eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski w Kórniku

Urząd Miejski w Kórniku - przetargiUrząd Miejski w Kórniku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-08
2014-07-23
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa promenady nad Jeziorem Kórnickim - etap II
2014-06-23
2014-07-08
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu elewacji budynku przy ulicy Prowent 6 w Kórniku
2014-06-20
2014-07-07
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogowej na ulicachPlac Jesionowy, Dębowa, Brzozowa i Droga Kalejska w Kórniku
2014-06-16
2014-06-24
Kórnik usługi Urząd Miejski w Kórniku Część I Ubezp. mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieubezp. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezp. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Część II Ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:ubezp.odp. cywilnej posiadaczy posiadaczy pojazdów mechanicznych,ubezpieczenie autocasco, ubezp. NNW kierowcy i pasażerów, ubezp. asistance
2013-12-16
2013-12-30
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2013-12-09
2013-12-23
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Utrzymanie dróg bitumicznych na terenie gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2013-11-21
2013-12-05
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont nawierzchni jezdni ul. Polnej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Zagajnik w miejscowości Robakowo gm. Kórnik
2013-10-22
2013-11-05
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówiec na ulicachŁadnej, Zakole, Nad Jeziorem, Zadanie nr 2Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionki na ulicachSzafirowej, Brylantowej, Agatowej, Diamentowej, Kamiennej.
2013-10-22
2013-11-14
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik obejmującego szkołę podstawową (etap I) z infrastrukturą towarzyszącą w Kamionkach, gmina Kórnik.
2013-10-16
2013-10-30
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont nawierzchni jezdni ul. Polnej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Zagajnik w miejscowości Robakowo gm. Kórnik
2013-09-18
2013-10-02
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja płyty rynku w Kórniku - remont i przebudowa (modernizacja) Placu Niepodległości polegające na wykonaniunawierzchni placu wraz z zielenią, instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej (z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i gazu), sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz budowie elementów małej architekturyfontanny, słupów ogłoszeniowych, słupków parkingowych z betonu architektonicznego, wiat przystankowych i słupów oświetleniowych.
2013-09-10
2013-09-24
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Prowent 6 w Kórniku
2013-07-10
2013-07-24
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kórniku
2013-07-09
2013-07-23
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont i rozbudowa ul. Głównej w Borówcu od ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Szkolnej i Głównej do skrzyżowania z ul. Kamienną w Kamionkach
2013-06-20
2013-07-05
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa przepompowni ścieków PT-2 na ulicy Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie
2013-06-10
2013-06-24
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont ulicy Jeziornej w Kórniku
2013-06-06
2013-06-20
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu sali gimnastycznej z zapleczem oraz toalety uczniowskiej w budynku gimnazjum w Robakowie
2013-04-30
2013-05-14
Kórnik roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Rozbudowa budynku OSP w Radzewie
2013-04-29
2013-05-10
Kórnik usługi Urząd Miejski w Kórniku ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI z terenu gminy Kórnik - sektor I
2013-04-29
2013-05-10
Kórnik usługi Urząd Miejski w Kórniku ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI z terenu gminy Kórnik - sektor II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski w Kórniku
Urząd Miejski w Kórniku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-01
brak danych
Kórnik Usługi Urząd Miejski w Kórniku Część I Ubezp. mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieubezp. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezp. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Część II Ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:ubezp.odp. cywilnej posiadaczy posiadaczy pojazdów mechanicznych,ubezpieczenie autocasco, ubezp. NNW kierowcy i pasażerów, ubezp. asistance
2014-04-30
brak danych
Kórnik Dostawy Urząd Miejski w Kórniku Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz środków czyszczących i eliminujących wszelkie osady na potrzeby Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku
2014-01-27
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-22
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-22
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Utwardzanie dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 2Naprawa dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych ulepszonych tłuczniem kamiennym lub gruzobetonem na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku Zadanie nr 3Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o nawierzchniach naturalnych na terenie miasta i gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-21
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Utrzymanie dróg bitumicznych na terenie gminy Kórnik w 2014 i 2015 roku
2014-01-14
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik obejmującego szkołę podstawową (etap I) z infrastrukturą towarzyszącą w Kamionkach, gmina Kórnik.
2014-01-14
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku - remont i przebudowa (modernizacja) Placu Niepodległości polegające na wykonaniunawierzchni placu wraz z zielenią, instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej (z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i gazu), sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz budowie elementów małej architekturyfontanny, słupów ogłoszeniowych, słupków parkingowych z betonu architektonicznego, wiat przystankowych i słupów oświetleniowych
2014-01-02
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont nawierzchni jezdni ul. Polnej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Zagajnik w miejscowości Robakowo gm. Kórnik
2013-11-28
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówiec na ulicachŁadnej, Zakole, Nad Jeziorem, Zadanie nr 2Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionki na ulicachSzafirowej, Brylantowej, Agatowej, Diamentowej, Kamiennej
2013-10-15
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Prowent 6 w Kórniku
2013-08-14
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont i rozbudowa ul. Głównej w Borówcu od ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Szkolnej i Głównej do skrzyżowania z ul. Kamienną w Kamionkach
2013-08-06
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kórniku
2013-08-01
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Rozbudowa budynku OSP w Radzewie
2013-07-16
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Przebudowa przepompowni ścieków PT-2 na ulicy Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie
2013-07-03
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Remont ulicy Jeziornej w Kórniku.
2013-07-02
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Wykonanie remontu sali gimnastycznej z zapleczem oraz toalety uczniowskiej w budynku gimnazjum w Robakowie.
2013-06-10
brak danych
Kórnik Roboty budowlane Urząd Miejski w Kórniku Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki osiedle Bajkowe, Zadanie nr 2Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Krauthofera w Kórniku- Bninie (uliceMolińskiej - Woykowskiej, Krauthofera, Trąbczyńskiego i Wieruszowskiego), Zadanie nr 3Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówiec uliceNa Skarpie, Zacisze i os. Piaskowe - obwód 1 (etap IV)
2013-05-29
brak danych
Kórnik Usługi Urząd Miejski w Kórniku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kórnik - sektor I
2013-05-29
brak danych
Kórnik Usługi Urząd Miejski w Kórniku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kórnik - sektor II

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski w Kórniku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.