eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - przetargiZarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-15
2019-04-01
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P ( ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną ( ul. Goślińska ) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)
2019-03-14
2019-03-29
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa obiektu inżynierskiego (mostu) w m. Nadrożno w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolski
2019-01-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2406P z ul. Północną i Południową w m. Promnice , gmina Czerwonak - w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-14
2019-03-22
Poznań Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. ładowaczem czołowym, zamiatarką , kosiarką i posypywarką dla Obwodu Drogowego w Biskupicach.
2019-02-28
2019-03-15
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Biskupicach
2019-02-28
2019-03-15
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie
2019-02-20
2019-02-28
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych
2019-02-14
2019-02-22
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań
2019-02-12
2019-02-27
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem.
2019-02-05
2019-02-13
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych
2019-02-01
2019-02-18
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco
2019-01-22
2019-02-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) - Etap II (od km 1+380 do km 2+930,72)
2018-12-05
2018-12-13
Poznań Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie
2018-11-29
2018-12-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu - Pecna w miejscowości Pecna - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 6. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I".
2018-11-27
2018-12-12
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 5. w ramach Projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku".
2018-11-06
2018-11-14
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica- zadanie 8, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica - zadanie 9
2018-11-05
brak danych
Poznań Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2411P od km 1+286 do km 2+891,43 na odcinku Strumiany - Klony
2018-11-05
2018-11-20
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 5. w ramach Projektu pn. "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew".
2018-10-30
brak danych
Poznań Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2464P w m. Trzykolne Młyny na odcinku od km 0+730 do km 2+160
2018-10-16
2018-10-24
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zadanie VIII
2018-10-09
2018-10-24
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa ronda - ul. Średzka w m. Rabowice
2018-10-01
2018-10-16
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Poprawa odwodnienia dróg powiatowych.
2018-09-26
2018-10-11
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu - Pecna w miejscowości Pecna - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 6. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-22
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań
2019-03-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) - Etap II (od km 1+380 do km 2+930,72)
2019-03-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem.
2019-01-22
brak danych
Poznań Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie
2018-12-07
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica- zadanie 8, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica - zadanie 9.
2018-11-15
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2411P od km 1+286 do km 2+891,43 na odcinku Strumiany - Klony
2018-11-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa ronda - ul. Średzka w m. Rabowice
2018-11-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2464P w m. Trzykolne Młyny na odcinku od km 0+730 do km 2+160.
2018-11-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2412P polegająca na budowie chodnika.
2018-11-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych
2018-10-31
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica- zadanie 8, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica - zadanie 9
2018-10-17
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania "Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5)- etap I - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka - Pobiedziska".
2018-10-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Gen. St. Taczaka, w m. Koziegłowy, etap 1 (od km 0+874,15 do km 1 + 690,70), dł. 816,55 m
2018-09-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2452P Modrze - Piotrowo na odcinku długości 500mb ( od km 0+942 do km 1+442)
2018-09-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Budowa ścieżki rowerowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 2. w ramach Projektu pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
2018-09-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5) - ETAP I - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka - Pobiedziska
2018-08-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont drogi powiatowej nr 2464P w m. Trzykolne Młyny
2018-08-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2403P i 2392P z drogą wojewódzka 307 w m. Więckowice , wraz z budową sygnalizacji świetlnej
2018-08-08
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych.
2018-08-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont dróg powiatowych nr 2401P 2402P , 2413P , w m. Dopiewo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.