargiZarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-17
2018-10-30
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) dla całego Powiatu Dąbrowskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-07
2018-09-17
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Infrastruktura systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo
2018-07-25
2018-08-10
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) dla całego Powiatu Dąbrowskiego
2018-05-16
2018-05-24
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) dla całego Powiatu Dąbrowskiego
2018-02-23
2018-03-05
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa aktualizacji 80 licencji zgodnej z aktualnie posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Kaspersky Endpoint Security wraz z podniesieniem funkcjonalności spełniającej wymagania SIWZ dla w.w. oprogramowania ze wsparciem technicznym na kolejne 12 m-cy.
2018-02-20
2018-03-09
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2018-02-19
2018-02-27
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego
2018-01-16
2018-01-25
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-12-29
2018-01-15
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-11-30
2017-12-08
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu do kwoty 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
2017-11-21
2017-11-29
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu do kwoty 5.583.902,00 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote)
2017-11-06
2017-11-14
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Organizacja i przeprowadzenie staży-wizyt zawodoznawczych w ramach projektu pn. "Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych"
2017-11-03
2017-11-13
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-10-11
2017-10-19
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego
2017-09-22
2017-10-09
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Adaptacja budynku spichlerza położonego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną realizowany w ramach projektu pn. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II
2017-09-14
2017-09-25
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-08-30
2017-09-08
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-03-10
2017-03-27
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowo-usługowego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
2017-02-23
2017-03-03
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych oraz produktów pochodnych, w tym cyfrowej ortofotomapy dla całego obszaru Powiatu Dąbrowskiego
2016-12-19
2016-12-27
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
2016-12-08
2016-12-16
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-09
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Infrastruktura systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo
2018-04-05
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2018-03-27
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego
2018-03-12
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa aktualizacji 80 licencji zgodnej z aktualnie posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem "Kaspersky Endpoint Security" wraz z podniesieniem funkcjonalności spełniającej wymagania SIWZ dla w.w. oprogramowania ze wsparciem technicznym na kolejne 12 m-cy
2018-02-22
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-12-27
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu do kwoty 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
2017-11-24
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-11-24
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Organizacja i przeprowadzenie staży-wizyt zawodoznawczych w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-11-13
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Adaptacja budynku spichlerza położonego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną realizowany w ramach projektu pn. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II
2017-10-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w projekcie pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-09-22
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
2017-04-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowo-usługowego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
2017-03-16
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Modernizacja budynku byłego hotelu pielęgniarek - roboty uzupełniające
2017-01-30
brak danych
Dąbrowa Tarnowska roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
2017-01-13
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Adaptacja budynku internatu wraz z dobudową klatki schodowej z rozbudową o szyb windowy dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb funkcjonowania autonomicznej grupy usamodzielnianej wchodzącej w struktury JWR w Dąbrowie Tarnowskiej
2016-12-21
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
2016-12-15
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zakup karetki specjalistycznej typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
2016-04-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Modernizacja budynku byłego hotelu pielęgniarek
2016-04-26
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Dostawy Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Zakup karetki specjalistycznej typu P
2016-03-24
brak danych
Dąbrowa Tarnowska Usługi Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ ZAŁOŻENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT500) I INICJALNEJ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) DLA OBRĘBU LUSZOWICE W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ RADGOSZCZ

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.