eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - przetargiZarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-11
2017-08-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7 - wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową (projekt budowlano-wykonawczy, projekt powykonawczy), polegających na wykonaniu szatni dla dzieci i młodzieży na terenie obiektu wraz z elementami towarzyszącymi, w trybie zaprojektuj i wykonaj. CZĘŚĆ I* ZADANIA A: szatnie, wentylacja, brama rolowana. CZĘŚĆ II* ZADANIE C: kasy biletowe CZĘŚĆ III* ZADANIA D: wejścia betonowe, bruki.
2017-08-10
2017-08-25
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja boiska przy SP nr 117 , ul. Kurczaba 15 w Krakowie - etap II A

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
2017-08-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie Część 1: Roboty budowlane w zakresie wnętrza hali, wymiany podłogi sportowej, toalet, szatni i sali szkoleniowej. Część 2: Trybuny teleskopowe. Część 3: Roboty budowlane w zakresie biur i hali Część 4: Nagłośnienie hali. Część 5: Zakup i montaż agregatu i chłodnicy do istniejącej instalacji i wentylacji hali.
2017-07-25
2017-08-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 w Krakowie.
2017-07-24
2017-08-08
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek 2 w Krakowie - Etap I.
2017-07-20
2017-08-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Remont kortu tenisowego przy ul. Fortecznej w Krakowie.
2017-07-14
2017-07-31
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja boiska przy ZSO Nr 15, ul. Rydygiera 20, os. Rżąka w Krakowie - ETAP I.
2017-07-06
2017-07-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa trybun na stadionie żużlowym KS Wanda w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.
2017-07-04
2017-07-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie hali i wentylacji - ETAP I.
2017-07-04
2017-07-12
Kraków Usługi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórek i budowy basenu przy ul. Eisenberga, w Krakowie, na działce nr 104/3 obr. 5 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojścia i dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne - Hyde Park oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładek istniejącego uzbrojenia terenu. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
2017-06-29
2017-07-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie
2017-06-23
2017-07-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa hali sportowej w dobudowie do istniejącego budynku szkoły - VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie wraz z dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz z zagospodarowaniem terenu m. in. w infrastrukturę techniczną, w tym przebudowy i przekładki sieci i przyłączy, układ komunikacyjny, parking, zieleń, małą architekturę i dojścia - roboty dodatkowe.
2017-06-23
2017-07-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie- boisko przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 21) ul. Miodowa 36 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.
2017-06-19
2017-07-05
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 w Krakowie.
2017-06-14
2017-06-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na os. Na Kozłówce, w Krakowie.
2017-06-08
2017-06-23
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 117 ul. Kurczaba 15 w Krakowie - ETAP 1
2017-06-08
2017-06-23
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek 2 w Krakowie - Etap I.
2017-06-02
2017-06-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie- boisko przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 21) ul. Miodowa 36 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.
2017-05-26
2017-06-12
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.
2017-05-25
2017-06-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 - ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie wraz z zespołem sportowo-rekreacyjnym, w tym m. in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownia oraz rewitalizacja istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP 1.
2017-05-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 58, ul. Pigonia 2 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.
2017-05-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) wraz z infrastrukturą towarzysząca i zagospodarowaniem terenu, Kraków ul. Św. A. Boboli 5

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) wraz z infrastrukturą towarzysząca i zagospodarowaniem terenu, Kraków ul. Św. A. Boboli 5
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 117 ul. Kurczaba 15 w Krakowie - ETAP 1.
2017-07-18
brak danych
Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni
2017-07-13
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Organizacja 74. Tour de Pologne UCI World Tour na terenie Krakowa.
2017-07-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 - ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie wraz z zespołem sportowo-rekreacyjnym, w tym m. in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownia oraz rewitalizacja istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP 1.
2017-07-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 58, ul. Pigonia 2 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.
2017-06-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim ul. Batalionu "Skała" AK w Krakowie
2017-05-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie - KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 - II etap - budynek hali basenowej.
2017-05-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie.
2017-05-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Rewitalizacja boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 53, ul. Stawowa w Krakowie- w trybie zaprojektuj i wykonaj.
2017-05-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 138 - ul. Wierzyńskiego w Krakowie.
2017-04-19
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Promocja Gminy Miejskiej Kraków w związku z organizacją przez Krakowski Klub Żużlowy meczu żużlowego Reprezentacji Narodowych Polska-Australia
2017-04-03
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2017-03-23
brak danych
Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Montaż i demontaż nośników reklamowych podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2017-03-22
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Przeprowadzenie kampanii i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2017-03-22
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Wydruk wydawnictw związanych z imprezami sportowymi organizowanymi przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2017-03-21
brak danych
Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Organizacja Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe.
2017-03-17
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Realizacja świadczeń promocyjnych podczas organizacji Mistrzostw Świata Freestyle Motocross - Diverse Night of The Jumps.
2017-03-03
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Wykonanie medali na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.