eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargiZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-19
brak danych
Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont budynku zabytkowego położonego przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w Bielsku-Białej w zakresie elewacji, pokrycia dachu, przebudowy kominów - ETAP IV REMONTU - obejmujący wymianę instalacji elektrycznej oraz domofonowej na klatce schodowej remontowanej części budynku
2018-06-19
2018-07-04
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie robót polegających na: Dobudowie windy towarowo-osobowej do budynku usługowego oraz naprawa słupa w głównej hali budynku usługowego przy ul. Partyzantów 98 w Bielsku-Białej realizowanych w ramach zadania pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej" - część 2 zamówienia obejmująca wykonanie rampy zjazdowej, remont dachu, dobudowę wentylacji oraz budowie nowych ścianek działowych
2018-06-15
2018-06-22
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 11-go Listopada 20/ks. St. Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej
2018-06-15
2018-06-22
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 11-go Listopada 22/ks. St. Stojałowskiego 11 w Bielsku-Białej
2018-06-13
2018-06-21
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie zbierania i wywozu na składowisko, do punktu selektywnego odbioru odpadów lub do Zakładu Utylizacji odpadów wielkogabarytowych usuwanych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
2018-06-11
brak danych
Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 w Bielsku-Białej - etap IIremont elewacji, dachu, klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2018-06-08
2018-06-20
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w podziale na 2 części : Część I - docieplenie scian wraz z doborem kolorystyki w budynku usługowym (przychodnie NZOZ) przy ul. Reymonta 5 w Bielsku-Białej Część II - docieplenie ścian wraz z doborem kolorystyki oraz wykonaniem izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 16 w Bielsku-Białej
2018-06-08
2018-06-26
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową wraz z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Rynek 23/Wzgórze 1 w Bielsku-Białej - ETAP I REMONTU obejmujący wykonanie robót elektrycznych na poziomie piwnic i klatki schodowej, wykonaie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, iniekcji krystalicznej oraz wykonanie robót murarskich i tynkarskich

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-08
2018-06-18
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 3 lokali, obejmujących przekwalifikowanie jednego z lokali z użytkowego na mieszkalny oraz adaptację lokali na lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej" wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w podziale na 3 części
2018-06-08
2018-06-18
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekwalifikowania i adaptacji 2 lokali na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej", wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w podziale na 2 części
2018-06-08
2018-06-18
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania i adaptacji 3 lokali mieszkalnych na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej", wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w podziale na 2 części
2018-05-30
2018-06-15
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej "Remont konserwatorski budynku mieszkalno-usługowym przy ul. 1 Maja 45-47 w Bielsku-Białej" Etap II
2018-05-28
2018-06-04
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 11-go Listopada 20/ks. St. Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej
2018-05-28
2018-06-05
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 11-go Listopada 22/ks. St. Stojałowskiego 11 w Bielsku-Białej
2018-05-21
2018-05-29
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 3 lokali, obejmujących przekwalifikowanie jednego z lokali z użytkowego na mieszkalny oraz adaptację lokali na lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej" wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w podziale na 3 części
2018-05-21
2018-06-05
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w Bielsku-Białej - etap III: wykonanie remontu dachu, dobudowy przewodów kominowych oraz poziomej izolacji części ścian budynku
2018-05-18
2018-06-04
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wymiana stolarki drewnianej okiennej na stolarkę drewnianą skrzynkową w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Przechód 1 w Bielsku-Białej
2018-05-18
2018-05-30
Bielsko-Biała Dostawy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowego i montażem w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
2018-05-18
2018-05-28
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego byłego budynku usługowego przy ul. Cieszyńskiej 31a w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na budynek mieszkalny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i dobudową windy dla projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej" wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
2018-05-18
2018-05-28
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania i adaptacji 3 lokali mieszkalnych na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej", wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w podziale na 2 części"
2018-05-17
2018-05-25
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekwalifikowania i adaptacji 2 lokali na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej", wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w podziale na 2 części
2018-05-11
2018-05-28
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont budynku zabytkowego połozonego przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w Bielsku-Białej w zakresie elewacji, pokrycia dachu, przebudowy kominów - ETAP IV REMONTU - obejmujący wymianę instalacji elektrycznej oraz domofonowej na klatce schodowej remontowanej częsci budynku
2018-05-11
2018-05-28
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. Waryńskiego 2 w Bielsku-Białej - etap II: remont elewacji, dachu, klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2018-05-09
2018-05-17
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie przycinki żywopłotów i krzewów oraz koszenia trawników na terenach nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
2018-05-07
2018-05-22
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont budynku przy ul. Czerwonej 5 w Bielsku-Białej - etap I: wykonanie łazienek oraz ubikacji w lokalach mieszkalnych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowy remont instalacji elektrycznej oraz dostawa i montaż wolnostojących kuchni kaflowych oraz pieca węglowego
2018-05-07
2018-05-22
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont budynku zabytkowego połozonego przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w Bielsku-Białej w zakresie elewacji, pokrycia dachu, przebudowy kominów - ETAP III REMONTU - obejmujący remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remonty werandy
2018-05-02
2018-05-18
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont konserwatorski budynku mieszkalno-usługowym przy ul. 1 Maja 45-47 w Bielsku-Białej Etap II
2018-04-30
2018-05-15
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont elewacji budynku biurowego, częściowa wymiana ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową, przebudowa zadaszenia nad wejściem głównym i budowa zadaszenia nad wejściem zewnętrznym do dźwigu, w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej położonej przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej - ETAP II REMONTU obejmujący - Remont pokryciam dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i remontem kominów oraz wykonanie zadaszenia przy wejściu do windy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont budynku przy ul. Czerwonej 5 w Bielsku-Białej - etap Iwykonanie łazienek oraz ubikacji w lokalach mieszkalnych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowy remont instalacji elektrycznej oraz dostawa i montaż wolnostojących kuchni kaflowych oraz pieca węglowego
2018-06-14
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 1 lokalu mieszkalnego będącego w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanym przez ZGM w Bielsku-Białej
2018-06-11
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wymiana stolarki drewnianej okiennej na stolarkę drewnianą zespoloną oraz stolarkę PCV, w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w częściach wspólnych w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
2018-06-11
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont elewacji budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi położonego przy pl. Józefa Niemczyka 4 w Bielsku-Białej
2018-06-11
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie przycinki żywopłotów i krzewów oraz koszenia trawników na terenach nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
2018-04-19
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 3 części
2018-03-29
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
2018-03-07
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
2018-03-06
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej "Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części" Etap VI
2018-02-22
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 4 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała,a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2018-02-20
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej nieruchomości będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
2018-01-31
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie usług kominiarskich w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
2018-01-22
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Usuwanie awarii stacjonarnych urządzeń grzewczych oraz dostawa i montaż przenośnych urządzeń grzewczych pokojowych i kuchennych, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
2017-12-07
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej, obejmujący remont 3 lokali mieszkalnych chronionych położonych przy ul. Sikornik 10/7, ul. Przechód 1/4 oraz przy ul. Komorowickiej 16/4 - Części 3 zamówienia - Remont lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny chroniony, położonego przy ul. Komorowickiej 16/4 w Bielsku-Białej - ETAP II remontu wyprowadzenie ponad dach przewodu wentylacyjnego i wymiana instalacji gazowej
2017-12-06
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Świadczenie stałej obsługi informatycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT
2017-11-13
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 6 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
2017-11-13
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 14 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
2017-11-10
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 3 części
2017-10-12
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Wymiana stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej na stolarkę drewnianą zespoloną oraz stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
2017-10-05
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.