eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-19
2018-03-27
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2018-03-07
2018-03-22
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-12
2018-03-20
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie.
2018-03-09
2018-03-19
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą z podziałem na części
2018-03-08
2018-03-16
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych: Paszport turystyczny (1 edycja) i Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)
2018-03-07
2018-03-15
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej
2018-02-28
2018-03-14
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020
2018-02-28
2018-03-08
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
2018-02-14
2018-02-26
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą
2018-02-01
2018-02-09
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
2017-12-29
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w targach o tematyce outsourcingowejSourcing in Emerging Europe - Londyn i Kopenhaga
2017-12-29
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w targach o tematyce outsourcingowejShared Services and Outsourcing Week w Lizbonie
2017-11-30
2017-12-08
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2017-11-23
2017-12-04
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i wydruk map rowerowych i turystycznych dla szlaków na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, modyfikacja aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z 8 modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczo-turystyczne 8 parków krajobrazowych oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne Paszport Turystyczny
2017-11-17
2017-11-27
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku
2017-11-09
2017-11-17
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup paliwa na potrzeby używania samochodów służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w latach 2018 - 2019
2017-11-09
2017-11-17
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego z podziałem na dwie części na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-10-23
2017-10-31
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego
2017-10-18
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla techników położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie "Szkoła Zawodowców".
2017-10-18
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, biorącego udział w projekcie "Szkoła Zawodowców
2017-10-13
2017-10-23
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Publikacja w prasie ogólnopolskiej 3 wkładek informacyjno-promocyjnych oraz ich promocja w Internecie
2017-10-10
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powierzenie realizacji własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb, poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom wsparcia zwrotnego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w targach o tematyce outsourcingowejShared Services and Outsourcing Week w Lizbonie
2018-03-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w targach o tematyce outsourcingowejSourcing in Emerging Europe - Londyn i Kopenhaga
2018-02-01
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i wydruk map rowerowych i turystycznych dla szlaków na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, modyfikacja aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z 8 modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczoturystyczne 8 parków krajobrazowych oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne Paszport Turystyczny
2018-02-01
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku
2018-01-31
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2018-01-22
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2018-01-22
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2018-01-19
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2018-01-18
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2018-01-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2017-12-29
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego z podziałem na dwie części na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-12-22
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego
2017-12-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powierzenie realizacji własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb, poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom wsparcia zwrotnego
2017-12-07
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn."PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771) , Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI".
2017-12-01
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-11-21
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, biorącego udział w projekcie "Szkoła Zawodowców"
2017-11-16
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-11-09
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę.
2017-10-31
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-10-30
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.