eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-09
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adaptacja istniejących pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury oraz rozbudowa istniejącego budynku o schody zewnętrzne i wykonanie dojścia do budynku
2016-05-19
2016-06-06
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-05-18
2016-06-01
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont lokalu mieszkalnego - pustostanu, będącego w zasobie Gminy Bielsko-Biała, położonego przy ul. Dębowej 2/5 w Bielsku-Białej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-25
2016-05-05
Bielsko-Biała usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wymiana wodomierzy wraz z wykonaniem podejść pod wodomierze, w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-04-22
2016-05-06
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Rozbiórka zabudowań pofabrycznych przy ul. Paderewskigo 5 w Bielsku-Białej
2016-04-15
2016-05-04
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-04-08
2016-04-26
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-04-08
2016-04-25
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Etap XI
2016-03-31
2016-04-15
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont budynku zabytkowego położonego przy ul. Słowackiego 26 w Bielsku-Białej w zakresie elewacji, pokrycia dachu, przebudowy kominów - ETAP I REMONTU - Przebudowa kominów, remont lokali mieszkalnych
2016-03-31
2016-04-14
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-03-25
2016-04-11
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 92 w Bielsku-Białej - etap Iwymiana stolarki okiennej oraz renowacja stolarki drzwiowej
2016-03-22
2016-04-11
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Przebudowa elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej w przychodniach specjalistycznych przy ul. Komorowickiej 23 w Bielsku-Białej
2016-03-16
2016-04-08
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 42 w Bielsku-Białej - ETAP II REMONTU - Remont elewacji tylnej i klatki schodowej
2016-03-11
2016-04-04
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont dachu wraz z dobudową przewodów kominowych, remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zagospodarowaniem terenu budynku położonego przy ul. Pocztowej 16 w Bielsku-Białej - ETAP III REMONTU - Remont elewacji
2016-03-08
2016-03-29
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Białej
2016-03-04
2016-03-23
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. 11 Listopada 65 w Bielsku-Białej
2016-03-03
2016-03-21
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. 11 Listopada 61 w Bielsku-Białej
2016-02-25
2016-03-11
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-02-24
2016-03-15
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Etap VIII
2016-02-17
2016-03-02
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Przebudowa elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej w przychodniach specjalistycznych przy ul. Komorowickiej 23 w Bielsku-Białej
2016-02-16
2016-03-02
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-02-16
2016-03-01
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej
2016-02-10
2016-02-24
Bielsko-Biała roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont dachu wraz z dobudową przewodów kominowych, remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zagospodarowaniem terenu budynku położonego przy ul. Pocztowej 16 w Bielsku-Białej - ETAP III REMONTU - Remont elewacji
2016-05-24
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-05-18
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-05-17
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Etap XI
2016-05-10
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 42 w Bielsku-Białej - ETAP II REMONTU - Remont elewacji tylnej i klatki schodowej
2016-05-06
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont budynku zabytkowego położonego przy ul. Słowackiego 26 w Bielsku-Białej w zakresie elewacji, pokrycia dachu, przebudowy kominów - ETAP I REMONTU - Przebudowa kominów, remont lokali mieszkalnych
2016-05-02
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Przebudowa elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej w przychodniach specjalistycznych przy ul. Komorowickiej 23 w Bielsku-Białej
2016-05-02
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Białej
2016-05-02
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości oraz terenów zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w zakresie część 1 i 2 zamówienia
2016-04-28
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 92 w Bielsku-Białej - etap Iwymiana stolarki okiennej oraz renowacja stolarki drzwiowej.
2016-04-27
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. 11 Listopada 65 w Bielsku-Białej
2016-04-25
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-04-13
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. 11 Listopada 61 w Bielsku-Białej
2016-04-11
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-04-05
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-04-04
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej
2016-04-04
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Etap VIII
2016-03-10
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2016-03-01
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Etap IV
2016-02-26
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej nieruchomości będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.