eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - przetargiUrząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-10-31
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-10-12
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II W DZIELNICY WESOŁA - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/38/38/41/2016 w ramach zadania "Budowa systemu odwodnienia ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Sagali do Kanału Wawerskiego"
2017-10-11
2017-10-26
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2017/2018
2017-10-05
2017-10-20
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty nawierzchni chodników i poboczy w Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-10-05
2017-10-20
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe części wspólnej w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Chełmżyńskiej 168 w Warszawie
2017-09-29
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY - zamówienie uzupełniające do umowy Nr WES/ZP/B/III/3/2/9/9/2017

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-06
2017-10-16
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
2017-09-25
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY Nr WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2017 ROKU
2017-09-25
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
2017-09-21
2017-10-09
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Modernizacja nawierzchni al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. ul. E. Gierczak - do ronda gen. A. Fieldorfa "Nil" w Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-09-21
2017-09-29
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia
2017-09-21
2017-10-10
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury przy ul. Koniecpolskiej 14 w Warszawie
2017-09-20
2017-09-28
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Al. Gen. A. Chruściela "Montera" na odcinku E. Gierczak - gr miasta wraz z budową zawrotki dla autobusów komunikacji miejskiej w m.st. Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-09-20
2017-10-09
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI
2017-09-18
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY - zamówienie uzupełniające do umowy WES/ZP/B/III/1/1/3/11/10/2017
2017-09-12
2017-09-27
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH: FORSYCJI, LITERACKIEJ, LIRYCZNEJ, BRYLANTOWEJ, NEFRYTOWEJ
2017-09-08
2017-09-26
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ulicy Strażackiej w Warszawie
2017-09-08
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-09-08
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W PRZESIECE LEŚNEJ POMIĘDZY UL. DŁUGĄ I UL. KILIŃSKIEGO W CELU ZWIĘKSZENIA RETENCJI W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-09-06
2017-09-21
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA DROGI OD UL. UROCZEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-08-25
2017-09-11
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA ULICY ZAUŁEK W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-08-24
2017-09-08
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Park Wygoda ul. Wał Kościuszkowski. Budowa siłowni na powietrzu, skate-parku oraz nasadzenia drzew i krzewów
2017-08-22
2017-09-06
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ulicy Paderewskiego 45 w Warszawie
2017-08-22
2017-08-31
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
2017-08-18
2017-09-04
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Renowacja elewacji budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Gen. A. Chruściela "Montera" 1/3 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-08-17
2017-09-01
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury przy ul. Koniecpolskiej 14 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
brak danych
Warszawa Dostawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-10-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
2017-10-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY Nr WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2017 ROKU
2017-10-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA DROGI OD UL. UROCZEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-10-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA ULICY ZAUŁEK W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-10-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ulicy Paderewskiego 45 w Warszawie
2017-09-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W PRZESIECE LEŚNEJ POMIĘDZY UL. DŁUGĄ I UL. KILIŃSKIEGO W CELU ZWIĘKSZENIA RETENCJI W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2017-09-28
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY - zamówienie uzupełniające do umowy WES/ZP/B/III/1/1/3/11/10/2017
2017-09-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA ULICY DĄBROWY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY
2017-09-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA ULICY CYPRIANA GODEBSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY
2017-09-25
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2017/2018 (zamówienie udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych)
2017-09-18
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
2017-09-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną przy LI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie
2017-09-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE WZMOCNIENIA SKARP Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH W UL. MAZOWIECKIEJ zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/56/18/18/2017 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy"
2017-08-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W GIMNAZJUM NR 119 - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/V/1/27/21/24/2017 z dnia 23.05.2017
2017-08-30
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2017/2018
2017-08-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA PARKU REKREACJI I KULTURY DLA MŁODZIEŻY W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "MŁODZIEŻOWY PARK REKREACJI, "PARK DLA MŁODZIEŻY", "PARK KULTURY DLA MŁODZIEŻY"
2017-08-29
brak danych
Warszawa Dostawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ZAKUP, DOSTAWA I ROZSTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM PRZY UL. 1 PRASKIEGO PUŁKU 116 - cz. II
2017-08-28
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY ZACHODNIEJ W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W RAMACH ZADANIA PN."POPRAWA UKŁADU DROGOWEGO W DZIELNICY WESOŁA (ULICE W OSIEDLACHCENTRUM, STARA MIŁOSNA, ZIELONA I WOLA GRZYBOWSKA)"
2017-08-28
brak danych
Warszawa Dostawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA PRZY UL. 1 PRASKIEGO PUŁKU 116

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.