eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przetargiZakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-05
2018-12-13
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Rzeszowie oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Rzeszowie
2018-12-05
2018-12-13
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Poznaniu oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Poznaniu
2018-11-30
2018-12-11
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Krakowie oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Krakowie
2018-11-30
2018-12-11
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Swiadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Koszalinie
2018-11-16
2018-11-27
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów informatycznych.
2018-11-16
2018-11-27
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania nVision Professional
2018-11-14
2018-11-22
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usługi gastronomiczno-konferencyjnej na spotkaniu organizacyjnym w dniu 11 grudnia 2018 r. (maksymalna liczba uczestników - 100 osób).
2018-11-08
2018-11-20
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dostawa tonerów i zestawów konserwacyjnych wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w 12 miesięcznym okresie gwarancji
2018-10-31
2018-11-08
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Usługa wsparcia technicznego dla użytkowanego przez ZER MSWiA oprogramowania firmy PIW FORTECH Sp. z o. o. w zakresie eksploatowanych modułów: Ft-Płace7, Ft-Kadry7, Ft-Fk7, Ft-PKZP7, Ft-RCP7, Ft-WEMA (w tym: Ft-GM7, Ft-ST7, Ft-BKOD7, Ft-EW7).
2018-10-30
2018-11-07
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Bydgoszczy oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Bydgoszczy
2018-10-26
2018-11-06
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA systemu informacji prawnej LEX OMEGA
2018-10-12
2018-10-23
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Rzeszowie oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Rzeszowie
2018-10-11
2018-10-19
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Poznaniu oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Poznaniu
2018-10-09
2018-10-17
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Kielcach oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Kielcach
2018-10-09
2018-10-18
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA we Wrocławiu oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych we Wrocławiu.
2018-10-09
2018-10-17
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Krakowie oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Krakowie
2018-10-09
2018-10-17
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Koszalinie
2018-10-09
2018-10-18
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Bydgoszczy oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Bydgoszczy
2018-09-14
2018-09-25
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Poznaniu oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Poznaniu
2018-09-13
2018-09-21
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Gorzowie Wielkopolskim

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dostawa tonerów i zestawów konserwacyjnych wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w 12 miesięcznym okresie gwarancji
2018-12-11
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Kielcach oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Kielcach
2018-12-03
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usługi gastronomiczno-konferencyjnej na spotkaniu organizacyjnym w dniu 11 grudnia 2018 r. (maksymalna liczba uczestników - 100 osób).
2018-11-29
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA systemu informacji prawnej LEX OMEGA
2018-11-20
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Białymstoku oraz dla Podlaskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Białymstoku.
2018-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Szczecinie oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Szczecinie
2018-10-15
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Lublinie oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Lublinie
2018-10-15
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNO-HOTELARSKO-KONFERENCYJNYCH
2018-10-11
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Łodzi oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Łodzi
2018-10-11
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Gorzowie Wielkopolskim
2018-10-03
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dostawa wraz z montażem mebli biurowych
2018-09-10
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Katowicach oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Katowicach
2018-08-02
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług polegających na odpłatnym odbiorze i przewozie przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela z miejsca wskazanego przez Zamawiającego uporządkowanych przesyłek oraz stosownej dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj, a następnie nadaniu tych przesyłek na ogólnych zasadach w wyznaczonej placówce pocztowej operatora pocztowego, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę.
2018-07-20
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie oraz komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Warszawie
2018-06-13
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zakup wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle.
2018-04-11
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dostawa ergonomicznych foteli obrotowych dlaCzęść 1 - Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA, Część 2 - Komisji Lekarskich i Wydziału Logistyki Komisji Lekarskich ZER MSWiA.
2018-03-06
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dostawa regałów metalowych wraz z montażem i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
2017-12-20
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dostawa służbowych samochodów osobowych dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, część 1 - 3
2017-12-19
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dostawa służbowego samochodu osobowego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
2017-10-30
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zakup tonerów i zestawów do drukarek HP LJ Enterprise M806dn dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wraz z zapewnieniem obsługi posprzedażnej w 12-miesięcznym okresie gwarancji.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.