eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-15
2018-05-24
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i pomieszczeń najmowanych na potrzeby urzędu
2018-05-14
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowania i przeprowadzenia promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podjęcia negocjacji z zagranicznymi przedsiębiorcami zamierzającymi rozpocząć działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii zwanym dalej Konferencją, organizowaną w dniach 25-28 maja 2018 roku w Toruniu
2018-05-10
2018-05-25
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
2018-05-02
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanie i przeprowadzenie promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podjęcie negocjacji z zagranicznymi przedsiębiorcami zamierzającymi podjąć działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas V edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w dniach 9-11 maja 2018 roku oraz podczas dwóch kolejnych edycji realizowanych w 2019 oraz 2020 roku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-08
2018-05-17
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej", zgodnie z SIWZ i jej załącznikami
2018-04-27
2018-05-09
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2018-04-25
2018-05-08
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie i publikacja 4 wkładek informacyjno-promocyjnych o tematyce dotyczącej wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego w gazecie regionalnej wraz z ich promocją w internecie
2018-04-19
2018-05-08
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie izolacji ścian fundamentów oraz naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych od strony dziedzińca budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu przy ulicy Św. Jana 1/3
2018-04-16
2018-05-07
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych - Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury", opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu
2018-04-13
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część A - powiat aleksandrowski Część G - powiat inowrocławski
2018-04-13
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Pakiet B - powiat brodnicki
2018-04-13
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część E - powiat golubsko-dobrzyński Część I - powiat rypiński Część L - powiat włocławski
2018-04-13
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część H - powiat lipnowski
2018-04-13
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część C - powiat bydgoski i Miasto Bydgoszcz
2018-04-13
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część D - powiat chełmiński Część F - powiat grudziądzki Część J - powiat świecki
2018-04-13
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część Ł - powiat żniński
2018-04-13
2018-04-23
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie autorskiej koncepcji katalogu promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz jego druk i dystrybucja
2018-04-04
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !":1. Wykonanie flagi promocyjnej typu "Winder"
2018-03-30
2018-04-09
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2018-03-30
2018-04-16
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy
2018-03-28
2018-04-06
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!".
2018-03-19
2018-03-27
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2018-03-12
2018-03-20
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie.
2018-03-09
2018-03-19
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą z podziałem na części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część D - powiat chełmiński
2018-05-22
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część H - powiat lipnowski
2018-05-22
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część C - powiat bydgoski i Miasto Bydgoszcz
2018-05-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część F - powiat grudziądzki
2018-05-17
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !":dotyczy wykonania flagi promocyjnej typu "Winder
2018-05-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!"- dotyczy części Ł- powiat żniński
2018-05-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Część E - powiat golubsko-dobrzyński Część I - powiat rypiński Część L - powiat włocławski
2018-05-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!". Pakiet B - powiat brodnicki
2018-05-08
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2018-05-07
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą z podziałem na części
2018-05-02
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Dni Otwartych Funduszy Europejskich
2018-04-26
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020
2018-04-24
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiegoLubię tu być... na zielonym!".
2018-04-19
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnychPaszport turystyczny (1 edycja) i Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)
2018-04-18
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2018-04-03
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2018-03-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w targach o tematyce outsourcingowejShared Services and Outsourcing Week w Lizbonie
2018-03-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w targach o tematyce outsourcingowejSourcing in Emerging Europe - Londyn i Kopenhaga
2018-02-01
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i wydruk map rowerowych i turystycznych dla szlaków na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, modyfikacja aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z 8 modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczoturystyczne 8 parków krajobrazowych oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne Paszport Turystyczny
2018-02-01
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.