eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu - przetargiWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-12
2016-05-27
Nowy Tomyśl roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice - Czacz w m. Wielichowo (ul. Dworcowa) i Wielichowo Wieś

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-16
2016-05-24
Ostrów Wielkopolski usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp
2016-04-15
2016-04-26
Kościan dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Dostawa kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych z transportem do OD Racot i OD Zaniemyśl w roku 2016
2016-04-15
2016-04-26
Kościan dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Dostawa kruszywa bazaltowego płukanego do powierzchniowych utrwaleń o frakcji 2-5 wraz z transportem do OD Racot i do OD Zaniemyśl w 2016 r.
2016-04-15
2016-04-28
Ostrów Wielkopolski usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp
2016-04-15
2016-04-29
Ostrów Wielkopolski dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300 oraz do sprzętu STIHL eksploatowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich Ostrowie Wlkp
2016-04-15
2016-04-25
Złotów dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa części do Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Złotów
2016-04-15
2016-04-26
Złotów dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa części zamiennych do maszyn i urządzeń należących do RDW Złotów
2016-04-15
2016-04-27
Złotów dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa słupków prowadzących i punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW Złotów
2016-04-15
2016-04-25
Nowy Tomyśl usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu PODKRZESANIE DRZEW ROSNĄCYCH W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYSLU
2016-04-15
2016-04-25
Nowy Tomyśl usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu PIELĘGNACJA DRZEW ROSNĄCYCH W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYSLU
2016-04-14
2016-04-26
Ostrów Wielkopolski usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp
2016-04-14
2016-04-27
Ostrów Wielkopolski dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Dostawa słupków prowadzących U-1a, znaków U-1f, U-7 i U-8 oraz punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp
2016-04-13
2016-04-25
Ostrów Wielkopolski dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp
2016-04-12
2016-04-25
Poznań usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie
2016-04-07
2016-04-22
Złotów roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Adolfowo w gminie Margonin
2016-04-06
2016-04-14
Kościan usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie NA OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
2016-04-06
2016-04-14
Nowy Tomyśl dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO DROBNEGO SPRZĘTU DROGOWEGO
2016-04-06
2016-04-14
Nowy Tomyśl dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO OSPRZĘTU UNIMOGA U300 EKSPLOATOWANEGO W RDW W NOWYM TOMYŚLU
2016-04-06
2016-04-14
Nowy Tomyśl usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL
2016-04-06
2016-04-15
Nowy Tomyśl usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-18
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL
2016-05-17
brak danych
Złotów Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie Dostawa części zamiennych do maszyn i urządzeń należących do RDW Złotów
2016-05-12
brak danych
Nowy Tomyśl Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO OSPRZĘTU UNIMOGA U300 EKSPLOATOWANEGO W RDW W NOWYM TOMYŚLU
2016-05-12
brak danych
Nowy Tomyśl Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO DROBNEGO SPRZĘTU DROGOWEGO
2016-05-10
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Przeglądy okresowe i naprawy ciągników,przyczep kosiarki wysięgnikowej, rębaka, osprzętu firmy MULAG do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG U-300 oraz sprzętu marki STIHL oraz innych urządzeń będących w dyspozycji RDW Ostrów Wlkp
2016-05-10
brak danych
Kościan Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Prace porządkowe na obiektach mostowych zlokalizowane na terenie RDW Kościan
2016-05-10
brak danych
Kościan Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
2016-05-09
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole
2016-05-06
brak danych
Kościan Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na DW 323,434 i była DK5 na terenie działania RDW Kościan
2016-05-06
brak danych
Kościan Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Dostaw słupków prowadzących U-1a
2016-05-02
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 306 LIPNICA - BUK - STĘSZEW NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU
2016-04-28
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie
2016-04-28
brak danych
Poznań Dostawy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW w Koninie
2016-04-26
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 Sława - Gniezno na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.
2016-04-26
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 Gniezno - Wólka na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.
2016-04-26
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej Poznań - Węzeł S5 Gniezno Południe na odcinku Łubowo - Bogucin na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.
2016-04-25
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 - Krajenka - Gniezno na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.
2016-04-25
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 - Poznań - Wągrowiec, 241 Sępólno - Rogoźno oraz 251 Kaliska - Damasławek na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.
2016-04-22
brak danych
Gniezno Usługi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno Oczyszczanie obiektów mostowych w ilości 19 szt. na terenie rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.
2016-04-22
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 - Oborniki Wlkp. - Murowana Goślina na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.