eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie - przetargiWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-17
2015-07-27
Kościan dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie dostawa piasku o frakcji 0-2 mm z transportem do OD Racot i OD Zaniemyśl
2015-07-17
2015-07-27
Kościan dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie dostawa rur ocynkowanych fi 60 mm z transportem do OD Racot I OD Zaniemyśl
2015-06-30
2015-07-08
Nowy Tomyśl usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu WYKONANIE OCZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA OBSZARZE DZIAŁANIA WZDW POZNAŃ REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU KOD CPV90640000-5 USŁUGI W ZAKRESIE OCZYSZCZENIA I OPRÓŻNIANIA KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH
2015-06-30
2015-07-08
Nowy Tomyśl usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
2015-06-19
2015-06-29
Złotów dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa części zamiennych do maszyn i urządzeń należących do RDW Złotów
2015-06-12
2015-06-30
Ostrów Wielkopolski roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Osiedle polegająca na przebudowie chodnika
2015-05-19
2015-05-27
Poznań dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW w Koninie
2015-05-19
2015-05-27
Poznań usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie Oczyszczanie studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami, studni rewizyjnych, osadników piasku i separatorów substancji ropopochodnych na terenie działania RDW w Koninie
2015-05-15
2015-05-25
Złotów usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Usługa transportowa zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 10 ton z bocznym wyładunkiem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
2015-05-15
2015-05-25
Złotów usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Usługa transportowa zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 10 ton z bocznym wyładunkiem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Szamocinie, ul. Ogrodowa 8 do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
2015-05-14
2015-05-29
Ostrów Wielkopolski roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Białobłoty
2015-05-11
2015-05-19
Złotów dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa części do Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Złotów
2015-05-06
2015-05-21
Ostrów Wielkopolski roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Grabów n/Prosną
2015-04-24
2015-05-04
Kościan usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych dwukrotnie w roku 2015 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
2015-04-24
2015-05-04
Złotów dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno
2015-04-22
2015-04-30
Kościan usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Pielęgnacja żywopłotów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie miast RDW Kościan
2015-04-14
2015-04-22
Nowy Tomyśl dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO OSPRZĘTU UNIMOGA U300 EKSPLOATOWANEGO W RDW W NOWYM TOMYŚLU
2015-04-14
2015-04-22
Nowy Tomyśl dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO DROBNEGO SPRZĘTU DROGOWEGO CPV16800000-3
2015-04-13
2015-04-21
Nowy Tomyśl usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM SAMOWYŁADOWCZYM, SKRZYNIOWYM O ŁADOWNOŚCI POWYŻEJ 10,0 T NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL
2015-04-02
2015-04-09
Kościan usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie WYNAJEM CIĄGNIKA WYPOSAŻONEGO W ŁADOWACZ CZOŁOWY I DWIE PRZYCZEPY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE W ROKU 2015

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-27
brak danych
Złotów Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa części zamiennych do maszyn i urządzeń należących do RDW Złotów
2015-07-02
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Grabów n/Prosną.
2015-07-02
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Białobłoty
2015-06-30
brak danych
Poznań Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW w Koninie
2015-06-30
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie Oczyszczanie studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami, studni rewizyjnych, osadników piasku i separatorów substancji ropopochodnych na terenie działania RDW w Koninie
2015-06-26
brak danych
Złotów Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa części do Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Złotów
2015-06-26
brak danych
Złotów Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Usługa transportowa zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 10 ton z bocznym wyładunkiem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
2015-06-26
brak danych
Złotów Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Usługa transportowa zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 10 ton z bocznym wyładunkiem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Szamocinie, ul. Ogrodowa 8 do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg
2015-06-09
brak danych
Kościan Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Pielęgnacja żywopłotów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie miast RDW Kościan
2015-06-09
brak danych
Kościan Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych dwukrotnie w roku 2015 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW w Kościanie
2015-05-25
brak danych
Złotów Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno
2015-05-21
brak danych
Nowy Tomyśl Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO OSPRZĘTU UNIMOGA U300 EKSPLOATOWANEGO W RDW W NOWYM TOMYŚLU
2015-05-21
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WZDW POZNAŃ, REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU
2015-05-21
brak danych
Nowy Tomyśl Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO DROBNEGO SPRZĘTU DROGOWEGO CPV16800000-3
2015-05-11
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Prace porządkowe na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp
2015-05-11
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp
2015-05-11
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM SAMOWYŁADOWCZYM, SKRZYNIOWYM O ŁADOWNOŚCI POWYŻEJ 10,0 T NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL
2015-05-06
brak danych
Złotów Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów
2015-05-06
brak danych
Gniezno Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno OCZYSZCZANIE PASA DROGOWEGO , OBIEKTÓW MOSTOWYCH ORAZ ZBIERANIE ŚMIECI NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE.
2015-05-06
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.