eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. - przetargiZakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-12
2019-02-20
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Dostawa odczynników chemicznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-23
2019-01-31
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem
2019-01-22
2019-01-31
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa w zakresie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2019
2019-01-10
2019-01-18
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie w budynku oczyszczalni odcieku w zakresie zapewniającym jej pełną sprawność
2019-01-09
2019-01-18
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Bomag BC 772RB
2018-12-21
2019-01-07
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetworzeniu (unieszkodliwieniu/poddaniu odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych w tym niebezpiecznych
2018-12-06
2018-12-14
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi naprawy i przeglądów okresowych w maszynie Komptech Crambo 3400 E
2018-12-05
2018-12-14
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Ubezpieczenie majątku i innych interesów majątkowych spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
2018-11-29
2018-12-07
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12
2018-11-16
2018-11-26
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi Rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym nadtaśmowym
2018-11-02
2018-11-13
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem
2018-10-09
2018-10-17
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego
2018-09-26
2018-10-04
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem
2018-07-06
2018-07-16
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
2018-06-27
2018-07-12
Poznań Roboty budowlane Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. "Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą"
2018-05-11
2018-05-28
Poznań Roboty budowlane Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. "Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą"
2018-04-13
2018-04-23
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Poznaniu 3
2018-04-13
2018-04-23
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom i poddanie ich procesowi odzysku
2018-04-05
2018-04-13
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2018
2018-02-15
2018-02-23
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Poznaniu 2
2018-02-02
2018-02-12
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-25
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi naprawy i przeglądów okresowych w maszynie Komptech Crambo 3400 E
2019-01-25
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi Rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym nadtaśmowym
2019-01-25
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12
2018-12-19
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu (unieszkodliwieniu/ poddaniu odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych
2018-11-16
brak danych
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego
2018-10-12
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. "Usługi naprawy i przeglądów okresowych rozdrabniacza DOPPSTADT AK 230 PROFI należącego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o."
2018-08-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. "Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą"
2018-06-25
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Poznaniu 2
2017-09-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Rekultywacja kwatery P3 wraz z instalacją odgazowania. Przebudowa i modernizacja instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego.
2017-05-17
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu odpadów problemowych
2016-06-02
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa ubezpieczenia nowo zakupionych rowerów
2016-04-21
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi zasilanych biogazem oraz agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym w roku 2016
2016-04-18
brak danych
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Zakup i dostawa chemikaliów i materiałów eksploatacyjnych do instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na Składowisku Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1
2016-03-10
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.
2016-03-04
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługa ubezpieczenia Biokompostowni.
2016-02-03
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie/poddanie odzyskowi lub przekazanie do unieszkodliwiania/odzysku odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych z terenu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których zalicza się Składowisko Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gratowisko w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r., nr 284, oraz z Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gratowisko w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12, w ilości do 149.900 kg w 2016 roku.
2016-02-01
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.
2016-01-25
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.
2016-01-18
brak danych
Poznań Usługi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości 2300 Mg.
2015-11-19
brak danych
Poznań Dostawy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Dostawa i montaż kompaktora śrubowego do styropianu i materiałów spienianych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.