Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Miejski w Kórniku - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-08
2014-07-23
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa promenady nad Jeziorem Kórnickim - etap II
2014-06-23
2014-07-08
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu elewacji budynku przy ulicy Prowent 6 w Kórniku
2014-06-20
2014-07-07
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogowej na ulicachPlac Jesionowy, Dębowa, Brzozowa i Droga Kalejska w Kórniku
2014-06-16
2014-06-24
Kórnik usługi Urząd Miejski w Kórniku Część I Ubezp. mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieubezp. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezp. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Część II Ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:ubezp.odp. cywilnej posiadaczy posiadaczy pojazdów mechanicznych,ubezpieczenie autocasco, ubezp. NNW kierowcy i pasażerów, ubezp. asistance
2013-12-16
2013-12-30
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2013-12-09
2013-12-23
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Utrzymanie dróg bitumicznych na terenie gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2013-11-21
2013-12-05
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont nawierzchni jezdni ul. Polnej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Zagajnik w miejscowości Robakowo gm. Kórnik
2013-10-22
2013-11-05
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówiec na ulicachŁadnej, Zakole, Nad Jeziorem, Zadanie nr 2Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionki na ulicachSzafirowej, Brylantowej, Agatowej, Diamentowej, Kamiennej.
2013-10-22
2013-11-14
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik obejmującego szkołę podstawową (etap I) z infrastrukturą towarzyszącą w Kamionkach, gmina Kórnik.
2013-10-16
2013-10-30
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont nawierzchni jezdni ul. Polnej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Zagajnik w miejscowości Robakowo gm. Kórnik
2013-09-18
2013-10-02
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja płyty rynku w Kórniku - remont i przebudowa (modernizacja) Placu Niepodległości polegające na wykonaniunawierzchni placu wraz z zielenią, instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej (z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i gazu), sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz budowie elementów małej architekturyfontanny, słupów ogłoszeniowych, słupków parkingowych z betonu architektonicznego, wiat przystankowych i słupów oświetleniowych.
2013-09-10
2013-09-24
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Prowent 6 w Kórniku
2013-07-10
2013-07-24
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kórniku
2013-07-09
2013-07-23
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont i rozbudowa ul. Głównej w Borówcu od ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Szkolnej i Głównej do skrzyżowania z ul. Kamienną w Kamionkach
2013-06-20
2013-07-05
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa przepompowni ścieków PT-2 na ulicy Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie
2013-06-10
2013-06-24
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont ulicy Jeziornej w Kórniku
2013-06-06
2013-06-20
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu sali gimnastycznej z zapleczem oraz toalety uczniowskiej w budynku gimnazjum w Robakowie
2013-04-30
2013-05-14
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Rozbudowa budynku OSP w Radzewie
2013-04-29
2013-05-10
Kórnik usługi Urząd Miejski w Kórniku ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI z terenu gminy Kórnik - sektor I
2013-04-29
2013-05-10
Kórnik usługi Urząd Miejski w Kórniku ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI z terenu gminy Kórnik - sektor II

Zobacz wiecej

Urząd Miejski w Kórniku - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-01
brak danych
Kórnik Usługi Urząd Miejski w Kórniku Część I Ubezp. mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieubezp. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezp. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Część II Ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:ubezp.odp. cywilnej posiadaczy posiadaczy pojazdów mechanicznych,ubezpieczenie autocasco, ubezp. NNW kierowcy i pasażerów, ubezp. asistance
2014-04-30
brak danych
Kórnik Dostawy Urząd Miejski w Kórniku Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz środków czyszczących i eliminujących wszelkie osady na potrzeby Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku
2014-01-27
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-22
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-22
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-21
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Utrzymanie dróg bitumicznych na terenie gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-14
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik obejmującego szkołę podstawową (etap I) z infrastrukturą towarzyszącą w Kamionkach, gmina Kórnik.
2014-01-14
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku - remont i przebudowa (modernizacja) Placu Niepodległości polegające na wykonaniunawierzchni placu wraz z zielenią, instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej (z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i gazu), sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz budowie elementów małej architekturyfontanny, słupów ogłoszeniowych, słupków parkingowych z betonu architektonicznego, wiat przystankowych i słupów oświetleniowych
2014-01-02
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont nawierzchni jezdni ul. Polnej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Zagajnik w miejscowości Robakowo gm. Kórnik
2013-11-28
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówiec na ulicachŁadnej, Zakole, Nad Jeziorem, Zadanie nr 2Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionki na ulicachSzafirowej, Brylantowej, Agatowej, Diamentowej, Kamiennej
2013-10-15
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Prowent 6 w Kórniku
2013-08-14
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont i rozbudowa ul. Głównej w Borówcu od ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Szkolnej i Głównej do skrzyżowania z ul. Kamienną w Kamionkach
2013-08-06
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kórniku
2013-08-01
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Rozbudowa budynku OSP w Radzewie
2013-07-16
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa przepompowni ścieków PT-2 na ulicy Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie
2013-07-03
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont ulicy Jeziornej w Kórniku.
2013-07-02
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu sali gimnastycznej z zapleczem oraz toalety uczniowskiej w budynku gimnazjum w Robakowie.
2013-06-10
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki osiedle Bajkowe, Zadanie nr 2Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Krauthofera w Kórniku- Bninie (uliceMolińskiej - Woykowskiej, Krauthofera, Trąbczyńskiego i Wieruszowskiego), Zadanie nr 3Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówiec uliceNa Skarpie, Zacisze i os. Piaskowe - obwód 1 (etap IV)
2013-05-29
brak danych
Kórnik Usługi Urząd Miejski w Kórniku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kórnik - sektor I
2013-05-29
brak danych
Kórnik Usługi Urząd Miejski w Kórniku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kórnik - sektor II

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU