eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-26
2016-11-09
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 6 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
2016-10-25
2016-11-08
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego - pustostanu przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 w Bielsku-Białej
2016-10-24
2016-11-08
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 3 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-13
2016-10-21
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, schodów oraz dojść i dojazdów do śmietników, parkingów i placów itp. w obrębie nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
2016-10-06
2016-10-20
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 3 części
2016-09-21
2016-10-05
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 3 części
2016-09-15
2016-10-03
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wymiana instalacji elektrycznej i domofonowej w częściach wspólnych - klatka schodowa i korytarze - w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 42 w Bielsku-Białej
2016-09-13
2016-09-27
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
2016-09-12
2016-09-30
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 3 części
2016-07-27
2016-08-11
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania w dwóch lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 42 w Bielsku-Białej
2016-07-07
2016-07-15
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-07-07
2016-07-21
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej budowa i przebudowa pieców oraz zakup i montaż pieców przenośnych pokojowych i kuchennych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
2016-06-29
2016-07-14
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-06-24
2016-07-11
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-06-23
2016-07-07
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-06-14
2016-06-28
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej
2016-06-13
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Zamówienie dodatkowe nr ZGM/DZ/44/2016/ADM do zamówienia nr ZGM/DZ/45/2016/ADM na przebudowę budynku mieszkalno-usługowego przy Pl. Żwirki i Wigury 11 w Bielsku-Białej - Etap IIremont elewacji, dachu, instalacji wewnętrznych, budynku gospodarczego, ogrodzenia elementów infrastruktury wokół budynku
2016-06-08
2016-06-22
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Budowa Instalacji ogrzewczych dla pomieszczeń usługowo handlowych, wraz z wydzielaniem pomieszczeń kotłowni, budowa kominów, instalacjami (gazową, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną) w budynku przy ul. Partyzantów 98 w Bielsku-Białej
2016-05-31
2016-06-20
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-05-30
2016-06-15
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Etap XV
2016-05-30
2016-06-13
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-05-25
2016-06-09
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adaptacja istniejących pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury oraz rozbudowa istniejącego budynku o schody zewnętrzne i wykonanie dojścia do budynku
2016-05-19
2016-06-06
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-26
brak danych
Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 3 części
2016-08-25
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania w dwóch lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 42 w Bielsku-Białej
2016-08-17
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Budowa i przebudowa pieców oraz zakup i montaż pieców przenośnych pokojowych i kuchennych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
2016-08-05
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-07-28
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-07-27
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-07-22
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-07-21
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-07-18
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Zamówienie dodatkowe nr ZGM/DZ/44/2016/ADM do zamówienia nr ZGM/DZ/45/2016/ADM na przebudowę budynku mieszkalno-usługowego przy Pl. Żwirki i Wigury 11 w Bielsku-Białej - Etap IIremont elewacji, dachu, instalacji wewnętrznych, budynku gospodarczego, ogrodzenia elementów infrastruktury wokół budynku
2016-07-18
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej
2016-07-15
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adaptacja istniejących pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury oraz rozbudowa istniejącego budynku o schody zewnętrzne i wykonanie dojścia do budynku.
2016-07-05
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Budowa Instalacji ogrzewczych dla pomieszczeń usługowo handlowych, wraz z wydzielaniem pomieszczeń kotłowni, budowa kominów, instalacjami (gazową, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną) w budynku przy ul. Partyzantów 98 w Bielsku-Białej
2016-06-27
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Etap XV
2016-06-17
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-06-09
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont lokalu mieszkalnego - pustostanu, będącego w zasobie Gminy Bielsko-Biała, położonego przy ul. Dębowej 2/5 w Bielsku-Białej
2016-06-09
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wymiana wodomierzy wraz z wykonaniem podejść pod wodomierze, w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-06-01
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Rozbiórka zabudowań pofabrycznych przy ul. Paderewskigo 5 w Bielsku-Białej
2016-05-30
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie wzmocnienia stropów żelbetowych zgodnie z Ekspertyzą Techniczną w budynku, w którym jest przeprowadzany remont, położonym przy ul. Krasińskiego 20C w Bielsku-Białej
2016-05-24
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont dachu wraz z dobudową przewodów kominowych, remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zagospodarowaniem terenu budynku położonego przy ul. Pocztowej 16 w Bielsku-Białej - ETAP III REMONTU - Remont elewacji
2016-05-24
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.