eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - przetargiUrząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-20
2018-03-02
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła LETNIE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2018-02-16
2018-03-08
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe polegające na usuwaniu barier architektonicznych na drogach w Dzielnicy Rembertów
2018-02-15
2018-03-05
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ulicy Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu
2018-02-15
2018-03-06
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ulicy Admiralskiej 14 z budową placu zabaw
2018-02-14
2018-03-01
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UL. W. SIKORSKIEGO NA ODC. OD UL. J.K. CHODKIEWICZA DO UL. S. CZARNIECKIEGO NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2018-02-14
2018-02-27
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w m.st. Warszawie Dzielnica Rembertów
2018-02-13
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. RODZIEWICZÓWNY - roboty uzupełniające do umowy Nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/61/50/55/2017
2018-02-13
2018-02-28
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 261 "POD DĘBAMI" UL. ARMII KRAJOWEJ 72
2018-02-09
2018-02-26
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowę placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ulicy Frontowej w Warszawie
2018-02-08
2018-02-23
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remont oświetlenia w podziale na zadania: Zad. Nr 1 - Remont oświetlenia ul. Instruktorska; Zad. Nr 2 - Remont oświetlenia ul. Pielgrzymów; Zad. Nr 3 - Remont oświetlenia ul. Przedświt; Zad. Nr 4 - Remont oświetlenia ul. Wał Kościuszkowski; Zad. Nr 5 - Remont oświetlenia ul. Zygmunta III.
2018-02-05
2018-02-21
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY W 2018 ROKU

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-05
2018-02-20
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do aktualnych wymogów i obowiązujących przepisów w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Dzielnicy Rembertów
2018-02-01
2018-02-12
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY
2018-01-23
2018-02-08
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. ŁAGUNY W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2018-01-11
2018-01-23
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Al. Chruściela w Warszawie w zakresie oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi
2017-12-20
2018-01-09
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ ULICY JAGODOWEJ I ULICY BOROWIKA W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn.: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)"
2017-12-14
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2017 ROKU
2017-12-07
2017-12-22
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-11-29
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-11-28
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła Roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/48/53/2017 na przebudowę ul. Zaułek w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2017-11-24
2017-12-11
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Park Wygoda ul. Wał Kościuszkowski. Budowa siłowni na powietrzu, skate-parku oraz nasadzenia drzew i krzewów
2017-11-22
2017-11-30
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Al. Chruściela w Warszawie w zakresie oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi
2017-11-21
2017-12-01
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ UL. ZŁOTEJ JESIENI, JUTRZENKI, MARMUROWEJ WRAZ Z KOLEKTOREM DESZCZOWYM W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn.: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)"
2017-11-20
2017-12-05
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka nr ew. 54/2 w obrębie 3-09-22 wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-11-16
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/VI/P3/4/2/47/2016/2017 z dnia 31.01.2017 r.
2017-11-15
2017-11-30
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY
2017-11-14
2017-11-23
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Organizacja lodowiska sezonowego wraz z jego obsługą
2017-11-09
2017-11-17
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. "Budowa Centrum Lokalnego Chruściela" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-11-08
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dystrybucję energii elektrycznejo do Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela 28 o do parkingu w rejonie ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-11-08
2017-11-23
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 3 I LOKALU NR 12 W BUDYNKU PRZY UL. DOBREJ 20 W DZIELNICY WESOŁA
2017-11-08
2017-11-16
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Al. Chruściela w Warszawie w zakresie oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi
2018-02-07
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ ULICY JAGODOWEJ I ULICY BOROWIKA W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn."Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlachCentrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)
2018-01-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2018-01-12
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-01-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Park Wygoda ul. Wał Kościuszkowski. Budowa siłowni na powietrzu, skate-parku oraz nasadzenia drzew i krzewów
2018-01-09
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Al. Chruściela w Warszawie w zakresie oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi
2017-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dystrybucję energii elektrycznejo do Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela 28 o do parkingu w rejonie ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-12-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2017 ROKU
2017-12-18
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-12-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/C/WES/I/P2/62/48/53/2017 NA PRZEBUDOWĘ UL. ZAUŁEK W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-12-12
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. "Budowa Centrum Lokalnego Chruściela" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-12-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/VI/P3/4/2/47/2016/2017 z dnia 31.01.2017 r.
2017-12-05
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Organizacja lodowiska sezonowego wraz z jego obsługą
2017-12-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 3 I LOKALU NR 12 W BUDYNKU PRZY UL. DOBREJ 20 W DZIELNICY WESOŁA
2017-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 13 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 2 W DZIELNICY WESOŁA
2017-11-29
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-11-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-11-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI
2017-11-09
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-11-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2017/2018

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.