eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - przetargiZarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-26
2018-05-07
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ W ZASOBACH SPÓŁKI ZBM-TBS Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
2018-04-16
2018-04-24
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ W ZASOBACH SPÓŁKI ZBM-TBS Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
2018-01-26
2018-02-15
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pod nazwą "termomodernizacja budynków na osiedlu Zandka - zarządzanie energią" - I etap obejmujący budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Bytomskiej 3, 3a, 3b oraz Krakusa 6, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2017-04-12
2017-04-28
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. BUDOWA ZESPOŁU SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TOWARZYSZĄCĄ DLA INWESTYCJI PN.:"BUDOWA SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA DZIAŁKACH NUMER 6188/412, 6189/412, 3057/408, 7478/405, 7369/400, 6808/366 ORAZ NA DZIAŁCE NUMER 7812/723 PRZY ULICY TROCERA W ZABRZU - OBRĘB ZABRZE, KARTA MAPY NR 3"
2017-03-17
2017-03-31
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. NA BUDOWĘ ZESPOŁU SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TOWARZYSZĄCĄ DLA INWESTYCJI PN.:"BUDOWA SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA DZIAŁKACH NUMER 6188/412, 6189/412, 3057/408, 7478/405, 7369/400, 6808/366 ORAZ NA DZIAŁCE NUMER 7812/723 PRZY ULICY TROCERA W ZABRZU - OBRĘB ZABRZE, KARTA MAPY NR 3"
2016-11-29
2016-12-09
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. NA USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ORAZ CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO W NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ORAZ NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI.
2016-08-19
2016-09-07
Zabrze Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. NA WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE STAŁEGO UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ORAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
2016-08-12
2016-08-31
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymywania czystości nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz nieruchomości będących własnością Spółki
2016-05-18
2016-05-30
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu, zjazdu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w Zabrzu przy ul. Trocera, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę
2016-04-26
2016-05-16
Zabrze roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót dekarskich towarzyszących wg dokumentacji Zamawiającego w budynkach mieszkalnych w Zabrzu będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 - zgodnie z wykazem nieruchomości - ETAP II (budynki pohutnicze).
2016-04-04
2016-04-19
Zabrze roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót dekarskich towarzyszących wg dokumentacji Zamawiającego w budynkach mieszkalnych w Zabrzu będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 - zgodnie z wykazem nieruchomości - ETAP I (budynki pohutnicze).
2015-09-18
2015-09-28
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki Oś.Jodłowa).
2015-05-21
2015-06-01
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (*budynki z porozumienia stron).
2015-04-27
2015-05-06
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki pohutnicze, pl.Warszawski 10).
2015-01-27
2015-02-04
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki Oś.Jodłowa).
2014-12-01
2014-12-09
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki Oś.Jodłowa).
2014-07-22
2014-08-06
Zabrze roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót dekarskich towarzyszących wg dokumentacji Zamawiającego w budynkach mieszkalnych w Zabrzu będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki pohutnicze).
2014-05-07
2014-05-19
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (*budynki z porozumienia stron).
2014-04-14
2014-04-25
Zabrze usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie - ZBM-TBS Sp. z o.o.41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki pohutnicze).
2014-04-01
2014-04-17
Zabrze roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót dekarskich towarzyszących wg dokumentacji Zamawiającego w budynkach mieszkalnych w Zabrzu będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki pohutnicze).

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-08
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA OSIEDLU ZANDKA - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ" - I ETAP OBEJMUJĄCY BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE PRZY ULICY BYTOMSKIEJ 3, 3A, 3B ORAZ KRAKUSA 6, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
2017-07-20
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. BUDOWA ZESPOŁU SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TOWARZYSZĄCĄ DLA INWESTYCJI PN.:"BUDOWA SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA DZIAŁKACH NUMER 6188/412, 6189/412, 3057/408, 7478/405, 7369/400, 6808/366 ORAZ NA DZIAŁCE NUMER 7812/723 PRZY ULICY TROCERA W ZABRZU - OBRĘB ZABRZE, KARTA MAPY NR 3"
2017-04-12
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. BUDOWA ZESPOŁU SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TOWARZYSZĄCĄ DLA INWESTYCJI PN.:"BUDOWA SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU, ZJAZDU ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA DZIAŁKACH NUMER 6188/412, 6189/412, 3057/408, 7478/405, 7369/400, 6808/366 ORAZ NA DZIAŁCE NUMER 7812/723 PRZY ULICY TROCERA W ZABRZU - OBRĘB ZABRZE, KARTA MAPY NR 3"
2017-02-16
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykonywanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz nieruchomościach będących własnością Spółki.
2016-10-11
brak danych
Zabrze Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem "GRANIT"w zakresie pakietu Granit Standard - Zintegrowanym Systemem Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Nieruchomościami
2016-10-10
brak danych
Zabrze Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymywania czystości nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz nieruchomości będących własnością Spółki
2016-08-19
brak danych
Zabrze Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymywania czystości nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz nieruchomości będących własnością Spółki
2016-07-13
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. roboty dodatkowe polegające na przebudowie ośmiu kominów do poziomu podłogi na strychu z robotami towarzyszącymi na budynku przy ulicy Krakusa 9 w związku z realizacją umowy CRU/131/2016 z dnia 9 maja 2016r.
2016-06-16
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą.budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu, zjazdu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w Zabrzu przy ul. Trocera, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę
2016-06-01
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót dekarskich towarzyszących wg dokumentacji Zamawiającego w budynkach mieszkalnych w Zabrzu będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 - zgodnie z wykazem nieruchomości - ETAP II (budynki pohutnicze).
2016-05-10
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót dekarskich towarzyszących wg dokumentacji Zamawiającego w budynkach mieszkalnych w Zabrzu będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 - zgodnie z wykazem nieruchomości - ETAP I (budynki pohutnicze).
2015-10-29
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki Oś.Jodłowa).
2015-06-26
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (*budynki z porozumienia stron).
2015-06-03
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki pohutnicze, pl.Warszawski 10).
2015-03-04
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki Oś.Jodłowa).
2014-10-31
brak danych
Zabrze Dostawy Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dostawa Modułu Controlling do Zintegrowanego Systemu Informatycznego GRANIT
2014-09-02
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót dekarskich towarzyszących wg dokumentacji Zamawiającego w budynkach mieszkalnych w Zabrzu będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki pohutnicze).
2014-06-24
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie i użytkowaniu - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (*budynki z porozumienia stron).
2014-06-03
brak danych
Zabrze Usługi Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na posesjach nieruchomości będących w zarządzie - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego - zgodnie z wykazem nieruchomości (budynki pohutnicze).
2014-05-26
brak danych
Zabrze Dostawy Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dostawa artykułów biurowych dla - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 wg wykazu Zamawiającego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.