eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-28
2015-08-12
Toruń roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie robót budowlanychremontu pomieszczeń w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53
2015-07-27
2015-08-04
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A, B, D i E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-07-27
2015-08-07
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2015-07-27
2015-08-04
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie imprez promujących pierniki podczas imprez krajowych i zagranicznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-22
2015-07-30
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013., realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-07-15
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz RPO WK-P podczas 21 Międzynarodowego Zlotu Miłośników Citroena 2CV
2015-07-13
2015-07-21
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 dla trzech gmin
2015-07-01
2015-07-17
Toruń roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie kompleksowych prac budowlanych modernizacyjnych w budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille a w Bydgoszczy
2015-06-23
2015-07-02
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leasing operacyjny samochodów na lata 2015-2019 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-06-17
2015-06-29
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy zwanej Pałacem Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji
2015-06-15
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie usługi obejmującej przygotowanie, realizację oraz koordynację działań promocyjno-informacyjnych i edukacyjnych dla Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze
2015-06-11
2015-06-19
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leasing operacyjny samochodów na lata 2015-2019 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego z podziałem na części
2015-06-09
2015-06-17
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacja kampanii promocyjnych produktów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na części
2015-06-05
2015-06-16
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek kodów kreskowych, czytników kodów kreskowych oraz bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2015-06-03
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imprezie wystawienniczo-konferencyjnej o tematyce outsourcingowej odbywającej się w Krakowie w dniach 16-17 czerwca 2015 r.
2015-05-25
2015-06-02
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1
2015-05-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - postępowanie uzupełniające
2015-05-21
2015-05-29
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej oraz wykonanie materiałów promocyjnych ProjektuZakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City
2015-05-18
2015-05-27
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A-E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.
2015-05-15
2015-05-25
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, moduł e-Kultura oraz e-Edukacja
2015-05-07
2015-05-15
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie imprez promujących produkt spożywczy związany z regionem kujawsko-pomorskim w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram
2015-05-07
2015-05-18
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i kompleksowa organizacja szkoleń w trakcie czterech szkoleniowych studyjnych wyjazdów zagranicznych do krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Finlandia) dla 150 uczestników projektu systemowego Coaching i tutoring
2015-04-30
2015-05-08
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leasing operacyjny samochodów na lata 2015-2019 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego z podziałem na części
2015-04-30
2015-05-11
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-28
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imprezie wystawienniczo-konferencyjnej o tematyce outsourcingowej odbywającej się w Krakowie w dniach 16-17 czerwca 2015 r.
2015-07-27
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz RPO WK-P podczas 21 Międzynarodowego Zlotu Miłośników Citroena 2 CV
2015-07-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej oraz wykonanie materiałów promocyjnych Projektu Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City
2015-07-10
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1
2015-07-06
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2015-07-06
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie usługi obejmującej przygotowanie, realizację oraz koordynację działań promocyjno-informacyjnych i edukacyjnych dla Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze
2015-06-30
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie sposobu oznakowania, wykonanie, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na potrzeby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-06-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - postępowanie uzupełniające
2015-06-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas jubileuszu 80 - lecia Polskiego Radia PIK.
2015-06-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram, skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
2015-06-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i organizacja konferencji szkoleniowych pod roboczą nazwą Zarządzanie marketingowe zasobami przyrodniczymi w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego
2015-06-03
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2015-06-02
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie kompleksowych prac remontowych w 7 budynkach ASTRO-BAZ.
2015-05-28
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu w międzynarodowej imprezie wystawienniczo-konferencyjnej o tematyce outsourcingowej odbywającej się w Amsterdamie w Holandii w dniach 19-21 maja 2015 r.
2015-05-20
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego.
2015-04-30
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2015-04-29
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie przedsięwzięć merytorycznych związanych z upamiętnieniem kolejnej rocznicy wstąpienia Polski do NATO w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram
2015-04-07
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim
2015-04-03
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup trzech laptopów na potrzeby administratorów systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-03-24
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego (LSI 2014-20) wspomagającego przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-20, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi serwisowej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.