eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-05
2015-10-13
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leasing operacyjny samochodu na lata 2015-2019 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-24
2015-10-02
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej.
2015-09-24
2015-10-02
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz biurowych z podziałem na części na potrzeby realizacji projektów e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego i Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
2015-09-16
2015-09-24
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 dla Gminy Miasto Grudziądz
2015-09-11
2015-09-21
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz biurowych z podziałem na części na potrzeby realizacji projektów e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego i Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
2015-09-09
2015-09-17
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET D i E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-09-02
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacja i przeprowadzenie VI edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze oraz towarzyszących konkursowi warsztatów szkoleniowych w ramach XXIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2015
2015-09-02
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizacja i przeprowadzenie markowego wydarzenia kulturalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o nazwie Camerimage Winners Show w Brukseli i promocja Województwa podczas tego wydarzenia
2015-08-28
2015-09-07
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostawa z podziałem na części urządzeń sieciowych Access Point z kontrolerem sieci WiFi z usługą instalacji i konfiguracji oraz zakup zestawów do wideokonferencji dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych
2015-08-14
2015-08-25
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowych wyjazdów podczas których uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego poznają region kujawsko-pomorski i jego smaki
2015-08-13
2015-08-21
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oznakowanych materiałów informacyjno-promocyjnych
2015-08-11
2015-08-19
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 dla Gminy Miasto Grudziądz
2015-08-07
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dostawa jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz ze świadczeniem usług serwisowych
2015-08-06
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowania i wydania autorskiej koncepcji kalendarza dedykowanego uczniom promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz propagującego ekologię i recykling baterii i akumulatorów w regionie
2015-08-06
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzupełnienie licencji związanych z procesem inwestycyjnym - budowa Systemu Informacji Przestrzennej
2015-08-05
2015-08-21
Toruń roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie kompleksowych prac budowlanych modernizacyjnych w budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille a w Bydgoszczy.
2015-08-05
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie kompleksowych prac remontowych w 3 budynkach ASTRO-BAZ, w ramach realizacji zadania ,,ASTRO-BAZY - remont
2015-07-28
2015-08-12
Toruń roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie robót budowlanychremontu pomieszczeń w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53
2015-07-27
2015-08-04
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A, B, D i E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-07-27
2015-08-07
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2015-07-27
2015-08-04
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie imprez promujących pierniki podczas imprez krajowych i zagranicznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-05
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacja i przeprowadzenie VI edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze oraz towarzyszących konkursowi warsztatów szkoleniowych w ramach XXIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2015
2015-10-01
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leasing operacyjny samochodów na lata 2015-2019 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-09-23
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizacja i przeprowadzenie markowego wydarzenia kulturalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o nazwie Camerimage Winners Show w Brukseli i promocja Województwa podczas tego wydarzenia
2015-09-21
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oznakowanych materiałów informacyjno-promocyjnych, szczegółowo określonych e specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2015-09-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-09-18
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2015-09-15
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A, B, D i E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-09-10
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy zwanej Pałacem Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji
2015-08-28
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie i wydanie autorskiej koncepcji kalendarza dedykowanego uczniom promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz propagującego ekologię i recykling baterii i akumulatorów w regionie
2015-08-28
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 dla trzech gmin
2015-08-20
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzenie imprez promujących pierniki podczas imprez krajowych i zagranicznych
2015-08-19
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzenie i kompleksowa organizacja szkoleń w trakcie czterech szkoleniowych studyjnych wyjazdów zagranicznych do krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Finlandia) dla 150 uczestników projektu systemowego Coaching i tutoring
2015-08-13
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A-E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-08-05
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizacja kampanii promocyjnych produktów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na części
2015-08-03
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, moduł e-Kultura oraz e-Edukacja
2015-07-28
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imprezie wystawienniczo-konferencyjnej o tematyce outsourcingowej odbywającej się w Krakowie w dniach 16-17 czerwca 2015 r.
2015-07-27
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz RPO WK-P podczas 21 Międzynarodowego Zlotu Miłośników Citroena 2 CV
2015-07-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej oraz wykonanie materiałów promocyjnych Projektu Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City
2015-07-10
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1
2015-07-06
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.