eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-30
2017-12-08
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok
2017-11-23
2017-12-04
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i wydruk map rowerowych i turystycznych dla szlaków na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, modyfikacja aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z 8 modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczo-turystyczne 8 parków krajobrazowych oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne Paszport Turystyczny
2017-11-17
2017-11-27
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku
2017-11-09
2017-11-17
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup paliwa na potrzeby używania samochodów służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w latach 2018 - 2019
2017-11-09
2017-11-17
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego z podziałem na dwie części na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-10-23
2017-10-31
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego
2017-10-18
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla techników położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie "Szkoła Zawodowców".
2017-10-18
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, biorącego udział w projekcie "Szkoła Zawodowców
2017-10-13
2017-10-23
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Publikacja w prasie ogólnopolskiej 3 wkładek informacyjno-promocyjnych oraz ich promocja w Internecie
2017-10-10
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powierzenie realizacji własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb, poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom wsparcia zwrotnego
2017-10-05
2017-10-13
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej
2017-10-04
2017-10-12
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-09-14
2017-09-22
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostarczenie 2017 sztuk gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem
2017-09-07
2017-09-15
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla techników województwa kujawsko-pomorskiego
2017-09-06
2017-09-14
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-08-24
2017-09-01
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" przygotowywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"
2017-08-23
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, biorącego udział w projekcie "Szkoła Zawodowców
2017-08-23
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, biorącego udział w projekcie "Szkoła Zawodowców
2017-08-11
2017-08-21
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-08-02
2017-08-17
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-07
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn."PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771) , Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI".
2017-12-01
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-11-21
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, biorącego udział w projekcie "Szkoła Zawodowców"
2017-11-16
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-11-09
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę.
2017-10-31
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego
2017-10-30
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-10-27
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla techników województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie "Szkoła Zawodowców".
2017-10-26
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostarczenie 2017 sztuk gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem
2017-10-17
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" przygotowywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2017-10-13
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-10-05
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz
2017-09-20
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi
2017-09-15
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Postępowanie prowadzone z podziałem na części pod nazwąDostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla 17 techników województwa kujawsko-pomorskiego,biorących udział w projekcie Szkoła Zawodowców
2017-08-30
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017-08-03
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie kompleksowej modernizacji starego budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy
2017-06-28
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powierzenie realizacji własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie wsparcia w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO)
2017-06-08
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2017-04-21
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-04-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.