Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-25
2015-06-02
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1
2015-05-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - postępowanie uzupełniające
2015-05-21
2015-05-29
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej oraz wykonanie materiałów promocyjnych ProjektuZakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-18
2015-05-27
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A-E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.
2015-05-15
2015-05-25
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, moduł e-Kultura oraz e-Edukacja
2015-05-07
2015-05-15
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie imprez promujących produkt spożywczy związany z regionem kujawsko-pomorskim w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram
2015-05-07
2015-05-18
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i kompleksowa organizacja szkoleń w trakcie czterech szkoleniowych studyjnych wyjazdów zagranicznych do krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Finlandia) dla 150 uczestników projektu systemowego Coaching i tutoring
2015-04-30
2015-05-08
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leasing operacyjny samochodów na lata 2015-2019 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego z podziałem na części
2015-04-30
2015-05-11
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego
2015-04-28
2015-05-07
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie sposobu oznakowania, wykonanie, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na potrzeby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-04-23
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas jubileuszu 80 - lecia Polskiego Radia PIK
2015-04-22
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu w międzynarodowej imprezie wystawienniczo-konferencyjnej o tematyce outsourcingowej odbywającej się w Amsterdamie w Holandii w dniach 19-21 maja 2015 r
2015-04-09
2015-04-17
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram, skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
2015-04-01
2015-04-09
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie przedsięwzięć merytorycznych związanych z upamiętnieniem kolejnej rocznicy wstąpienia Polski do NATO w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram
2015-04-01
2015-04-10
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i organizacja konferencji szkoleniowych pod roboczą nazwą Zarządzanie marketingowe zasobami przyrodniczymi w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.
2015-03-09
2015-03-24
Toruń roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie kompleksowych prac remontowych w 7 budynkach ASTRO-BAZ
2015-03-05
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup trzech laptopów na potrzeby administratorów systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-02-13
2015-02-23
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego
2015-01-19
2015-02-02
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego - Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim
2014-12-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i
2014-12-04
2014-12-12
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego
2014-12-03
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, dla następujących zamierzeń1) zadaszenia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu; 2) parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego usytuowanego w części północnej działki nr 6/6 oraz na części terenu działek nr 6/11 i 6/12 obręb nr 14 Toruń oraz przebudowy drogi dojazdowej znajdującej się na dz. nr 6/2 obręb nr 14 Toruń i zagospodarowaniem tego obszaru.
2014-11-25
2014-12-03
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-20
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego.
2015-04-30
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2015-04-29
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie przedsięwzięć merytorycznych związanych z upamiętnieniem kolejnej rocznicy wstąpienia Polski do NATO w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram
2015-04-07
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim
2015-04-03
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup trzech laptopów na potrzeby administratorów systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-03-24
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego (LSI 2014-20) wspomagającego przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-20, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi serwisowej
2015-03-13
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyłonienie 50 coachów - metodyków nauczania języków obcych w ramach projektu systemowego Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej
2015-03-10
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacja markowego wydarzenia kulturalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o nazwie Camerimage Winners Show i promocja Województwa podczas tego wydarzenia
2015-02-26
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kompleksowa organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-02-19
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2014 rok
2015-02-18
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, dla następujących zamierzeń1) zadaszenia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu; 2) parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego usytuowanego w części północnej działki nr 6/6 oraz na części terenu działek nr 6/11 i 6/12 obręb nr 14 Toruń oraz przebudowy drogi dojazdowej znajdującej się na dz. nr 6/2 obręb nr 14 Toruń i zagospodarowaniem tego obszaru.
2015-02-13
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyłonienie 50 coachów - metodyków nauczania języków obcych w ramach projektu systemowego Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej
2015-02-03
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i
2015-01-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze
2015-01-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2014 rok
2015-01-16
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2014-12-17
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu w targach terenów inwestycyjnych MIPIM 2015 odbywających się w Cannes we Francji w dniach 10-13 marca 2015 r.
2014-12-15
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest dostawa z podziałem na części Pakiet A-P oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym komputerów, laptopów, oprogramowania komputerowego, skanerów i akcesoriów komputerowych
2014-12-11
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014-12-08
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dostawa z podziałem na części Pakiet A-S oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym komputerów, laptopów, oprogramowania komputerowego, skanerów i akcesoriów komputerowych

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.