eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-11
2017-08-21
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-08-02
2017-08-17
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-31
2017-08-08
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" przygotowywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"
2017-07-27
2017-08-04
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017-07-17
2017-07-31
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771) , Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI".
2017-07-06
2017-07-21
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę.
2017-06-22
2017-07-03
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Postępowanie prowadzone z podziałem na części pod nazwą: Dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla 17 techników województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie Szkoła Zawodowców
2017-05-25
2017-06-06
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczenie usługi serwisowej i asysty technicznej Lokalnego Systemu Informatycznego wspierającego proces zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2017-05-22
2017-06-07
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie kompleksowej modernizacji starego budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy
2017-04-18
2017-05-05
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Akademickiej 3
2017-04-13
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeb Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-03-29
2017-04-11
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2017-03-17
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Realizacja zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie wsparcia finansowego w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2017-03-17
2017-03-27
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-03-03
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanie i przeprowadzenie promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podjęcie negocjacji z zagranicznymi przedsiębiorcami zamierzającymi podjąć działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XXIV edycji Forum gospodarczego pod nazwą "Welconomy Forum In Toruń" w dniach 13 -14 marca 2017 roku oraz podczas kolejnej edycji realizowanej w 2018 roku
2017-01-27
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala
2017-01-12
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego WZP.272.1.2017
2016-12-14
2016-12-28
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu Infostrada Pomorza i Kujaw, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2016-12-02
2016-12-12
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych
2016-11-24
2016-12-02
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2016-11-23
2016-12-08
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym dla wykonania remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku, ul. Stanisława Staszica 7, 87-720 Ciechocinek
2016-11-02
2016-11-10
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
brak danych
Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powierzenie realizacji własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie wsparcia w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO)
2017-06-08
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2017-04-21
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-04-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-04-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-04-21
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-04-05
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Realizacja zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie wsparcia finansowego w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2017-04-05
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-04-05
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-03-24
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podjęcie negocjacji z zagranicznymi przedsiębiorcami zamierzającymi podjąć działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XXIV edycji Forum gospodarczego pod nazwą "Welconomy Forum In Toruń" w dniach 13 -14 marca 2017 roku oraz podczas kolejnej edycji realizowanej w 2018 roku
2017-03-15
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2017-03-10
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-02-23
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu Infostrada Pomorza i Kujaw, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2017-02-09
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-01-31
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-01-30
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych.
2017-01-30
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-01-26
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-01-26
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych
2017-01-26
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.