eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - przetargiUrząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-20
2018-10-05
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe nawierzchni ulicy Podhalańskiej na odc. ul. Szeroka - ul. Koniecpolska w Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy
2018-09-19
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła UTRZYMANIE ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY - usługi uzupełniające do umowy WES/ZP/B/III/3/2/11/12/2018
2018-09-19
2018-10-04
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM CHODNIKA NA UL. UROCZEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ PRZY POSESJI NR 84A - ETAP 1 ORAZ REMONTEM CHODNIKA NA UL. ORLEJ NA ODC. OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. GŁOWACKIEGO NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2018-09-19
2018-10-04
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA ULICY SŁOWICZEJ WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ
2018-09-12
2018-09-28
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SIEDZIBY URZĘDU DZIELNICY WESOŁA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO C/WES/X/P2/12 p.n. PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SIEDZIBY URZĘDU DZIELNICY
2018-09-07
2018-09-24
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Dowódców 27 w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-03
2018-09-11
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Nasadzenia drzew i krzewów miodo i pyłkodajnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-09-03
2018-09-18
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UKŁADU ULIC: SASANKI, POŚWIATY, IRYSÓW (POMIĘDZY UL. KONWALIOWĄ I DZ. EW. NR 118/1), ŁĄCZNIK 1 (POMIĘDZY UL. SASANKI I UL. KONWALIOWĄ) W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
2018-08-22
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I INSTALACYJNYCH W LOKALACH NR 5, 6 i 7 W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 7 - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY Nr WES/ZP/B/II/3/2/18/23/2018
2018-08-20
2018-09-04
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-09
2018-08-24
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-09
2018-08-24
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa ulicy Zesłańców Polskich na odc. ul. Dziewiarska - Strażacka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-06
2018-08-21
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe ulic w zakresie nawierzchni bitumicznych w Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy
2018-07-25
2018-08-09
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA W ULICACH: AGAWY, KROKUSÓW, SARENKI, KAMIENNA, WAPIENNA, WCZASOWA, NARUTOWICZA
2018-07-23
2018-08-07
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Zimowe oczyszczanie dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2018-2019
2018-07-20
2018-08-01
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE USŁUGI ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY WESOŁA
2018-07-20
2018-08-02
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Zagospodarowanie zielenią z utworzeniem ścieżki edukacyjnej terenu przy ul. Magenta w Warszawie
2018-07-19
2018-07-27
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-07-18
2018-07-27
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
2018-07-17
2018-07-25
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019
2018-07-11
2018-07-26
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Admiralskiej na dz. nr ew. 503, z obrębu 3-21-28
2018-07-06
2018-07-23
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Prace remontowe w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie
2018-07-05
2018-07-23
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Frontowej/Topograficznej na dz. nr ew. 240, 503 z obrębu 3-21-28
2018-07-02
brak danych
Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94 PRZY UL. KRÓTKIEJ 1 NA POTRZEBY BIBLIOTEKI - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/WES/VII/P3/2/26/23/2017/2018 z dnia 14.07.2017 r.
2018-06-29
2018-07-16
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowę drogi publicznej Al. Gen. Antoniego Chruściela "Montera" polegająca na rozbudowie na działkach ewidencyjnych nr 96 i 100 z obrębu 3-21-28 i przebudowa Al. Gen. Antoniego Chruściela "Montera" na odc. od ul. E. Gierczak do granicy na działce ew.nr 2/24 z obrębu 3-21-28 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-06-27
2018-07-12
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Admiralskiej na dz. nr ew. 503, z obrębu 3-21-28
2018-09-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Roboty remontowe ulic w zakresie nawierzchni bitumicznych w Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy
2018-09-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Frontowej/Topograficznej na dz. nr ew. 240, 503 z obrębu 3-21-28
2018-09-06
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Zagospodarowanie zielenią z utworzeniem ścieżki edukacyjnej terenu przy ul. Magenta w Warszawie
2018-09-03
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE USŁUGI ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY WESOŁA
2018-08-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA W ULICACHAGAWY, KROKUSÓW, SARENKI, KAMIENNA, WAPIENNA, WCZASOWA, NARUTOWICZA
2018-08-28
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-28
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowę drogi publicznej Al. Gen. Antoniego Chruściela "Montera" polegająca na rozbudowie na działkach ewidencyjnych nr 96 i 100 z obrębu 3-21-28 i przebudowa Al. Gen. Antoniego Chruściela "Montera" na odc. od ul. E. Gierczak do granicy na działce ew.nr 2/24 z obrębu 3-21-28 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Prace remontowe w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie
2018-07-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie
2018-07-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94 PRZY UL. KRÓTKIEJ 1 NA POTRZEBY BIBLIOTEKI - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/WES/VII/P3/2/26/23/2017/2018 z dnia 14.07.2017 r.
2018-07-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy LO nr LI przy ul. Kadrowej 5/15 w Warszawie Dzielnica Rembertów
2018-06-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTAMI I UTRZYMANIEM OZNAKOWANIA DROGOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2018 ROKU
2018-06-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Budowa drogi publicznej ul. Kramarskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-06-28
brak danych
Warszawa Usługi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Letnie oczyszczanie dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2018-2019
2018-06-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów Prace remontowe w budynku Przedszkola nr 158 przy ul. Dwóch Mieczy 35/37 w Warszawie
2018-06-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła BUDOWA UL. KONWALIOWEJ OD UL. POGODNEJ DO DZ. EW. NR 50/33 OBR. 8-07-16 ORAZ UL. IRYSÓW OD UL. CYKLAMENOWEJ DO UL. KONWALIOWEJ
2018-06-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I INSTALACYJNYCH W LOKALACH NR 5, 6 i 7 W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 7 ORAZ W LOKALU NR 16 PRZY UL. DOBREJ 20
2018-05-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 385 (DAWNIEJ GIMNAZJUM NR 119) WRAZ Z WYMIANĄ OŚWIETLENIA, POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY PRZY UL. KLIMATYCZNEJ 1

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.