eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - przetargiWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-14
2020-05-29
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy Placu Wolności 17
2020-05-13
2020-06-01
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-24
brak danych
Poznań usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu realizacja głównej części projektu będącego przedmiotem "standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" z dnia 30.06.2004 r., opisanego w studium wykonalności dla projektu pod nazwą "Wielkopolski

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-15
2020-05-25
Poznań Dostawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
2020-05-08
2020-05-26
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont Sali obsługi klienta (Sala A) wraz z wykonaniem systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku przy Pl. Wolności 17
2020-05-06
2020-05-21
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont 4 pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a
2020-04-30
2020-05-15
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczenia piwnicznego na poziomie -1 w budynku "B" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 z przeznaczeniem na archiwum
2020-04-15
2020-05-06
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont korytarzy w budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18
2020-04-06
2020-04-21
Poznań Dostawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dostawa mebli dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
2020-03-13
2020-04-07
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń w budynku B i C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
2020-03-02
2020-03-19
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Usługa serwisu sieci łączności radiowej Wojewody Wielkopolskiego
2020-01-31
2020-02-17
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont Sali im. Celichowskiego w budynku "C" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 wraz z zakupem systemu AV
2019-11-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku "B" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
2019-11-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont oraz modernizacja wybranych pomieszczeń, w tym sieci teleinformatycznej, w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
2019-11-07
2019-11-15
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wykonanie projektów dotyczących systemów masztowych na potrzeby sieci łączności oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac z możliwością składania ofert częściowych
2019-10-09
2019-10-24
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu
2019-10-04
2019-10-21
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń na IV piętrze w budynku "B" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
2019-09-27
2019-10-14
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z węzłami sieci LAN w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 - etap III
2019-09-18
2019-09-27
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kompleksu budynków wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego wraz z systemem masztowym, na działce w miejscowości Borki, gmina Słupca oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac
2019-09-18
2019-09-30
Poznań Dostawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dostawa miniładowarki o napędzie kołowym na potrzeby wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego
2019-09-16
2019-09-24
Poznań Dostawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dostawa 200 zapór/wałów przeciwpowodziowych o długości 10 m i średnicy 80 cm wraz z 10 pompami powietrznymi do suszenia zapór
2019-09-16
2019-10-01
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont schodów wejściowych do budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26
2019-09-12
2019-09-25
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects(R) w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń w budynku B i C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
2020-04-01
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowaniaTBD-FK "Finanse i Księgowość", TBD-MK "Mandaty Karne", i-SRB "Internetowy System Raportów Budżetowych", i-RD "Internetowy Rejestr Delegacji" oraz TBD "Statystyka", wykorzystywanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
2020-03-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont Sali im. Celichowskiego w budynku "C" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 wraz z zakupem systemu AV
2019-12-09
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wykonanie projektów dotyczących systemów masztowych na potrzeby sieci łączności oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac z możliwością składania ofert częściowych
2019-11-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Malowanie pomieszczenia na II piętrze w budynku "A" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 - zamówienie podobne
2019-11-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z węzłami sieci LAN w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 - etap III
2019-11-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń na IV piętrze w budynku "B" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
2019-11-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie - zamówienie podobne
2019-11-04
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kompleksu budynków wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego wraz z systemem masztowym, na działce w miejscowości Borki, gmina Słupca oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac
2019-10-30
brak danych
Poznań Dostawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dostawa 200 zapór/wałów przeciwpowodziowych o długości 10 m i średnicy 80 cm wraz z 10 pompami powietrznymi do suszenia zapór
2019-10-29
brak danych
Poznań Dostawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dostawa elementów stacji retransmisyjnych DMR na potrzeby sieci łączności radiowej zarządzania i kierowania, z możliwością składania ofert częściowych
2019-10-22
brak danych
Poznań Dostawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dostawa 3 szt. kompletnych dozowarko-pakowarek piasku zamontowanych na przyczepach na potrzeby wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego
2019-10-17
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdującego się przy placu Wolności 17 w Poznaniu
2019-10-10
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku "B" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
2019-10-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczenia UPS w budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
2019-10-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu "Remont pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 - zamówienie podobne"
2019-10-04
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Usługa połączeń sieciowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
2019-10-03
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczenia kartoteki w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17 - zamówienie podobne
2019-09-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont pomieszczenia 112 w budynku D oraz wymiana posadzek w 3 pomieszczeniach w budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - zamówienie podobne
2019-09-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Remont oraz modernizacja wybranych pomieszczeń, w tym sieci teleinformatycznej, w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.