eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - przetargiZarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-14
2020-06-02
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI 2407P KOZIEGŁOWY - SWARZĘDZ, W ULICY POZNAŃSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ROLNEJ W KICINIE DO ULICY TRAKT W KLINACH

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-19
2020-05-27
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku
2020-04-27
2020-05-06
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych
2020-04-20
brak danych
Poznań Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5) - etap 3 od km 2+329 do km 3+431
2020-03-26
2020-04-07
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych
2020-03-26
2020-04-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu REMONT MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ WARTĘ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2406P W M. BIEDRUSKO - ETAP I
2020-03-20
2020-04-15
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P - ul. Sowiniecka w Mosinie
2020-03-10
2020-03-26
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Biskupicach
2020-03-10
2020-03-26
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie
2020-03-06
2020-03-23
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu BUDOWA NOWEGO I ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 356 POZNAŃ WSCHÓD - BYDGOSZCZ GŁÓWNA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2393P UL. GNIEŹNIEŃSKA W MIEJSCOWOŚCI MUROWANA GOŚLINA
2020-03-03
2020-03-18
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2495P w Puszczykowie , ul. Dworcowa na odcinku od ul. Mazurskiej do DW nr 430
2020-02-19
2020-02-27
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo, gmina Pobiedziska
2020-02-11
2020-02-19
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na terenie administrowanym przez ZDP w Poznaniu.
2020-01-27
2020-02-11
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco
2020-01-23
2020-02-03
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 2. w ramach Projektu pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2020-01-22
2020-01-31
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi nr 2739P Buk-Wiktorowo, gmina Buk, powiat poznański , województwo wielkopolskie"
2020-01-20
2020-01-28
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 5. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I".
2020-01-14
2020-01-22
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu - Pecna w miejscowości Pecna - w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2019-12-03
2019-12-11
Poznań Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie
2019-11-21
2019-12-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odc. Lusówko (Rozalin) - Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, etap o długości ok. 2,5km (od km 0+033,00 do km 2+549,93)
2019-11-12
brak danych
Poznań Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku Latalice-granica powiatu poznańskiego. ETAP II od km 1+200 do km 1+380

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-22
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo, gmina Pobiedziska
2020-05-22
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu Zadanie I, II, III i IV.
2020-05-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2495P w Puszczykowie , ul. Dworcowa na odcinku od ul. Mazurskiej do DW nr 430
2020-03-31
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco
2020-03-13
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na terenie administrowanym przez ZDP w Poznaniu.
2020-03-11
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi nr 2739P Buk-Wiktorowo, gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie"
2020-02-28
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu - Pecna w miejscowości Pecna - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 6. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I". Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie Projektu pt. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I." w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2020-02-28
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 5. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I". Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie Projektu pt. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I." w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2020-02-25
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 2. w ramach Projektu pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2020-01-08
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odc. Lusówko (Rozalin) - Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, etap o długości ok. 2,5km (od km 0+033,00 do km 2+549,93)
2019-12-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2418P na odc. Batorowo - Wysogotowo - Etap II
2019-12-02
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem , etap 2 (od km 0+091,40 do km 0+874,15)
2019-11-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku Latalice- granica powiatu poznańskiego. ETAP II od km 1+200 do km 1+380
2019-11-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco
2019-11-22
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Wycinka drzew rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań II
2019-11-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo -Borkowice
2019-11-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2458P/2455P Dobieżyn - Piekary
2019-11-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusówko-Sady na odcinku Lusówko-Lusowo (ETAP II)
2019-11-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2408P Tuczno-Karłowice
2019-11-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2487P Jerzykowo-Kowalskie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.