eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - przetargiUrząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-07
2017-12-22
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-11-29
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-28
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła Roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/48/53/2017 na przebudowę ul. Zaułek w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2017-11-24
2017-12-11
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Park Wygoda ul. Wał Kościuszkowski. Budowa siłowni na powietrzu, skate-parku oraz nasadzenia drzew i krzewów
2017-11-22
2017-11-30
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Al. Chruściela w Warszawie w zakresie oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi
2017-11-21
2017-12-01
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ UL. ZŁOTEJ JESIENI, JUTRZENKI, MARMUROWEJ WRAZ Z KOLEKTOREM DESZCZOWYM W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn.: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)"
2017-11-20
2017-12-05
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka nr ew. 54/2 w obrębie 3-09-22 wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-11-16
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/VI/P3/4/2/47/2016/2017 z dnia 31.01.2017 r.
2017-11-15
2017-11-30
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY
2017-11-14
2017-11-23
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Organizacja lodowiska sezonowego wraz z jego obsługą
2017-11-09
2017-11-17
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. "Budowa Centrum Lokalnego Chruściela" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-11-08
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dystrybucję energii elektrycznejo do Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela 28 o do parkingu w rejonie ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-11-08
2017-11-23
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 3 I LOKALU NR 12 W BUDYNKU PRZY UL. DOBREJ 20 W DZIELNICY WESOŁA
2017-11-08
2017-11-16
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-10-31
2017-11-15
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 13 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 2 W DZIELNICY WESOŁA
2017-10-31
2017-11-08
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-10-16
2017-10-31
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-10-12
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II W DZIELNICY WESOŁA - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/38/38/41/2016 w ramach zadania "Budowa systemu odwodnienia ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Sagali do Kanału Wawerskiego"
2017-10-11
2017-10-26
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2017/2018
2017-10-06
2017-10-16
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-10-05
2017-10-20
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty nawierzchni chodników i poboczy w Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-10-05
2017-10-20
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe części wspólnej w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Chełmżyńskiej 168 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/C/WES/I/P2/62/48/53/2017 NA PRZEBUDOWĘ UL. ZAUŁEK W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-12-12
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. "Budowa Centrum Lokalnego Chruściela" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-12-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/VI/P3/4/2/47/2016/2017 z dnia 31.01.2017 r.
2017-12-05
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Organizacja lodowiska sezonowego wraz z jego obsługą
2017-12-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 3 I LOKALU NR 12 W BUDYNKU PRZY UL. DOBREJ 20 W DZIELNICY WESOŁA
2017-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 13 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 2 W DZIELNICY WESOŁA
2017-11-29
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-11-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-11-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI
2017-11-09
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-11-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2017/2018
2017-11-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ulicy Strażackiej w Warszawie
2017-11-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II W DZIELNICY WESOŁA - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/38/38/41/2016 w ramach zadania "Budowa systemu odwodnienia ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Sagali do Kanału Wawerskiego
2017-11-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty nawierzchni chodników i poboczy w Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-11-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Modernizacja nawierzchni al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. ul. E. Gierczak - do ronda gen. A. Fieldorfa "Nil" w Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-11-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury przy ul. Koniecpolskiej 14 w Warszawie
2017-11-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe części wspólnej w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Chełmżyńskiej 168 w Warszawie
2017-10-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACHFORSYCJI, LITERACKIEJ, LIRYCZNEJ, BRYLANTOWEJ, NEFRYTOWEJ
2017-10-19
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Al. Gen. A. Chruściela "Montera" na odcinku E. Gierczak - gr miasta wraz z budową zawrotki dla autobusów komunikacji miejskiej w m.st. Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-10-17
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY - zamówienie uzupełniające do umowy Nr WES/ZP/B/III/3/2/9/9/2017

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.