Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-13
2015-02-23
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego
2015-01-19
2015-02-02
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego - Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim
2014-12-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i
2014-12-04
2014-12-12
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego
2014-12-03
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, dla następujących zamierzeń1) zadaszenia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu; 2) parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego usytuowanego w części północnej działki nr 6/6 oraz na części terenu działek nr 6/11 i 6/12 obręb nr 14 Toruń oraz przebudowy drogi dojazdowej znajdującej się na dz. nr 6/2 obręb nr 14 Toruń i zagospodarowaniem tego obszaru.
2014-11-25
2014-12-03
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2014-11-18
2014-11-28
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego (LSI 2014-20) wspomagającego przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-20, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi serwisowej
2014-10-29
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup 2000 sztuk tusz gęsi białej kołudzkiej
2014-10-29
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu w targach terenów inwestycyjnych MIPIM 2015 odbywających się w Cannes we Francji w dniach 10-13 marca 2015 r.
2014-10-29
2014-11-07
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest dostawa z podziałem na części Pakiet A-P oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym komputerów, laptopów, oprogramowania komputerowego, skanerów i akcesoriów komputerowych
2014-10-28
2014-11-06
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedmiotem zamówienia jest z podziałem na części (1-50) wyłonienie 50 coachów - metodyków nauczania języków obcych w ramach projektu systemowego Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej
2014-10-17
2014-10-27
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kompleksowa organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014-10-17
2014-10-31
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze
2014-10-16
2014-10-24
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest dostawa z podziałem na części Pakiet A-S oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym komputerów, laptopów, oprogramowania komputerowego, skanerów i akcesoriów komputerowych
2014-10-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 podczas plebiscytów Nasz Sołtys, Rolnik agroprzedsiębiorca oraz Pierwszego Forum Rolniczego organizowanych przez Gazetę Pomorską
2014-09-30
2014-10-08
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2014 rok
2014-09-08
2014-09-16
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pod nazwą Region Nauk Ścisłych
2014-09-02
2014-09-16
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup usługi zorganizowania kampanii promocyjno-edukacyjnej wraz z wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników
2014-08-26
2014-09-04
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze
2014-08-18
2014-08-26
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji oraz rozbudowy istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu, działka geodezyjna nr 56/6 obręb 59, dla potrzeb utworzenia siedziby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-26
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kompleksowa organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-02-19
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2014 rok
2015-02-18
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, dla następujących zamierzeń1) zadaszenia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu; 2) parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego usytuowanego w części północnej działki nr 6/6 oraz na części terenu działek nr 6/11 i 6/12 obręb nr 14 Toruń oraz przebudowy drogi dojazdowej znajdującej się na dz. nr 6/2 obręb nr 14 Toruń i zagospodarowaniem tego obszaru.
2015-02-13
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyłonienie 50 coachów - metodyków nauczania języków obcych w ramach projektu systemowego Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej
2015-02-03
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i
2015-01-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze
2015-01-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2014 rok
2015-01-16
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2014-12-17
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu w targach terenów inwestycyjnych MIPIM 2015 odbywających się w Cannes we Francji w dniach 10-13 marca 2015 r.
2014-12-15
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest dostawa z podziałem na części Pakiet A-P oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym komputerów, laptopów, oprogramowania komputerowego, skanerów i akcesoriów komputerowych
2014-12-11
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014-12-08
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dostawa z podziałem na części Pakiet A-S oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym komputerów, laptopów, oprogramowania komputerowego, skanerów i akcesoriów komputerowych
2014-12-05
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2014 rok
2014-12-02
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup 2000 sztuk tusz gęsi białej kołudzkiej
2014-11-18
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup usługi zorganizowania kampanii promocyjno-edukacyjnej wraz z wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników
2014-10-31
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie sposobu oznakowania, wykonanie, oznakowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego
2014-10-30
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 podczas plebiscytów Nasz Sołtys, Rolnik agroprzedsiębiorca oraz Pierwszego Forum Rolniczego organizowanych przez Gazetę Pomorską
2014-10-29
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego usługa druku, zabezpieczenia w procesie druku i zapakowanie kart do głosowania w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 listopada 2014 r
2014-10-23
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze,
2014-10-22
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie kompleksowych prac budowlanych, modernizacyjnych w budynku głównym oraz wykonanie prac z zakresu instalacji systemu alarmowania pożarowego (SAP) w budynku starych warsztatów, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy, przy ulicy Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braillea w Bydgoszczy zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniami na wykonanie robót budowlanych

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.