eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-16
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podjęcie negocjacji z zagranicznymi przedsiębiorcami zamierzającymi podjąć działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Międzynarodowych Targów "DroneTech 1st World Meeting Torun 2016" w dniach 12-13 października 2016 roku oraz podczas kolejnych dwóch edycji realizowanych w 2017 oraz 2018 roku.
2016-09-09
brak danych
Toruń Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych według zakresu wynikającego z warunków przebudowy numer 13/P91/07230 - wydanych przez Energa-Operator SA w związku z dokonanym wystąpieniem o zatwierdzenie dokumentacji projektowej zamierzenia rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-04
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanychprzebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji
2016-07-22
2016-08-08
Toruń roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
2016-07-20
2016-08-04
Toruń roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znakWZ-5595/45/2010 z dnia 12 lutego 2010 r
2016-07-14
2016-07-22
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanychprzebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem /A/, przy ul. Kościuszki 77-79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji
2016-06-23
2016-07-01
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanychprzebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem /A/, przy ul. Kościuszki 77-79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji
2016-06-15
2016-06-28
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie badania mającego na celu aktualizację ewaluacji ex ante instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych
2016-05-25
2016-06-06
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2016-05-11
2016-05-19
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Publikacja ogłoszeń i emisja banerów internetowych w prasie o zasięgu regionalnym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r.
2016-04-14
2016-04-22
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
2016-04-12
2016-04-28
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2016-04-12
2016-04-20
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2016-03-25
2016-04-06
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie oraz przeprowadzenie eventów w ramach kampanii promującej Dni Otwarte Funduszy Europejskich z podziałem na części
2016-03-24
2016-04-01
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2016-02-04
2016-02-12
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa papieru biurowego oraz rolek do faxu dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych na rok 2016
2015-11-18
2015-11-26
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2015-11-18
2015-11-26
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostawa i uruchomienie aparatu RTG dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w ramach modułu e-Zdrowie projektu e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2015-11-10
2015-11-18
Toruń usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 rok
2015-10-23
2015-11-02
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2015-10-20
2015-10-28
Toruń dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-10-15
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostawa licencji na oprogramowanie oraz szkolenia w zakresie wdrożeń elektronicznej administracji w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-30
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2016-06-28
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
2016-06-06
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2016-05-04
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przygotowanie oraz przeprowadzenie eventów w ramach kampanii promującej Dni Otwarte Funduszy Europejskich z podziałem na części
2016-03-18
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa papieru biurowego oraz rolek do faxu dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych na rok 2016
2016-02-09
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2016-02-01
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 rok
2016-01-28
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 rok
2016-01-13
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 rok
2016-01-13
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części
2015-12-31
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 rok
2015-12-28
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-12-22
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2015-12-16
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostawa i uruchomienie aparatu RTG dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp.z o.o. w ramach modułu e-Zdrowie projektu e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015-12-03
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz biurowych z podziałem na części na potrzeby realizacji projektów e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego i Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
2015-11-18
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leasing operacyjny z opcją zakupu samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
2015-10-28
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET D i E (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
2015-10-23
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej.
2015-10-22
brak danych
Toruń Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dostawa z podziałem na części urządzeń sieciowych Access Point z kontrolerem sieci WiFi z usługą instalacji i konfiguracji oraz zakup zestawów do wideokonferencji dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych.
2015-10-15
brak danych
Toruń Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie projektów i zrealizowanie kampanii reklamowej na megaboardach wzdłuż autostrady A1 na potrzeby realizacji projektu pn. A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 dla Gminy Miasto Grudziądz

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.